Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Maj 2020

Polski problem z OZE. Słabe wiatry dla zielonej energii.

25-05-2020

Zmiany klimatyczne i debata o przyszłości energetyki zdominowały spotkania szefów państw, m.in. podczas Światowego Forum Ekonomicznego. Tymczasem Polska wciąż w zbyt małym stopniu rozwija zieloną energię. Władze mówią o „nietypowym miksie energetycznym" i składają sprzeczne deklaracje. 

Zmiany klimatyczne to temat, który zdominował ostatnio dyskusję o kierunku rozwoju gospodarki. Przykładem jest chociażby trwające właśnie Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, przy okazji którego organizatorzy opublikowali coroczny raport „Global Risks Report" poświęcony najistotniejszym zagrożeniom na najbliższe lata. Wśród nich znalazły się, m.in.: porażka w przeciwdziałaniu anomaliom atmosferycznym, utrata bioróżnorodności, ekstremalne zjawiska pogodowe oraz kryzys związany z brakiem dostępu do wody.

O tym, że jesteśmy na skraju przepaści, alarmowała kilka dni wcześniej na łamach dziennika „The Guardian" młoda aktywistka Greta Thunberg. - Wzywamy światowych liderów do zaprzestania inwestycji w gospodarkę związaną z paliwami kopalnymi, które stanowią sedno kryzysu planetarnego. Zamiast tego należy przeznaczać te środki na rozwój zrównoważonych technologii, badania oraz ochronę przyrody. (...) Dzisiejszy biznes popełnia zbrodnię przeciwko ludzkości. Żądamy od przywódców zatrzymania tego szaleństwa. Stawką jest nasza przyszłość i niech ona będzie postrzegana jako najlepsza inwestycja - apelowała działaczka.

Więcej...

05/2020 Komentarze (0)

„Inteligentne” okna: szyby fotochromowe, termochromowe, elektrochromowe…

15-05-2020

Każdego roku w Stanach Zjednoczonych okna są odpowiedzialne za utratę około 30 % energii zużywanej do ogrzewania i chłodzenia budynków równoważnej 100 mln ton ropy naftowej. Na wielkość tę składają się przepływy strumieni ciepła przez okna i straty na wentylację. Latem promieniowanie słoneczne nagrzewa nadmiernie pomieszczenia, zwiększając pobór mocy przez klimatyzację. Zimą okna umożliwiają utratę ciepła na zewnątrz. Tymczasem okna stanowią unikalne elementy budowlane. W odróżnieniu od typowych układów ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia, od których wymaga się możliwie niskiego zużycia energii, okna są w stanie nie tylko zredukować straty, lecz nawet zapewnić pozyskiwanie ciepła dla domu. Badania pokazały, że wprowadzenie potrójnych szyb w USA mogłoby zmniejszyć zużycie energii na ogrzewanie budynków wręcz do zera, a pobór energii na chłodzenie obniżyć o 80 %. Przed kryzysem naftowym 1973 roku w USA większość okien posiadała tylko jedną szybę. Potem upowszechniły się konstrukcje z dwoma szybami, lecz i one nie zapewniały pożądanej redukcji strat ciepła. Wyraźną poprawę przyniosły nowe technologie: powłoki szyb obniżające przenikanie promieniowania podczerwonego i ultrafioletowego bez  pogarszania oświetlenia pomieszczeń oraz wypełnianie przestrzeni między szybami argonem zamiast powietrzem.

Z czasem w Europie północnej popularność zdobyły okna z trzema szybami, jednak w USA innowacja ta nie przyjęła się, gdyż wymagałaby kosztownych zmian konstrukcyjnych okien. Nie mniej jednak i na tym rynku pojawiło się nowatorskie rozwiązanie polegające na wstawieniu między istniejące dwie szyby trzeciej znacznie cieńszej. Szyby te wyposażono w powłoki zatrzymujące niepożądane promieniowanie podczerwone (IR) i ultrafioletowe (UV), a przestrzeń między nimi wypełniono kryptonem. 

Więcej...

05/2020 Komentarze (0)

Cyberprzestępczość i cyberterroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego

06-05-2020

Dynamiczny rozwój technologii dystrybucji informacji za pomocą sieci Internet trwa już od początku lat 90. XX wieku. Wpływ globalnej sieci, jako narzędzia komunikacji, na praktycznie każdy z aspektów funkcjonowania współczesnych państw, społeczeństw czy gospodarek jest ogromny. Niemniej jednak wpływ ten nie zawsze jest pozytywny. Upowszechnienie technologii informatycznych znacząco wpływa na zdolność do skutecznego zabezpieczenia światowego systemu energetycznego oraz jego infrastruktury krytycznej. I choć wprowadzenie nowych systemów kontrolujących wydobycie i dystrybucję ropy i gazu zaowocowało oczywiście znacznym wzrostem efektywności sektora energetycznego, ale jednocześnie znacznie zwiększyło poziom zagrożenia cyberprzestępczością i cyberterroryzmem tej gałęzi gospodarki.

Czym jest cyberprzestępstwo

Na wstępie do niniejszych rozważań warto zauważyć, iż w polskim systemie prawnym nie ma jak dotąd jasno i jednoznacznie sformułowanej definicji cyberprzestępczości. Z konieczności zatem przy określaniu i definiowaniu przestępstw tego typu używa się terminów wypracowanych w dokumentach programowych stworzonych przez Interpol, UE, Radę Europy czy ONZ. Niemniej jednak wszystkie definicje różnią się od siebie tylko akcydentalnie. Przykładowo Rada Europy za cyberprzestępstwo uznaje fałszerstwo komputerowe, oszustwo komputerowe, naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych oraz przestępstwa związane z treściami dotyczącymi pedofilii, natomiast wypracowana przez Komisję Europejską definicja, ujęta w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komitetu Regionów z 2007 roku pt. „W kierunku ogólnej strategii zwalczania cyberprzestępczości", za cyberprzestępstwo uznaje takie działanie, które wymierzone jest przeciwko poufności, integralności danych, sabotaż komputerowy, szpiegostwo komputeroweale także nielegalny podsłuch.

Więcej...

05/2020 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: