Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Listopad 2020

Ekonomiczny aspekt bezpieczeństwa energetycznego

26-11-2020

Sektor energetyczny odgrywa niezwykle istotną rolę w rozwoju gospodarczym każdego kraju. W Polsce przez długi czas miał on charakter monopolu naturalnego. Jednak w czasie głębokich przemian związanych z transformacją gospodarczą nastąpiło urynkowienie sektora energetycznego. Istotą było zbudowanie rynku energii elektrycznej, na którym energię traktuje się jak towar, który ma konkretną cenę i jest oddzielony od dostawy, która z kolei postrzegana jest jako usługa.

Ze wspomnianym powyżej sektorem nierozerwalnie związane jest pojęcie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Termin ten w literaturze przedmiotu jest różnie definiowany oraz interpretowany, co wynika m.in. z interdyscyplinarności zjawiska oraz jego ewolucji w czasie. Problem bezpieczeństwa energetycznego stanowi również istotny filar prowadzonej polityki danego kraju, będąc równocześnie głównym tematem licznych debat publicznych i dyskusji.

Biorąc pod uwagę liczne komponenty bezpieczeństwa państwa, nieustannie wzrasta znaczenie bezpieczeństwa energetycznego. Stało się ono niezwykle istotnym elementem polityki prowadzonej przez poszczególne państwa. Bardzo często pojęcie to pojawia się jako główny temat debaty publicznej. Należy w tym miejscu także zauważyć, że od dłuższego czasu powstaje coraz więcej krajowych oraz zagranicznych opracowań o charakterze naukowym, które podejmują próbę teoretycznego ujęcia bezpieczeństwa energetycznego, jego uwarunkowań oraz czynników mających bezpośredni i pośredni wpływ na badane zjawisko.

Wyjaśniając pojęcie bezpieczeństwa energetycznego, trzeba zaznaczyć, iż nie występuje jedna, uniwersalna, akceptowalna powszechnie definicja powyższego terminu. 

Więcej...

11/2020 Komentarze (0)

Sieci elektryczne a … pożary

16-11-2020

Od dawna uszkodzenia sieci elektroenergetycznych bywały przyczyną tragicznych w skutkach wypadków: pożarów i porażeń elektrycznych. Wraz ze wzrostem liczby linii oraz postępującą suszą zdarzenia te stają się coraz częstsze i co gorsza pochłaniają coraz więcej ofiar, nie mówiąc o stratach materialnych. Dla przykładu: w ciągu ostatnich czterech lat linie elektroenergetyczne spowodowały ponad 4000 pożarów w samym tylko Teksasie. Przerażające wręcz żniwo zbierają od lat pożary w stanie Kalifornia. Najtragiczniejszym w historii tego stanu i zarazem największym w ostatnim stuleciu w USA był niedawny kataklizm w hrabstwie Butte. Pożar zainicjowany przez uszkodzenie linii przesyłowej w rejonie drogi Camp Creek w dniu 8.11.2018 r. rozprzestrzenił się szybko z pomocą wiatru na tereny zabudowane. Ogółem objął tereny o powierzchni aż 620 km2 niszcząc 18 tysięcy budynków. Miejscowości  Paradise i Concow  uległy zniszczeniu w 95 % ! Ogień został ugaszony dopiero po 17 dniach przez pierwsze zimowe ulewy. Żywioł pochłonął 85 istnień ludzkich, a kilkanaście osób zostało rannych. Szkody oceniono na 16.5 miliarda dolarów !! Z początkiem 2019 r. „winowajca" katastrofy, firma Pacific Gas and Electric Company (PG&E)   eksploatująca sieci elektryczne w tym stanie, ogłosiła bankructwo spodziewając się roszczeń w wysokości 30 mld USD (!). Z końcem tego roku PG&E przystała na kwotę odszkodowań 13.6 mld USD oraz wzięła odpowiedzialność za śmierć 84 ofiar. Dowiedziono, że katastrofalny pożar został zainicjowany przez uszkodzenie linii elektroenergetycznej, ustalono też, że jego rozmiary wydatnie powiększyła wyjątkowa susza panująca w Kalifornii tamtej jesieni: zamiast przeciętnych opadów wielkości 5 cali spadło zaledwie 1/7 cala deszczu.  

Ostatnie, katastrofalne pod względem rozmiarów, pożary w Stanach Zjednoczonych nasiliły trwającą od dawna debatę nad sposobami ograniczenia tego niepokojącego problemu. Zwraca się uwagę, że mimo rozwoju energetyki rozproszonej napowietrzne sieci elektroenergetyczne jeszcze długo pozostaną głównym traktem przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej od zcentralizowanych wytwórców do odbiorców końcowych. 

Więcej...

11/2020 Komentarze (0)

NFOŚiGW wspiera budowę spalarni odpadów w Gdańsku

09-11-2020

Prawie 300 mln zł pożyczki na współfinansowanie gdańskiej inwestycji przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków krajowych. Wcześniej, na budowę kompleksowego zakładu gospodarowania odpadami, pozyskano dotację - ok. 270 mln zł z unijnego Funduszu Spójności (działanie 2.2 POIiŚ 2014-2020). System, którego moc przerobowa wyniesie 160 tys. ton rocznie, obejmie ponad 1,6 mln mieszkańców Gdańska i okolicznych gmin.

„Problem zagospodarowania odpadów narasta, dlatego wsparcie rządowe i unijne jest potrzebne, żeby realizować takie inwestycje, jak ta w Gdańsku. Projekt ma duże znaczenie, bo odpowiada na deficyt, który występuje nie tylko lokalnie czy regionalnie, ale ma charakter ogólnopolski" - podpisaną dzisiaj w NFOŚiGW umowę skomentował Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP, wieloletni samorządowiec z województwa pomorskiego. „Ponadto korzyści z realizacji tego przedsięwzięcia są wielowymiarowe. To ważny i dobry krok na drodze do zagwarantowania termicznego przekształcania odpadów, które nie nadają się do recyklingu. Dzięki temu z jednej strony minimalizuje się zagrożenia dla środowiska i jednocześnie wytwarza energię cieplną i elektryczną, a z drugiej ogranicza wzrost obciążeń mieszkańców" - dodał minister.

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafi do spółki Port Czystej Energii. Na spotkaniu, podczas którego podpisano umowę pożyczki, NFOŚiGW reprezentowali m.in. Wiceprezesi: Dominik Bąk i Paweł Mirowski, ze strony beneficjenta obecny był Prezes PCE Sławomir Kiszkurno, a Miasto Gdańsk reprezentowała Prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Więcej...

11/2020 Komentarze (0)

Wiatraki na … przemiał

02-11-2020

Do budowy 13 000 turbin wiatrowych na obszarze Unii Europejskiej zużyto ponad 2 miliony ton tworzyw sztucznych. W minionej dekadzie upłynął przewidziany okres eksploatacji maszyn instalowanych w początkach rozwoju OZE.  Dla branży utylizującej odpady jest to raczej niszowy rynek, dla energetyki odnawialnej to coraz twardszy orzech do zgryzienia. W najbliższych 5 latach zostanie wycofanych co najmniej 12 000 turbin. Do 2030 roku konieczne będzie zagospodarowanie ponad 15 000 śmigieł, których żywotność wynosi około 20 lat. Obecnie próbuje się stosować te wartościowe odpady do produkcji cementu (np. cementownia Lagerdorf w Niemczech). W tym procesie część tradycyjnego surowca mineralnego jak piasek jest zastępowana  przez włókna szklane, a węgiel przez części organiczne (włókna polimerowe, węglowe i in.) zawarte w materiale turbiny. Rozszerzenie zakresu opcji przetwarzania likwidowanych elektrowni wiatrowych jest sprawą krytyczną dla dalszego rozwoju tego segmentu energetyki.

W odpowiedzi na to wyzwanie powstała międzysektorowa platforma recyklingu z udziałem Europejskiego Związku Tworzyw Przemysłowych, towarzystwa WindEurope i Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego. Przedmiotem działań tego forum jest nie tylko utylizacja wycofywanych turbin, lecz także doskonalenie materiałów turbin obecnej i przyszłych generacji dla zwiększenia ich przydatności do recyklingu.

Utylizacja gigantycznych turbin wiatrowych nie jest sprawą prostą. Łopaty są wykonywane tak, by wytrzymywały ekstremalne zmiany pogody, od pustynnych upałów do arktycznych mrozów i - rzecz jasna- najsilniejsze podmuchy wiatru. Dlatego prawie zawsze kończą one na składowisku odpadów. Rocznie ma być likwidowane w Europie blisko 3800 śmigieł. Oryginalne przeznaczenie dla tych kłopotliwych elementów opracowano w Danii. Pokruszone, rozdrobnione włókna szklane z dodatkiem kleju służą do wypełniania barier dźwiękochłonnych stawianych wzdłuż ruchliwych szos. Plastik i włókna szklane są wyjątkowo trwałe i nie ulegają degradacji. Cecha ta - niewątpliwa wada z punktu widzenia składowania odpadów - jest cenną zaletą dla proponowanego wykorzystania. 

Więcej...

11/2020 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: