Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Czysta energia

Europejski rynek energii elektrycznej obecnie boryka się ze strukturalnymi problemami z bezpieczeństwem zasilania wynikającymi z niedoborów mocy i ograniczeń w finansowaniu. Nowe inwestycje są niewystarczające do wypełnienia tej luki. 

Czysta energia Czysta energia

Fotowoltaika na świecie

Fotowoltaika znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Na Starym Kontynencie najbardziej wyróżnia się Turcja, w której trwa fotowoltaiczna rewolucja. Na świecie prym niezmiennie wiodą Chiny - wynika z raportu SolarPower Europe. 

Fotowoltaika na świecie Fotowoltaika na świecie

NORD STREAM 2

Idea budowy gazociągu łączącego Rosję oraz Niemcy i przebiegającego po dnie Morza Bałtyckiego sięga lat 90. XX stulecia. Nord Stream 1 stanowił bardzo ważną inwestycję w tej części Europy. Gazociąg Nord Stream 2 ma przebiegać równolegle do gazociągu Nord Stream 1 i składać się podobnie jak on z 2 nitek.

NORD STREAM 2 NORD STREAM 2

Ignorancja w kwestiach energetyki jest w Polsce ogromna

18-10-2013

Z Markiem Przychodzeniem z firmy EIDOS Niezależni doradcy energetyczni rozmawia Sylwester Wolak 

- Poznaliśmy się przy okazji poszukiwania dostawcy energii elektrycznej dla naszego wydawnictwa. Dostawca, którego Pan reprezentował, złożył jedną z najlepszych propozycji cenowych. Skorzystaliśmy z niej i od tego roku współpracujemy... Czy EIDOS to firma zajmująca się wyłącznie sprzedażą energii klientom korzystającym z prawa zmiany dostawcy energii elektrycznej? 

- Przede wszystkim bardzo się cieszę, że jest Pan naszym klientem, to dla nas wystarczająca rekomendacja. Przyznam, że profesjonalnie Pan negocjował. Nasza firma w początku jej działalności zajmowała się właśnie sprzedażą energii elektrycznej; zbieraliśmy doświadczenia przy sprzedaży produktów firm takich jak Vattenfall, Duon czy Energa. Po jakimś czasie nauczyliśmy się liczyć i doszliśmy do wniosku, że zarówno my, jak i nasi Klienci, najwięcej skorzystają, gdy przestaniemy reprezentować bogate spółki obrotu energią, a zaczniemy reprezentować naszych Klientów, zwyczajnych ludzi, z którymi na co dzień współpracujemy i nie chcemy, by przepłacali za energię.

Oprócz tego zauważyliśmy, że część firm koncentruje się na masowej sprzedaży energii nie troszcząc się o to, co potem dzieje się z ich klientami. To jakaś skaza na rynkowej gospodarce. Jak wiadomo, polski rynek energii elektrycznej jest młody i dlatego szczególnie trudny, szczególnie w kontekście spółek dystrybuujących energię, które z trudem przyzwyczajają się do nowych warunków rynku TPA (dostępu stron trzecich).

Często zdarza nam się spotkać z opłatami za tzw. moc bierną czy przekroczenia mocy, które są niejako karą stosowanego przez poprzedniego dostawcę energii by utrudnić cały proces zmiany sprzedawcy i zniechęcić innych od podejmowania podobnych działań.

Więcej...

10/2013 Komentarze (0)

Inwestycje w OZE wciąż mogą być opłacalne

11-10-2013

Odnawialne źródła energii (OZE) cieszą się dużym zainteresowaniem na całym świecie. Trudno się dziwić, skoro pokłady paliw kopalnych się wyczerpują, a korzystanie z nich generuje problem w postaci obciążenia środowiska, zanieczyszczenia atmosfery, a w konsekwencji - pogorszenia jakości życia człowieka. Taki stan rzeczy mobilizuje konstruktorów do szukania coraz bardziej efektywnych rozwiązań, czego konsekwencją jest m.in. rozwój gospodarki. Generalnie rzecz biorąc temat OZE jest zdrowym czynnikiem popychającym cywilizację do przodu. Trudno wyobrazić sobie przyszłość światowej energetyki bez rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii.

Odnawialne źródła energii mogą mieć też istotny wpływ na gospodarkę w Polsce. Ich rozwój ma szczególne znaczenie w świetle przyjętych przez nasz kraj zobowiązań w kontekście wdrażania ustaleń Pakietu Klimatycznego. Tym bardziej, że Bruksela z uwagą przygląda się działaniom krajów sygnatariuszy i gotowa jest sięgać po środki realnego przymusu. Przykładem jest choćby ostatnie działanie Komisji Europejskiej, która złożyła do Trybunału Sprawiedliwości skargę na brak dostosowania polskiego prawa o energetyce do unijnych dyrektyw. W efekcie Polsce grozi kara w wys. ok. 200 mln zł rocznie.

Nie oznacza to jednak, że sankcje finansowe są nieuchronne. Polscy przedsiębiorcy gotowi są bowiem na nowe inwestycje - pod warunkiem, że w krótkim czasie zostaną doprecyzowane wszystkie przepisy prawne, regulujące ten obszar gospodarki. Bez nich trudno tworzyć realne biznesplany.

Bartłomiej Pawlak, prezes BOŚ Eko Profit, zapytany o to, czego wymaga polski rynek OZE, aby nabrać rozpędu, odpowiada: - Potrzeba całościowej ustawy z określeniem współczynników korygujących oraz - co ważniejsze - stabilizacji na rynku certyfikatów, bo nawet najlepsza ustawa nic nie zmieni.

Więcej...

10/2013 Komentarze (0)

Zmiana klimatu. Czy nas na nią stać?

10-10-2013

W listopadzie tego roku w Warszawie, Polska będzie pełnić rolę gospodarza XIX konferencji COP-19, której główny zakres tematyczny dotyczy zagadnień związanych z klimatem. Ostatnio spotkania pod patronatem ONZ organizowano w Kopenhadze (2009 r.), Cancun (2010 r.), Durban (2011 r.) oraz Ad-Dauha (2012 r.). Konferencja warszawska jest 19-tą z tego cyklu.

Przyznanie Polsce organizacji konferencji COP-19 oznacza także, iż będzie ona sprawować prezydencję w konwencji klimatycznej od listopada 2013 r. do listopada 2014 r., a Minister Środowiska RP, będzie przewodniczył jej obradom.

Co jest głównym celem konferencji?

Od momentu dokonania pierwszych pomiarów stężenia CO2 podczas industrializacji Europy, a następnie na całym świecie, wielu naukowców zaobserwowało jego wzrost w atmosferze. Średnia temperatura w tym czasie wzrastała, a to niewątpliwie związane było z emisją CO2. Wobec tego, wzrost globalnej temperatury o 2 stopnie Celsjusza, uznany został za niebezpieczny dla całej ludzkości. Dlatego też swoją działalność zainicjowało wiele ruchów społecznych mających na celu ochronę atmosfery, a były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Al Gore został, za swoje zaangażowanie w ochronę klimatu, uhonorowany nagrodą Nobla. jednocześnie istnieją silne głosy innych naukowców, którzy twierdzą, że wzrost temperatury na świecie nie jest związany z działalnością człowieka, ponieważ ma on raczej niewielki wpływ na zmiany klimatu. A to, co możemy zaobserwować na Ziemi, to naturalny cykl, bo przecież ...

Więcej...

10/2013 Komentarze (0)

Co w OŹE piszczy?

10-10-2013

Potrzeba wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw stanowi coraz częściej bodziec do podejmowania działań związanych z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną, czyli zmniejszania poziomu zużywanej energii i emisji zanieczyszczeń, a w efekcie kosztów funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. To bardzo ważny trend. - mówi Piotr Lisiecki

Z Piotrem Lisieckim, dyrektorem zarządzającym w Banku Ochrony Środowiska rozmawia Antoni Szymański

- Jaka jest sytuacja na rynku inwestycji w OZE? Czy brak przepisów prawnych utrudnia działania przedsiębiorcom?

- Jednym z ważniejszych czynników decydujących o opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii jest możliwość uzyskania przez przedsiębiorstwo przychodu ze sprzedaży praw majątkowych wynikających z tzw. zielonych certyfikatów. Niemal do połowy 2012 roku ceny praw majątkowych notowane na Towarowej Giełdzie Energii były stabilne i osiągały około 280 zł za MWh. Jednakże po spadkach występujących od połowy roku 2012, średnia ważona cena praw majątkowych w lipcu br. wynosiła już tylko 145,59 zł, a w sierpniu wzrosła do 173,87 zł/MWh. Łatwo można zauważyć, o jak istotne wartości spadł w związku z tym poziom przychodów producentów zielonej energii. 
Drugim istotnym warunkiem powodzenia przedsięwzięcia jest stabilność systemu wsparcia w czasie funkcjonowania instalacji. Aktualna niepewność dotycząca przyszłego kształtu i terminu uchwalenia ustawy o OZE nie sprzyja ani inwestorom, ani finansującym inwestycje bankom, zwiększa bowiem ryzyko przedsięwzięcia. 
Z tych przyczyn decyzja o pojęciu ryzyka zainwestowania w odnawialne źródła energii w aktualnej sytuacji prawnej i rynkowej nie jest łatwa, z wieloma inwestycjami przedsiębiorcy po prostu się wstrzymują.

Więcej...

10/2013 Komentarze (0)

Rekultywacja terenów pogórniczych. Nowa Seelandia pod Lipskiem.

10-10-2013

Niemcy są niekwestionowanym liderem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Ale ta potęga ma swój fundament, choć dzisiaj nie wszystkim chce to przejść prze gardło oparty na węglu, szczególnie zaś na węglu brunatnym. To właśnie tania „brunatna" energia finansuje drogie ze swojej natury ekologiczne i „czyste" źródła energii. Bez tego Niemców najzwyczajniej nie byłoby stać na widoczne na każdym kroku farmy wiatraków i coraz bardziej rzucające się w oczy przy autostradach (dosłownie, bo często oślepiają kierowców) farmy ogniw fotowoltaicznych. W 2012 roku niemiecka gospodarka skonsumowała tyle węgla ile odpowiada blisko 80 mln ton ropy naftowej, co stanowiło liczący blisko 4 proc. wzrost do roku poprzedniego. Nic w tym dziwnego, bo przecież czymś trzeba zastąpić energię, którą dostarczały wygaszane siłownie jądrowe.

Najwięcej w UE, najwięcej na świecie

Ponadto Niemcy są w posiadaniu największych złóż węgla brunatnego nie tylko w Unii Europejskiej, ale na świecie, które zlokalizowane są w czterech zagłębiach: nadreńskim, łużyckim, środkowoniemieckim i dolnosaksońskim Niemieckie złoża są większe od złóż w Chinach, USA, Rosji, Australii, Grecji, Turcji oraz w Polsce. Dla NRD węgiel brunatny stanowił podstawę egzystencji. W czasach jej istnienia wydobywano na wschodzie 300 mln ton węgla brunatnego rocznie. Nie tylko spalano go w elektrowniach i elektrociepłowniach, ale także brykietowano czyniąc zdatnym do spalania w gospodarstwach domowych, a nawet próbowano koksować. 

Więcej...

10/2013 Komentarze (0)

Zielony Blok oficjalnie ruszył

09-10-2013

GDF SUEZ Energia Polska S.A. uruchomił oficjalnie największy na świecie blok energetyczny zasilany wyłącznie biomasą. Inwestycja zrealizowana w Połańcu pozwoli firmie wzmocnić pozycję lidera rynku energii odnawialnej w Polsce. Zielony Blok uruchomiony w Połańcu pod koniec 2012r. to nowoczesny kocioł fluidalny opalany wyłącznie biomasą - ze zrębków drzewnych i odpadów rolniczych. Inwestycja zrealizowana przez GDF SUEZ Energię Polska S.A. świadczy o silnej ambicji Grupy w dziedzinie rozwoju energii odnawialnych w Polsce.

Innowacyjny projekt
Kocioł cieplny zainstalowany w Połańcu, położonym w południowo-wschodniej części kraju, ma moc wytwórczą 205 MW. Funkcjonuje na bazie paliwa biomasowego, z czego 80% stanowią zrębki drzewne, a 20% odpady rolnicze. Zielony Blok korzysta z najbardziej innowacyjnych technologii dla tego typu paliwa i składa się z kotła fluidalnego ze złożem cyrkulacyjnym, zraszacza elektrostatycznego i instalacji odsiarczającej. Blok pozwala na dostarczenie energii do 600 tys. gospodarstw domowych i redukcję emisji CO2 o 1,2 mln ton rocznie (w porównaniu do produkcji konwencjonalnej).

Umocnienie na pozycji lidera
Zielony Blok wnosi znaczący wkład w realizację polityki energetycznej Polski, która zmierza do dywersyfikacji potencjału energetycznego i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

Więcej...

10/2013 Komentarze (0)

Gaz na 1500 lat

03-10-2013

Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz oświadczył w czerwcu br, że na dnie Morza Czarnego, u brzegów Ukrainy, znaleziono złoża hydratów gazowych, które, przy obecnej konsumpcji, mogą wystarczyć na ponad 1000 lat. Badania prowadzili tam ukraińscy i niemieccy naukowcy, którzy ocenili, że zasoby wystarczą na potrzeby Ukrainy na 1500 lat. Potwierdził to m.in. S. Gulin z ukraińskiego Instytutu Biologii Mórz Południowych.

"Jak wynika z prac prowadzonych przez Instytut Nauk Geologicznych Ukrainy, na podstawie badań geofizycznych i sejsmicznych, znajdują się tu trzy obszary udowodnionych formacji geologicznych w północnej części Morza Czarnego, o szacunkowych łącznych rezerwach 50-60 bilionów metrów sześciennych gazu" - oznajmił prezydent w komunikacie dla członków parlamentu.

Janukowycz powiedział też, że Ukraina nie ma obecnie technologii do wydobywania metanu z hydratów gazowych, więc będzie rozwijać inne obiecujące technologie produkcji gazu, w tym wydobycie metanu z pokładów węgla kamiennego. Według szacunków ekspertów, w 2015 wydobycie metanu może osiągnąć 8,6 miliardów metrów sześciennych rocznie. Poza tym, zdaniem prezydenta, Ukraina ma duży potencjał w zakresie produkcji gazu łupkowego, który może wynieść od 7 do 22 mld metrów sześciennych rocznie. Przypomnijmy, obecnie Ukraina produkuje około 20 mld metrów sześciennych gazu rocznie, a zużywa ponad 50 mld metrów sześciennych. Hydratami Ukraińcy zajmą później, gdy pozyskają inwestorów i technologie.

Więcej...

10/2013 Komentarze (0)

Największa łopata turbiny wiatrowej

02-10-2013

W podróż po Niemczech wyruszyła łopata nowej turbiny wiatrowej 2.5-120, o imponującej długości 60 metrów - symbol nowej generacji inteligentnych turbin wiatrowych. Potężnych rozmiarów element przewieziony zostanie specjalnym transportem z Flensburga do europejskiej siedziby GE Renewable Energy w Salzbergen.

Następnie odwiedzi politechniki w Berlinie i Monachium. Stamtąd trafi wreszcie do komercyjnej eksploatacji pod Norymbergę. Będzie to pierwsza tego typu instalacja w kraju.

 

„W lądowej energetyce wiatrowej wciąż drzemie potencjał, który można wykorzystać z wielką korzyścią dla Energiewende", powiedział Cliff Harris, Dyrektor Generalny działu energii odnawialnej GE na Europę. „Technologiczny poziom zaawansowania naszej nowej inteligentnej turbiny wiatrowej 2.5-120 jak najbardziej to umożliwia.

Sprzęt korzysta z Internetu przemysłowego gwarantując maksymalną wydajność i stopę zwrotu nawet w regionach o słabszych warunkach wiatrowych".

Więcej...

10/2013 Komentarze (0)

04/2018
10/2016
09/2016

Artykuły

Reklama

Współpracujemy z: