Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Maj 2021

Zmienne koleje szwedzkiego atomu

25-05-2021

Opracowano na podstawie "Sweden splits over nuclear power" , Politico 6.01.2021

W ostatnim dniu 2020 roku po 44 latach pracy zamknięto reaktor nr 1 w elektrowni atomowej Ringhals. Likwidację tego najstarszego w szwedzkiej energetyce nuklearnej bloku jego właściciel Vattenfall AB zaplanował już 5 lat temu. Od tamtej pory energetycy w tym kraju przeszli od wcześniejszych dyskusji nad nadmiarem mocy w systemie elektroenergetycznym do rozważania, jak uniknąć deficytu energii na południu Szwecji. Wraz z ubytkiem wspomnianego źródła zmniejszył się potencjał wytwórczy w tym gęsto zaludnionym, uprzemysłowionym regionie, co przy niedostatecznej przepustowości istniejących linii przesyłowych wywołało spodziewane braki mocy. W rezultacie ceny energii w tej części kraju jeszcze bardziej wzrosły. W 2020 r. podczas gdy na północy Szwecji, gdzie znajduje się większość hydroelektrowni i farm wiatrowych, energia elektryczna była najtańsza od 20 lat (m.in. z powodu pandemii), na południu była ona o 60% droższa. Teraz po odstawieniu Ringhals 1 różnica będzie jeszcze większa.

Obecne kłopoty z zaopatrzeniem w energię były zresztą łatwe do przewidzenia. Rok wcześniej, tj. z końcem 2019 r. w tejże elektrowni zamknięto blok nr 2. Eksploatację obu jednostek uznano bowiem za nieopłacalną. Na szczęście w elektrowni tej pracują jeszcze dwa młodsze reaktory nr3 i 4 - ich zamknięcie przewidziano dopiero w latach 40. W tym czasie, jak zadeklarował operator szwedzkiego systemu elektroenergetycznego Svenska Kraftnat AB, w rozbudowę potencjału wytwórczego południa kraju zostanie zainwestowane 75 mld koron.

W ten sposób Szwecja stanęła przed problemem zapewnienia zasilania w energię elektryczną, jednak społeczeństwo wydaje się podzielone w kwestii dalszego wykorzystania energii atomowej. Narastająca troska o przeciwdziałanie ocieplaniu klimatu wymusza rezygnację z paliw organicznych i poszukiwanie czystych nośników energii. Wybór źródeł czystej energii już od dawna dzieli szwedzki parlament. 

Więcej...

05/2021 Komentarze (0)

Rosja: Energetyka odnawialna stawia pierwsze kroki…

12-05-2021

Opracowano na podstawie materiałów https://www.dw.com/ru/возобновляемая-энергетика-в-россии-есть-ли-будущее-после-2024-года/a-44093476

W pierwszej połowie 2020 r. w państwach UE wyprodukowano po raz pierwszy więcej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) niż z paliw węglowodorowych. W odróżnieniu od wielu krajów świata wykorzystanie energii źródeł odnawialnych w Federacji Rosyjskiej wciąż znajduje się w fazie początkowej. Z całkowitej ilości zużywanych w tym kraju nośników energia odnawialna wynosiła ostatnio zaledwie 4%, z czego 2/3 dostarczała hydroenergetyka. Tymczasem realnie dostępny do utylizacji potencjał rosyjskich OZE szacuje się na 270 mln tpu/rok (ton paliwa umownego), w tym np. zasoby geotermalne ocenia się na 115 mln tpu, potencjał małej energetyki wodnej 65 mln tpu, a biomasy 35 mln tpu. Znacznie mniejsze perspektywy przypisuje się energii wiatru i słońca, chociaż nie brakuje tam terenów silnie nasłonecznionych i z silnymi wiatrami. W 2019 г. Rosji przyjęto program rozwoju energetyki wiatrowej i solarnej o nazwie „Pięć gigawatów", który zakłada uzyskanie w 2024 r. z tych źródeł 1% krajowej produkcji energii elektrycznej. Z uwagi na wyjątkową specyfikę warto przybliżyć aktualny stan rozwoju tej branży w kraju o gospodarce niemal całkowicie zdominowanej przez tradycyjne paliwa organiczne.

Aktualnie spośród odnawialnych nośników najszersze zastosowanie posiada biomasa drzewna. Drewno opałowe wciąż stanowi podstawowe paliwo na rosyjskiej wsi, zwłaszcza na terenach leśnych, gdzie zużywa się go około 50 mln ton rocznie. Bardziej opłacalne jest wykorzystanie drewna w innych gałęziach przetwórstwa tego surowca, natomiast dla odzysku energii przewiduje się poddawanie drewna hydrolizie.

Jeszcze w początku lat 1990-tych istotne znaczenie w bilansie energetycznym Rosji miał torf, którego wcześniej wydobywano nawet 90 mln ton rocznie, jednak po 2000 r. ilość ta spadła do zaledwie kilku milionów.

Więcej...

05/2021 Komentarze (0)

Wykorzystanie rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów transportowych na rzecz wspierania rozwoju elektromobilności w Polsce

04-05-2021

Realizacja polityki transportowej miasta stanowi jeden z priorytetów w zakresie zastosowania Inteligentnych Systemów Transportowych. Systemy te mogą usprawniać ruch drogowy na głównych drogach, w tym ruch w zakresie dojazdu i wyjazdu z centrum miasta. Mogą być również stosowane w celu dozowania wjazdu pojazdów do centrum w czasie, kiedy jest ono zablokowane przez inne pojazdy. System może też ograniczać maksymalne prędkości pojazdów i redukować liczbę zatrzymań, uspakajając ruch na odcinkach dróg, w obrębie których dochodzi najczęściej do incydentów drogowych. Zgodnie z powszechnie obowiązującym podziałem zadań, polityka właściciela systemu w zakresie transportu (operatorem ITS może być inny podmiot) jest czynnikiem nadrzędnym związanym z określeniem priorytetów dla zarządzania transportem. Jednym z elementów jest zarządzanie ruchem drogowym realizowane przez Centrum Zarządzania Ruchem przy użyciu systemu sterowania. Zatem priorytety i wynikające z nich zadania są definiowane przez zarządcę systemu, a następnie wdrażane w ramach systemu sterowania ruchem.

Do głównych efektów zastosowania Inteligentnych Systemów Transportowych należy poprawa efektywności systemu transportowego, zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrona środowiska naturalnego przez redukcję emisji szkodliwych składników spalin, pyłów i hałasu. Natomiast bezpieczeństwo ruchu drogowego jest rozumiane jako zmniejszenie liczby osób zabitych oraz rannych i redukcja poziomu zagrożenia życia w wypadku (np. osoby ranne zamiast zabitych). W większości przypadków są to efekty przeciwstawne, a elementem łączącym je są koszty.

Od wielu lat obserwowany jest wzrost wskaźnika motoryzacji stanowiącego liczbę pojazdów przypadających na określoną grupę użytkowników. Tempo jego wzrostu jest szybsze niż rozwój infrastruktury drogowej umożliwiającej swobodne poruszanie się pojazdów. Istotne znaczenie mają w tej sytuacji rozwiązania teleinformatyczne w transporcie, do których należą inteligentne systemy transportowe. 

Więcej...

05/2021 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: