Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Listopad 2021

Zarządzanie inwestycjami sieciowymi

05-11-2021

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej wiąże się z koniecznością  realizacji wielu działań inwestycyjnych i modernizacyjnych w ściśle określonym horyzoncie czasowym. Jest to bardzo złożony proces realizowany przez operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych, zależny od wielu różnorodnych zdeterminowanych i niezdeterminowanych czynników natury: technicznej, ekonomicznej, prawnej, politycznej i społecznej. Przy czym proces realizacji inwestycji sieciowych bardzo silnie zależy od krajowych uwarunkowań prawnych w tym obszarze, które znacznie wydłużają cykl inwestycyjny dla tych obiektów lub mogą zablokować całkowicie ich realizację.

Realizacja inwestycji sieciowych wymaga przygotowania złożonej dokumentacji na potrzeby procesu decyzyjnego obejmującej zagadnienia techniczno-ekonomiczne oraz formalno-prawne. W obszarze formalno-prawnym są to różnorodne uzgodnienia, pozwolenia, opinie i decyzje, co powoduje, że etap ten jest obecnie najważniejszym i najdłuższym etapem przygotowania realizacji inwestycji.

Uregulowania prawne dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji w obszarze infrastruktury sieciowej są rozproszone w bardzo wielu  ustawach i aktach wykonawczych do nich, są ukierunkowane na obiekty kubaturowe i nie uwzględniają specyfiki obiektów liniowych. Są nieprecyzyjne, niespójne i często się zmieniają na skutek wielokrotnych nowelizacji, a utrudnienia z nich wynikające powodują powstanie barier prawnych i administracyjnych skutecznie ograniczających szybkość i efektywność procesu inwestycyjnego. Ponadto stanowią znaczne obciążenie finansowe dla operatorów systemów i stwarzają zagrożenie dla wykorzystania środków unijnych przy finansowaniu inwestycji sieciowych.

Więcej...

11/2021 Komentarze (0)

Turecko - rosyjska przyjaźń atomowa

02-11-2021

Rosja, państwo antynatowskie, buduje w Turcji, państwie natowskim, dużą elektrownię atomową. W Polsce byłoby to nie do pomyślenia.

Dziesiątego marca 2021 roku prezydent Władimir Putin wraz z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem, w formie wideokonferencji, zainaugurował budowę trzeciego bloku energetycznego EJ Akkuyu w tureckiej prowincji Mersin. Prezydent Rosji zaznaczył, że zgadza się z prezydentem Turcji na dalsze udzielanie projektowi Akkuyu niezbędnej pomocy i wsparcia.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział, że elektrownia wprowadzi Turcję do „ligi krajów energetyki jądrowej" i nazwał ją „symbolem współpracy turecko-rosyjskiej".

- Mieliśmy okazję zobaczyć rezultaty dialogu turecko-rosyjskiego na wielu polach, w tym w Libii, w Górskim Karabachu, w Syrii, choć kraje opowiadają się czasami po przeciwnych stronach w tych konfliktach - zauważył Erdogan.

Erdogan poinformował podczas uroczystości, że pierwszy reaktor zacznie działać w 2023 r., zbiegając się z setną rocznicą powstania nowoczesnego państwa tureckiego. W sumie planowane są cztery reaktory.

Turcja - której produkcja energii elektrycznej oparta jest na elektrowniach gazowych i hydroelektrowniach - jest w dużej mierze uzależniona od importu energii, kupując gaz ziemny m.in. z Azerbejdżanu, Iranu, Rosji.: - Energia jądrowa to „strategiczny krok" ku bezpieczeństwu energetycznemu - powiedział Erdogan.

Projekty Turcji dotyczące energii jądrowej w regionie podatnym na trzęsienia ziemi wywołały zaniepokojenie sąsiednich państw - Grecji i Cypru, gdzie grupy ekologiczne wyraziły silny sprzeciw wobec tej inwestycji.

Więcej...

11/2021 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: