Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Maj 2022

Turbogeneratory wiatrowe – inne niż wszystkie

30-05-2022

Od dawna przyzwyczailiśmy się, że energetyka wiatrowa dostarcza elektryczności z turbogeneratorów posadowionych na wysokich słupach, na których majestatycznie obracają się wielkie łopatyNa podstawie artykułu. Jednak sposobów pozyskiwania energii z wiatru jest znacznie więcej, podobnie jak i konstrukcji samych elektrowni. Wspólną ich cechą jest tylko siła napędowa: ruch mas powietrza. Niektóre z oryginalnych rozwiązań testowanych na poligonach badawczych przybliżono poniżej.

Wiatrowe drzewo - generator prądu

Wiatrowe, sztuczne drzewo jest idealnym źródłem "zielonej" energii elektrycznej, które można łatwo wkomponować w pejzaż miejskiej zabudowy. Użytkownik może wybrać kształt drzewa, kolor liści i pnia. Wytwórca wynalazku o nazwie Aeroleaf®, francuska firma New World Wind, oferuje drzewa o mocy osiągalnej 10.8 kW w cenie od 49 680 €. Lekkie urządzenie jest poruszane wiatrem z dowolnego kierunku i wykorzystuje rozproszoną, bezużyteczną wydawałoby się energię najsłabszych nawet powiewów. Praca źródła nie wywołuje żadnego hałasu czy szumu, gdyż nie stosuje transmisji ruchu ani przekładni. Generator, którym są sztuczne liście drzewa, może przetwarzać energię wiatru o bardzo szerokim zakresie prędkości. Aeroleaf posiada bardzo niski próg rozruchowy prędkości wiatru, mianowicie 2,5 m/s, co zapewnia pracę źródła co najmniej 300 dni w roku. Jest to technologia, która "zbiera" waty, aby dostarczać kilowaty.

Dzięki równoległej pracy pojedynczych drzew o niskim napięciu użytkownik może dołączać lub odstawiać poszczególne generatory bez wstrzymywania produkcji. Idea wynalazku nasunęła się francuskiemu konstruktorowi J.M. Lariviere podczas obserwacji szelestu liści przy prawie bezwietrznej pogodzie. Urządzenie wykorzystuje niewielkie skręcone płytki (łopatki) przetwarzające energię mechaniczną wiatru w elektryczną i to niezależnie od kierunku podmuchu. 

Więcej...

05/2022 Komentarze (0)

Rekordy chińskiej hydroenergetyki

20-05-2022

Energetyka wodna stanowi najstarsze i nadal największe źródło „czystej" energii elektrycznej. Spośród krajów inwestujących w pełniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów energii wód zdecydowanym liderem są Chiny. Sumaryczna moc zainstalowana w hydroelektrowniach całego świata (wraz z elektrowniami pompowo-szczytowymi) osiągnęła w 2020 r. 1333 GW (wzrostowy trend w ostatniej dekadzie ilustruje wykres). Aż  27.8 % tej wielkości czyli 370 GW posiada Kraj Środka.

Chińska hydroenergetyka dostarcza już blisko 1/5 krajowej produkcji energii elektrycznej. Wykorzystanie ogromnego potencjału wytwórczego tego segmentu rozpoczęło się  tam w 1912 r. Po II wojnie światowej chińska energetyka wodna rozpoczęła odbudowę i dalszy rozwój od poziomu 580 MW. Dynamikę wzrostu spowalniała jednak dostępność tańszego paliwa czyli węgla. W fazę transformacji gospodarczej lat 80-tych XX wieku segment ten wkroczył z potencjałem wytwórczym 20 GW. W ostatnich trzech dekadach chińska hydroenergetyka odnotowała wielki postęp pod względem nie tylko ilościowym, lecz także jakościowym. Liczne dokonania w tym kraju ilustrują wybrane przykłady bezprecedensowych osiągnięć.

Elektrownia trzech przełomów

Zbudowana w latach 1994-2006 elektrownia wodna trzech przełomów (ang. Three Gorges Dam) wraz z tamą na rzece Jangcy w prowincji Hubei jest największym obiektem tego rodzaju na świecie. Pełną moc wytwórczą 22.5 GW osiągnęła w 2012 r.  Śluzy w zaporze umożliwiają żeglugę morskich statków o wyporności 10 000 t na długości 2250 km w głąb lądu.  Jej wzniesienie wymagało wysiedlenia ponad 1.3 mln mieszkańców terenów w trzech wąwozach  Qutang, Wu i Xiling przewidzianych do zalania. Stracono także liczne bezcenne zabytki architektury i archeologii. Wywołane zmiany geologiczne i budowlane obwinia się o częstsze obsunięcia gruntu i trzęsienia ziemi w tym regionie. 

Więcej...

05/2022 Komentarze (0)

6 słonecznych megawatów w Dębniku

10-05-2022

Enefit Green, spółka zależna Grupy Eesti Energia wytwarzająca energię z odnawialnych źródeł energii, wybuduje farmę fotowoltaiczną w miejscowości Dębnik w Polsce. Dębnik Solar Park będzie miał moc 6 MW, a wartość inwestycji przekroczy 4 mln EUR.

Oprócz elektrowni fotowoltaicznej w Dębniku spółka wybuduje również farmę wiatrową w Estonii w Purtse, Ida-Virumaa. Wartość obu inwestycji to łącznie ponad 32 mln euro. Projekty te są częścią długofalowej strategii rozwoju firmy, która zakłada podwojenie produkcji energii z odnawialnych źródeł do 2025 roku.

Moc wytwórcza Dębnik Solar Park wyniesie 6 MW, a przewidywana roczna produkcja energii parku będzie oscylować na poziomie 6,3 GWh. Enefit Green posiada obecnie w Polsce 19 elektrowni słonecznych o łącznej mocy nieco ponad 18 MW i generujących rocznie ok. 19 GWh energii elektrycznej. Aktualnie, w budowie znajduje się kolejna inwestycja - elektrownia fotowoltaiczna o mocy 8,8 MW, a spółka planuje także realizację kolejnego projektu o mocy 40 MW, który znacząco zwiększy moce wytwórcze energii z odnawialnych źródeł w Polsce.

Firma nieustannie obserwuje oraz optymalizuje plany inwestycji w OZE na wszystkich rynkach, na których funkcjonuje. W Polsce spółka stawia głównie na rozwój w kontekście energetyki słonecznej. Zdaniem Aavo Kärmasa, prezesa zarządu Enefit Green, rozwojowi energetyki fotowoltaicznej w Polsce sprzyja szersza możliwość zawierania długoterminowych umów na zakup energii i udziału w aukcjach. - Jako wszechstronny producent energii odnawialnej dostrzegamy w Polsce ogromny potencjał. Popyt na tanią i zieloną energię elektryczną jest tutaj niezwykle wysoki. W kraju znajduje się znacząca liczba dużych odbiorców, którym długoterminowe umowy na zakup energii dają silniejszą pozycję na konkurencyjnym rynku - wyjaśnia.

Więcej...

05/2022 Komentarze (0)

Drugie życie terenów poprzemysłowych

04-05-2022

W trosce o zachowanie równowagi naturalnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, wykorzystuje wiele rozwiązań, które pozwalają jej ograniczyć wpływ na przyrodę, zapewniając zrównoważony rozwój społeczeństwa i gospodarki. Jednym z wielu rozwiązań są działania Kopalni Bełchatów i Turów związane z rekultywacją terenów pogórniczych. Do tej pory oddziały zrekultywowały ponad 6 tysięcy ha terenów poprzemysłowych, na których łącznie posadziły blisko 47 milionów drzew.  

PGE GiEK realizuje rekultywację terenów poeksploatacyjnych niemalże od początku swojej działalności. Dlatego posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych i efektywnych rozwiązań technologicznych, które są przyjazne naturze i pozwalają w znacznym stopniu ograniczyć środowiskowe skutki wydobywania węgla.

Przykładem troski o środowisko są zrekultywowane wzgórza przy odkrywkach węgla brunatnego  Bełchatów i Turów. Dzisiaj na tych terenach poprzemysłowych występuje bogata fauna i flora z rzadkimi gatunkami. 

Prowadzenie eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową powoduje tymczasowe, wielkoobszarowe przekształcenia powierzchni terenu, a w efekcie zmiany w środowisku naturalnym. By je minimalizować, kopalnie PGE GiEK rekultywują obszary pogórnicze z największą starannością, a efektem tych działań jest drugie życie terenów poprzemysłowych - podkreśla Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Tereny pogórnicze stwarzają szczególne możliwości ich zagospodarowania. Duże obszary pozwalają na utworzenie nowego krajobrazu o znaczeniu regionalnym, a nawet krajowym.

Przykładem najbardziej spektakularnych działań rekultywacyjnych bełchatowskiej kopalni jest Góra Kamieńsk, powstała na zwałowisku zewnętrznym pola Bełchatów.

Więcej...

05/2022 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: