Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Czysta energia

Europejski rynek energii elektrycznej obecnie boryka się ze strukturalnymi problemami z bezpieczeństwem zasilania wynikającymi z niedoborów mocy i ograniczeń w finansowaniu. Nowe inwestycje są niewystarczające do wypełnienia tej luki. 

Czysta energia Czysta energia

Fotowoltaika na świecie

Fotowoltaika znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Na Starym Kontynencie najbardziej wyróżnia się Turcja, w której trwa fotowoltaiczna rewolucja. Na świecie prym niezmiennie wiodą Chiny - wynika z raportu SolarPower Europe. 

Fotowoltaika na świecie Fotowoltaika na świecie

NORD STREAM 2

Idea budowy gazociągu łączącego Rosję oraz Niemcy i przebiegającego po dnie Morza Bałtyckiego sięga lat 90. XX stulecia. Nord Stream 1 stanowił bardzo ważną inwestycję w tej części Europy. Gazociąg Nord Stream 2 ma przebiegać równolegle do gazociągu Nord Stream 1 i składać się podobnie jak on z 2 nitek.

NORD STREAM 2 NORD STREAM 2

Kogeneracja i trójgeneracja – nowe perspektywy dla polskich przedsiębiorstw

13-11-2013

Z Ilario Viganim, prezesem firmy IBT Group rozmawia Antoni Szymański

Firma IBT powstała w roku 2000, w Treviso we Włoszech. Specjalizuje się w budowie systemów wytwarzania energii w wysokosprawnych układach trójgeneracyjnych. IBT projektuje oraz realizuje "pod klucz", instalacje oparte na innowacyjnych technologiach autoprodukcji energetycznej, przeznaczonych zarówno dla obiektów użyteczności publicznej jak i zakładów produkcyjnych oraz obiektów prywatnych. IBT jest wyłącznym we Włoszech partnerem kalifornijskiej spółki Capstone Turbine Corporation, producentem systemów energetycznych wykorzystujących turbiny gazowe. IBT jest także wyłącznym w Europie dystrybutorem opartych na chillerach absorpcyjnych systemów Century.

- Jak doszło do założenia firmy IBT Group i co zmieniło się od tego czasu?

- Firma IBT powstała w 2000 z początkowym celem dostarczania innowacyjnych technologii w dziedzinie telekomunikacji i efektywności energetycznej w budynkach. W związku z tym pierwsze instalacje, jakie wprowadziliśmy, związane były z rynkiem telekomunikacyjnym, głównie rozwijaniem sieci danych oraz systemów automatyki domowej. Jednak kilka lat po założeniu firmy - dzięki spotkaniu z Capstone - zaczęliśmy angażować się w tematykę kogeneracji. Szybko zrozumiałem znaczenie rozwoju tej innowacyjnej technologii w Europie. Szczęśliwie to bliskie partnerstwo trwa do dzisiaj.

Więcej...

11/2013 Komentarze (0)

Poleko i Komtechnika

12-11-2013

Mocno technologicznie i ekologicznie prezentowały się w tym roku targi Poleko i Komtechnika, które zakończyły się w czwartek w Poznaniu. Na ekspozycji można było obejrzeć ofertę ponad 600 wystawców i firm reprezentowanych z Polski oraz zagranicy. Oferta targów i wydarzenia czterech dni targowych przyciągnęły do Poznania gości nie tylko z Polski, ale też m.in. z Niemiec, Litwy, Ukrainy i Białorusi. Wielu wystawców sprzedało maszyny, co potwierdza fakt, że na targach robi się biznes.   

To było dobre biznesowe spotkanie profesjonalistów - tak można krótko podsumować targi Poleko i Komtechnika, które dziś zakończyły się w Poznaniu. Przegląd prezentowanych maszyn i urządzeń z całego świata w jednym miejscu był dobrą okazją, by porównać technologie, jakość, pomysłowość i wykonanie. 

Na ekspozycji można było zobaczyć najnowsze rozwiązania z zakresu OZE, gospodarki odpadami i wodno-ściekowej, a także z obszaru wykrywania zagrożeń, powietrza, hałasu czy wibracji. Nie zabrakło także energooszczędnych technologii oraz szerokiej oferty maszyn i urządzeń do wywozu nieczystości, sprzątania i utrzymania terenów zielonych. Dopełnieniem oferty Poleko były również instytucje realizujące programy finansowe i doradcze - można było uzyskać informacje na temat finansowania inwestycji prośrodowiskowych oraz pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

Więcej...

11/2013 Komentarze (0)

70:10:10:10

07-11-2013

PGE Polska Grupa Energetyczna, KGHM Polska Miedź, TAURON Polska Energia oraz ENEA ustaliły 23 września przyszłą strukturę własnościową i zasady funkcjonowania spółki celowej PGE EJ1, powołanej do budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Dokument, uzgodniony przez cztery firmy, stanowi projekt przyszłej umowy wspólników, na mocy której podmioty nabędą udziały w PGE EJ1. Zgodnie    z zapisami umowy, PGE będzie posiadać 70 proc. w kapitale zakładowym spółki   i sprzeda na rzecz pozostałych podmiotów pakiet 438 tys. udziałów stanowiących łącznie 30 proc. w kapitale zakładowym PGE EJ1.

TAURON Polska Energia, KGHM Polska Miedź oraz ENEA nabędą po 146 tys. udziałów stanowiących odpowiednio 10 proc. w kapitale zakładowym PGE EJ1. Umowa zawiera także zasady uczestnictwa wszystkich stron w projekcie przygotowania i budowy elektrowni jądrowej w Polsce.

Umowa wspólników zostanie zawarta po uzyskaniu zgód organów korporacyjnych wszystkich stron. Nabycie udziałów w spółce PGE EJ1 warunkuje także otrzymanie koniecznych zgód antymonopolowych i przyjęcie przez Radę Ministrów Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Więcej...

11/2013 Komentarze (0)

Rekord na targach ENERGETAB 2013

05-11-2013

Na zakończonych 19 września 2013 r. międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB 2013 swoje najnowsze produkty zaprezentowało 740 wystawców z 18 krajów Europy i Azji. Na tych największych w tej branży w Europie Środkowej targach wystawcy starali się pokazać swoje najnowocześniejsze maszyny, urządzenia, aparaty czy technologie służące zwiększeniu niezawodności przesyłania energii elektrycznej oraz podniesieniu efektywności jej wytwarzania i użytkowania. Z tymi najnowszymi rozwiązaniami postanowiło w tym roku zapoznać się około 21 tysięcy zwiedzających z kraju i zagranicy. Szczególnie było to widoczne drugiego dnia, gdy nad Szyndzielnią pojawiło się słońce a tłumy zwiedzających pojawiły się w alejkach pośród setek stoisk plenerowych.

Gama prezentowanych urządzeń i aparatów była bardzo szeroka: stacje transformatorowe, rozdzielnice, wyłączniki, przekładniki, agregaty prądotwórcze i napędy, odnawialne źródła energii, maszty oświetleniowe i oprawy, aparaty i systemy pomiarowe, automatyki, przesyłania i obróbki informacji, kable i przewody, urządzenia UPS, pojazdy specjalistyczne dla energetyki oraz wiele innych wyrobów czy oferowanych usług.

Praktycznie prawie na każdym stoisku można było dostrzec ciekawe, innowacyjne rozwiązania - niektóre zrozumiałe być może tylko dla wąskiej grupy specjalistów. Ale i mniej zaawansowanych w technice mogły zaciekawić prezentowane aparaty, narzędzia, nowoczesne źródła światła, cała gama specjalistycznych pojazdów czy podnośników, ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne a nawet betonowe stacje transformatorowe kolorowo i przyjaźnie dla oka wkomponowane w otoczenie.

Więcej...

11/2013 Komentarze (0)

Petrobiznes

04-11-2013

2 października 2013 r. odbył się Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES Paliwa Chemia Gaz, poświęcony strategiom polskich koncernów w najbliższych latach na tle rynku europejskiego. Kongres objęty został Patronatem Honorowym przez Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, Ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Marka Woszczyka, Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, oraz Polską Izbę Paliw Płynnych.

Udział polskich i zagranicznych prelegentów zapewnił szersze międzynarodowe spojrzenie na naszą gospodarkę oraz pozwolił wymienić sugestie na temat dalszych perspektyw rozwoju w skali Unii Europejskiej. Tegoroczna edycja została podzielona na trzy panele, w których udział brali zarówno przedstawiciele rządu, eksperci jak i również prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów, oraz dyrektorzy spółek energetycznych, gazowych, paliwowych i chemicznych. Panel otwierający poświęcony był bezpieczeństwu energetycznemu Polski i roli, jaką odgrywają władze państwowe w jego zapewnieniu. Za moderację tej części debaty odpowiadała Agnieszka Łakoma - dziennikarka Serwisu Energetyka Extra Polskiej Agencji Prasowej, zaś w dyskusji udział wzięli: Jan Chadam - Prezes Gaz-System S.A.; Barbara Koszułap - Wiceprezes NFOŚiGW; Przemysław Ligenza - Wiceprezes, Urząd Dozoru Technicznego;Ireneusz Łazor - Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.; Marcin Moskalewicz - Prezes PERN Przyjaźń SA;Jacek Murawski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGNiG SA; Piotr Szpakowski - Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym, PKN ORLEN S.A.; Małgorzata Szymańska ...

Więcej...

11/2013 Komentarze (0)

Trójfazowe prądnice, silniki, transformatory …

28-10-2013

na podstawie О. Н. Веселовский, Я. А. Шнейберг „Очерки по истории электротехники". Учебное издание. М.: Издательство МЭИ, 1993.

Lata 80-te XIX wieku przyniosły przełomowe wynalazki w elektrotechnice i zapoczątkowały rozwój systemów elektroenergetycznych do postaci, w której funkcjonują obecnie. Ograniczenia układów jednofazowego zasilania silników prądu przemiennego (brak momentu rozruchowego, niska moc itd.) otworzyły drogę do zastosowania systemów o większej liczbie faz (tj. oddzielnych obwodów elektrycznych w ramach danego układu). Opracowanie technologii dwu-, a potem trójfazowych maszyn elektrycznych stało się możliwe dzięki odkryciu i wykorzystaniu zjawiska wirującego pola magnetycznego. Polega ono na wirowym przemieszczaniu się wektora maksymalnej indukcji magnetycznej (wywołanego przez prądy w uzwojeniach stojana) w szczelinie między walcowymi powierzchniami wirnika i stojana maszyny. Wektor ten krąży po obwodzie wirnika na podobieństwo ruchu wskazówki zegara wokół tarczy i przypomina ruch obrotowy magnesu stałego. Pole to indukuje w stali wirnika prądy wirowe oraz prądy w jego uzwojeniach i działając na nie pociąga wirnik za sobą. Jest to uproszczona zasada działania silnika asynchronicznego - podstawowego urządzenia elektrycznego naszej cywilizacji. Historia wdrażania tego fundamentalnego zjawiska jest wyjątkowo zawiła i równie burzliwa. W latach 90-tych tamtego stulecia liczne firmy usiłowały w sądach wywalczyć prawa do wynalazków w tym zakresie; dla przykładu Westinghouse uczestniczył w ponad 25 procesach sądowych.

Układy dwufazowe
Najpełniejsze badania teoretyczno-praktyczne w dziedzinie układów wielofazowych wykonali niezależnie od siebie Włoch G.Ferraris i Serb N.Tesla. 

Więcej...

10/2013 Komentarze (0)

Pompa ciepła + bateria słoneczna

23-10-2013

Pompy ciepła bywają w Europie - szczególnie w Niemczech oraz w Austrii - stosowane na znaczną skalę od wielu lat, a teraz, gdy obserwuje się intensywny rozwój ogrzewania domów bateriami słonecznymi, to koncepcja ich sprzężonego współdziałania ma przede wszystkim ekonomiczną motywację.

Przy dwóch różnych źródłach ciepła wahania ich cen w różniących się rozmiarach nie są w takim przypadku tak silnie odczuwalne, jak w sytuacji, gdy ogrzewa się dom jednym nośnikiem energii. Dziś ich współdziałanie obejmuje dwa systemy. W jednym jest wspólne źródło poboru ciepła przy jednym wspólnym buforowym zasobniku ciepłej wody, a w drugim bywają dwa źródła poboru ciepła, ale również z jednym wspólnym zbiornikiem gorącej wody.

Omawiane w niniejszej rozprawie kombinacje współdziałania baterii słonecznych z pompami ciepła można stosować tak w starym, jak i nowym budownictwie mieszkaniowym. Rozstrzygającym kryterium stosowania baterii słonecznych wspólnie z pompą ciepła jest wielkość corocznego okresu jej eksploatacji w czasie ogrzewania domu, kiedy pracuje się z umiarkowanie niską temperaturą w odparowalniku czynnika roboczego. W starym budownictwie, w którym pomieszczenia ogrzewa się przede wszystkim kaloryferami, to obiegowa woda grzewcza jest relatywnie gorąca.

Jak już wspomniano wcześniej, pompy ciepła współdziałają z bateriami słonecznymi w systemach samodzielnych lub zintegrowanych. W układzie samodzielnym są dwie wytwornice ciepła z oddzielnymi poborami energii, a gorącą wodę kierują się na dwa różne poziomy w wspólnym zasobniku.

Więcej...

10/2013 Komentarze (0)

Jerzy Buzek: Potrzebujemy niezawodnych dostaw

22-10-2013

Potrzebujemy niezawodnych dostaw energii, możliwości pełnego wykorzystywania wszystkich lokalnych źródeł energii - w tym węgla czy gazu łupkowego - oraz przystępnych cen prądu i gazu dla naszych obywateli. To wszystko da nam wewnętrzny rynek energii UE. Cieszę się, że mój raport, wzywający kraje członkowskie do jego pilnego wdrożenia, otrzymał tak duże poparcie - powiedział Jerzy Buzek po głosowaniu w komisji przemysłu, badań i energii. Za raportem głosowało 47 posłów, dwóch głosowało przeciw. Ostateczne głosowanie nastąpi podczas wrześniowej sesji plenarnej w Strasburgu.

- Wspólny rynek energii, to kluczowy element strategii energetycznej UE. To najlepsza recepta na obecny kryzys, a jednocześnie - swoista polisa na dostatnią przyszłość. Bez niego trudno będzie o konkurencyjność unijnej gospodarki, a więc - wzrost i tworzenie nowych miejsc pracy. Trudno będzie też o realizację, w rozsądny ekonomicznie sposób, celów ochrony środowiska i polityki klimatycznej. Dlatego tak istotne jest, aby również Polska była częścią tego rynku. To zwiększy nasze bezpieczeństwo energetyczne, poprawi konkurencyjność polskiej gospodarki i pozytywnie wpłynie na rachunki, jakie co miesiąc płacimy za energię - ocenił były przewodniczący PE. - Trzeba jednocześnie zadbać o to, aby nasi obywatele mieli realny, przejrzysty wybór między dostawcami energii. Jak na każdym rynku towarów i usług - dodał Jerzy Buzek.

Przyjęty raport jest odpowiedzią Parlamentu Europejskiego na komunikat Komisji Europejskiej z listopada 2012 r. 

Więcej...

10/2013 Komentarze (0)

04/2018
10/2016
09/2016

Artykuły

Reklama

Współpracujemy z: