Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Styczeń 2022

Stare – nowe sposoby gromadzenia energii

17-01-2022

Na podstawie artykułów "Peak performance: could mountains create long-term energy storage? "oraz "The Ups and Downs of Gravity Energy Storage." , Power Technology 27 Jan 2020  opracował Piotr Olszowiec

W miarę odchodzenia od paliw organicznych coraz większego znaczenia nabiera efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Na tej drodze poważną - jak na razie - przeszkodą jest niejednostajna generacja w tych źródłach (słonecznych i wiatrowych), całkowicie zależna od warunków pogodowych. Dla zapewnienia stabilnych dostaw energii z OZE do systemu elektroenergetycznego niezbędne okazuje się jej gromadzenie w okresach nadmiaru podaży. Do akumulacji energii elektrycznej przez długie okresy czasu mało przydatne są zasobniki oparte na bateriach akumulatorów. Podstawowa obecnie technologia gromadzenia energii, mianowicie w układach elektrowni pompowo-szczytowych, jest kosztowna i zasadna jedynie w dużych systemach elektroenergetycznych.

Do mniejszych sieci elektrownie takie są za drogie, ponadto ich budowa wymaga odpowiedniego ukształtowania terenu. Z tych względów opracowano szereg innych sposobów magazynowania energii; niektóre z nich były znane już wcześniej, lecz pozostawały niewykorzystane. Jednym z perspektywicznych sposobów gromadzenia dużych ilości energii ma być wykorzystanie zmian energii potencjalnej ciał o znacznej masie, przemieszczanych w polu grawitacyjnym Ziemi. Trzeba zaznaczyć, że prawie wszystkie obecnie użytkowane magazyny energii na świecie (czyli elektrownie pompowo-szczytowe o łącznej mocy 174 GW) również stosują tę właśnie zasadę. Prezentowane niżej rozwiązania czynią to jednak inaczej. 

Naukowcy z austriackiego instytutu analizy stosowanych systemów  (Institute for Applied Systems Analysis) opracowali koncepcję nazwaną Mountain Gravity Energy Storage (MGES) oznaczającą  gromadzenie energii w polu grawitacji góry. Dany wynalazek jest przeznaczony dla niewielkich sieci elektroenergetycznych np. mikrosieci z nadwyżką lub brakiem mocy do 20 MW.

Więcej...

01/2022 Komentarze (0)

Panele fotwoltaiczne na dachu elektrowni

04-01-2022

Na dachu należącej do PGE Energia Odnawialna elektrowni szczytowo-pompowej Dychów zamontowano panele fotowoltaiczne. Blisko 50 kW mikroinstalacja pozwoli w 25 proc. zaspokoić potrzeby energetyczne obiektu związane z bieżąca działalnością pozaprodukcyjną. Będzie mogła też częściowo zapewnić zasilanie systemom technologicznym bez konieczności poboru energii z sieci.

Na dachu budynku elektrowni położono blisko 150 paneli monokrystalicznych o mocy 350 W każdy. To obecnie najbardziej wydajna i efektywna technologia, dominująca na rynku. Sprawność tego typu ogniw szacuje się na poziomie 18-20 proc odzysku energii słonecznej. Mogą one produkować energię elektryczną niezależnie od pogody, nawet przy niskim poziomie naświetlenia, w warunkach typowych dla strefy klimatycznej występującej w Polsce. Żywotność zastosowanych paneli szacuje się na co najmniej 25 lat.

Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej, która w ciągu roku może wyprodukować ok. 50 MWh energii elektrycznej, nie wpłynie na wolumen produkowanej energii przez elektrownię. Moc mikroinstalacji jest zbyt mała, by mogła oddziaływać na pracę hydrozespołów.

Elektrownia Wodna Dychów to najstarsza w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa. Zbudowana jeszcze przed II wojną światową pracuje w systemie hydrowęzła dychowskiego. Jest zasilana przez kanał derywacyjny o długości 20,4 km doprowadzający spiętrzone – na jazie w Krzywańcu – wody rzeki Bóbr do górnego zbiornika elektrowni.

Więcej...

01/2022 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: