Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Październik 2021

Transport kolejowy i planowanie przestrzenne w strategii zrównoważonego rozwoju UE

27-10-2021

W dobie zauważalnej tendencji do rozwoju aglomeracji oraz idących za nią negatywnych skutków środowiskowych wynikających z daleko idącej intensyfikacji zabudowań o dużej kubaturze konieczne jest wypracowanie mechanizmów mających na celu projektowanie urbanistyczne miast w sposób spójny z zasadą zrównoważonego rozwoju wpisującą się w jedną z podstawowych strategii Unii Europejskiej. W Polsce w ostatnich latach coraz bardziej zauważalnym problemem pozostaje zanieczyszczenie powietrza wynikające z jednej strony ze spalania paliw stałych bądź odpadów w sektorze komunalno-bytowym, z drugiej zaś ze złego planowania przestrzennego i chaosu urbanistycznego nieuwzględniającego m.in. tak zwanych korytarzy powietrznych umożliwiających przepływ powietrza w obszarach silnie zurbanizowanych, szczególnie narażonych na wysokie stężenia pyłowe.

Regulacje unijne mają od kilku lat niezmiennie pozytywny wpływ na zmniejszenie problemu smogu w sektorze komunalno-bytowym, promując rozwój energetyki rozproszonej czy budownictwa efektywnego energetycznie. Nie istnieje jednak spójny i prosty do „rozliczenia" standard projektowania urbanistycznego zapewniający zachowanie klinów powietrznych umożliwiających stabilną gospodarkę powietrzem zanieczyszczonym i napływem powietrza czystego ze stref słabiej zurbanizowanych. Problem ten jest zauważalny szczególnie w Polsce, w której odnotowuje się jedno z najwyższych stężeń pyłowych w Europie. W dobie coraz dalej idących regulacji prawnych zaostrzających normy emisji i dekarbonizujących energetykę wyzwaniu przejścia na zielone zasilanie próbuje się podporządkować również kolej. Działanie to jest w dużej mierze dyktowane prowadzoną legislacją dotyczącą tak energetyki, jak i samego sektora transportu. 

Więcej...

10/2021 Komentarze (0)

Europa kupuje mniej LNG

21-10-2021

Europa w grudniu 2020 roku zmniejszyła import LNG o rekordowe 43%.

W całym 2020 roku Europa zmniejszyła import skroplonego gazu ziemnego w stosunku do 2019 r. o 7% - do 97,194 mld m sześc., wynika z danych platformy informacyjnej Gas Infrastructure Europe. 

W 2019 roku import LNG podwoił się w stosunku do 2018 roku - Europa po raz pierwszy kupiła ponad 100 mld m sześc. (104,64 mld m sześc.), zajmując, jako całość, pierwsze miejsce wśród największych odbiorców LNG.

 Rok 2020 rozpoczął się zwykłymi stopami wzrostu - w styczniu (33%) i lutym (36%). Wraz ze wzrostem restrykcji spowodowanych koronowirusem, tempo wzrostu kilkakrotnie spadło, a od czerwca rozpoczął się spadek, który do końca roku tylko się nasilił. W grudniu 2020 roku import LNG spadł o 43% rok do roku. A w ujęciu bezwzględnym (5,9 mld m sześc.) Taka dynamika jest szczególnie zaskakująca w okresie zimowym, kiedy zużycie gazu rośnie. 

Przemysł LNG zareagował na blokadę koronawirusa z dużym opóźnieniem, ponieważ wzrósł popyt w Azji. W rezultacie wolne wolumeny LNG pospieszyły na wschód po „azjatycką premię", opuszczając konkurencyjny rynek europejski. W grudniu 2020 roku „premia azjatycka" (np. nadwyżka azjatyckiego indeksu spot LNG JKM nad europejskim spotem) przekroczyła 50%.

Katar, największy na świecie producent LNG, drastycznie ograniczył dostawy do Europy pod koniec 2020 roku, kierując swój ładunek do bardziej atrakcyjnej i logistycznie znacznie bliższej Azji. Rosja (Jamał LNG firmy NOVATEK, Total, CNPC i SRF) pospieszyła, by zająć katarską niszę na rynku europejskim.

Więcej...

10/2021 Komentarze (0)

Elektrociepłownie Szczecin i Pomorzany oraz sieć w Gryfinie w PGE Energia Ciepła

18-10-2021

Od pierwszego lipca 2021 r. elektrociepłownie Szczecin i Pomorzany oraz sieć ciepłownicza w Gryfinie zostały włączone w struktury PGE Energia Ciepła, największej firmy na rynku ciepła w Polsce. Tym samym zakończony został proces konsolidacji aktywów ciepłowniczych w Grupie Kapitałowej PGE.

Zmiany w Zespole Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie, należącym do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, obejmują wydzielenie Elektrociepłowni Pomorzany, Elektrociepłowni Szczecin oraz systemu ciepłowniczego w Gryfinie do PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie. W rezultacie wszystkie pozostające w Grupie PGE aktywa ciepłownicze będą skoncentrowane w jednym segmencie.

Konsolidacja aktywów ciepłowniczych i wzmacnianie obszaru ciepłownictwa to zobowiązanie, które zostało podjęte jeszcze w 2017 r., gdy PGE ogłaszało Strategię Ciepłownictwa na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030 r. Postawione zostały wtedy konkretne cele i zaprojektowany został ambitny program inwestycyjny. Rozwój segmentu ciepłownictwa stał się także jednym z filarów Nowej Strategii PGE, która została ogłoszona w październiku ubiegłego roku - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Dzięki konsolidacji aktywów powstał jeden, silny podmiot ciepłowniczy - największa firma na rynku ciepła w Polsce, dysponująca szesnastoma elektrociepłowniami w największych miastach o mocy cieplnej 6,8 GWt, mocy elektrycznej 2,5 GWe i sieciami ciepłowniczymi o długości 672 km.

Od 1 lipca br. PGE Energia Ciepła skupia wszystkie aktywa ciepłownicze z Grupy PGE. 

Więcej...

10/2021 Komentarze (0)

Czy Zachód zrezygnuje rosyjskich surowców?

13-10-2021

Europosłowie przyjęli 29 kwietnia 2021 roku uchwałę regulującą postępowanie wobec Rosji w przypadku konfliktu z Ukrainą. Zgodnie z uchwałą, w przypadku wybuchu działań wojennych, Unia Europejska zobowiązuje się do wstrzymania importu ropy i gazu z Federacji Rosyjskiej, odłączenia Rosji od systemu płatności SWIFT, zamrożenia europejskich aktywów przedstawicieli władz rosyjskich oraz oligarchów i zabronienia im wjazdu na terytorium krajów UE. Również rosyjscy funkcjonariusze zamieszani w zbrodnie wojenne na Ukrainie będą musieli stawić się przed międzynarodowym trybunałem. Dokument proponuje również wstrzymanie budowy Nord Stream 2.

Za uchwałą głosowało 569 posłów, przeciw - 67.

Unia Europejska grozi rezygnacją z rosyjskiej ropy i gazu - i tym razem na poważnie - wyjaśnia Maxim Averbux, ekonomista, znawca rynku surowcowego.- Konieczne jest jednak natychmiastowe zastrzeżenie, że wejście w życie wszystkich powyższych środków leży poza kompetencjami Parlamentu Europejskiego, który jest pozbawiony choćby prawa inicjatywy ustawodawczej i może rozpatrywać jedynie projekty przedkładane przez Komisję Europejską. To mogłoby zakończyć dyskusję, gdyby nie kilka innych aspektów, które można podzielić na polityczne, gospodarcze i historyczne - tłumaczy ekspert,

Aspekt polityczny

Po pierwsze, Parlament Europejski jest organem wybieranym bezpośrednio przez wszystkich 380 milionów wyborców w krajach Unii Europejskiej. Oznacza to, że jego skład odzwierciedla polityczne preferencje całej populacji krajów UE, co jest bardzo trudne do zignorowania przez władze państw europejskich, wybieranych przez tych samych obywateli, którzy głosowali na posłów do PE w maju 2019 roku.

 

Więcej...

10/2021 Komentarze (0)

Stron 1 z 2
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: