Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * * * Jaka jest suma 1 i 4?

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej (dyrektywa 2009/28/WE) do 2020 r. udział „zielonej" energii w miksie energetycznym winien wynosić 20%.Unijny cel na rok 2030 przewiduje udział OZE w wysokości 32%.

 

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej (dyrektywa 2009/28/WE) do 2020 r. udział „zielonej" energii w miksie energetycznym winien wynosić 20%.Unijny cel na rok 2030 przewiduje udział OZE w wysokości 32%.

 

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Paliwo z odpadów

23-07-2013

Zasoby paliw konwencjonalnych, jak ropa naftowa czy węgiel kamienny, sukcesywnie się wyczerpują. Jednocześnie w szybkim tempie rośnie ilość składowanych odpadów, które można wykorzystać do pozyskiwania zawartej w nich energii. Produkowane z odpadów paliwo alternatywne jest nawet do dziesięciu razy tańsze w stosunku do paliw konwencjonalnych przy równocześnie zbliżonej wartości opałowej.

Kaloryczność paliw alternatywnych wynosi 16-18 MJ/kg, podczas gdy w przypadku np. węgla kamiennego jest to 18-23MJ/kg. Różnica w wartości opałowej jest więc niewielka a korzyści dla środowiska nieporównywalne. W tzw. starej Unii, której rynek szacowany jest na ok. 40 mln ton paliw alternatywnych, ich zalety docenia się już od dawna. Dla przykładu w Niemczech stopień substytucji paliw kopalnych paliwami alternatywnymi wynosi ponad 60%. W Polsce, gdzie są one stosowane w przemyśle cementowym, szacunki mówią o pokrywaniu maksymalnie 40% zapotrzebowania opałowego paliwami alternatywnymi.

Wszystko wskazuje na to, że wskaźnik substytucji paliw kopalnych będzie rósł. Dziś regulacje zarówno w ustawodawstwie polskim, jak i ogólnoeuropejskim wymuszają unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Według prawodawstwa polskiego a także dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy - 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. WE L 114 z 27.04.2006) składowanie jest ostatnim i najmniej pożądanym sposobem postępowania z odpadami.

Więcej...

07/2013 Komentarze (0)

Uprawiał propagandę sukcesu, ale i budował. To chyba lepsze niż sam PR...

16-07-2013

Lata siedemdziesiąte XX wieku to czas dwóch światowych kryzysów paliwowych. Okres w którym ceny ropy naftowej podniosły się piętnastokrotnie. Dekada, w której drożały wszystkie surowce. Takich skokowych wahań ich kursów nie dało się przewidzieć nigdzie i nikomu. Wszelkie prognozy okazały się zawodne. Dla państw, w których działania gospodarcze ograniczały ramy planów centralnych był to prawdziwy kataklizm. W gronie tym znajdowała się wtedy także i Polska.


Sytuacja energetyczna Polski przed rokiem 1970

Przejęcie władzy w grudniu 1970 roku przez Edwarda Gierka spełniało wszelkie przesłanki ku temu, by być postrzegane przez przedstawicieli sektora energetycznego jako okoliczność wybitnie korzystna dla jego perspektyw i rozwoju. Samo w sobie stanowiło potwierdzenie nie tyle gospodarczej, ile politycznej siły oddziaływani reprezentantów tej gałęzi przemysłu.

W istocie rzeczy na początku lat siedemdziesiątych XX wieku ogólna kondycja branży pozostawiała wiele do życzenia. Sytuację trudno było wprawdzie określić mianem trudnej, gdyż pomimo wielu niedostatków i niedociągnięć w pewnym zakresie przedstawiała się stosunkowo korzystnie.

Więcej...

07/2013 Komentarze (0)

Zielona energia z kogeneracji

15-07-2013

Firma IBT specjalizuje się w budowie systemów wytwarzania energii w wysokosprawnych układach kogeneracyjnych (CHP) i trójgeneracyjnych (CHHP) z wykorzystaniem mikroturbin kalifornijskiej firmy Capstone, światowego lidera w produkcji systemów energetycznych opartych na turbinach gazowych. Ze względu na zaawansowanie technologiczne, czyli wykorzystanie opatentowanych łożysk powietrznych niewymagających smarowania, mikroturbiny Capstone zapewniają wysoką wydajność i niezawodność, przy jednoczesnej ochronie środowiska i gwarancji niskich kosztów utrzymania.

Do największych zalety mikroturbin należy bezolejowa praca podwyższająca dyspozycyjność urządzeń i eliminująca potrzebę kosztownych wymian oleju, ultra niskie emisje szkodliwych gazów NOx i CO2 oraz modulacja wytwarzanej mocy elektrycznej w zakresie od 0 do 100% bez szkody dla turbiny. Mikroturbiny Capstone mogą być zasilane nie tylko metanem, propanem czy olejem napędowym, ale także paliwami odnawialnymi, np. biogazem ze składowisk odpadów lub fermentacji beztlenowych.

Do tej pory spółka IBT Group wdrożyła z sukcesem 150 systemów wykorzystujących technologię firmy Capstone, która ma na swoim koncie ponad 6,5 tysiąca zakończonych projektów na całym świecie. W Polsce IBT Group skupi się na wdrażaniu unikalnych energooszczędnych zastosowań mikroturbin o mocy od 30kW do 5MW w branżach, które w największym stopniu mogą skorzystać z ich zalet.

Więcej...

07/2013 Komentarze (0)

Początki przesyłu mocy i pierwsze elektrownie

09-07-2013

Na podstawie О. Н. Веселовский, Я. А. Шнейберг „Очерки по истории электротехники". Учебное издание. М.: Издательство МЭИ, 1993.

Przesył
Koło młyńskie - źródło najprostszego napędu mechanicznego - wywołało problem przekazu energii od silnika napędowego do poszczególnych odbiorców. Na krótkie odległości stosowano drążki, cięgna i liny, przy dłuższych odległościach (dziesiątki metrów) wykorzystywano pasy. Te proste środki spełniły zadanie w epoce kół wodnych i maszyn parowych, a potem okazały się przydatne także w początkowym okresie rozwoju napędu elektrycznego. Doświadczenia eksploatacji linii telegraficznych nasunęły w połowie XIX wieku myśl o możliwości przesyłu po przewodach również większej mocy elektrycznej.

W 1873 r. na wystawie technicznej w Wiedniu H. Fontaine zademonstrował zasilanie silnika prądu stałego (DC) z generatora poprzez kabel o długości ponad 1 km. Chociaż w linii tej wystąpiły znaczne straty napięcia i mocy, a sam autor był sceptycznie nastawiony do tego pomysłu, koncepcję przesyłu energii elektrycznej poparła większość współczesnych mu elektryków. Już wtedy rozumiano, że efektywność przedsięwzięcia można podnieść przez obniżenie rezystancji przewodów linii - przy danym rodzaju przewodnika należało zwiększyć przekrój przewodów. W jednym z doświadczeń wykonanych w Rosji przesyłano elektryczność odizolowanymi od ziemi szynami nieczynnej linii kolejowej. 

Więcej...

07/2013 Komentarze (0)

Domowe kotłownie

02-07-2013

Tak w nowo zbudowanych domkach jedno- i dwurodzinnych, jak i przy wymianie starych systemów grzewczych na nowe obserwuje się rosnącą sprzedaż kotłowni opalanych peletami, zrębkami oraz ciętym w kawałki drewnem. Wiadomo, kto pali drewnem, ten wykorzystuje zmagazynowaną energię słoneczną.

Tymczasem lasy środkowoeuropejskie są dzisiaj tak bogate w drewno, jak nigdy przedtem na przestrzeni minionych 150 lat. W bilansie środowiskowym drewno, jako paliwo, w porównaniu z innymi nośnikami energii wypada korzystnie. Dla pozyskania bowiem drewna wraz z jego spalaniem w kotłowniach potrzeba relatywnie niewiele energii pomocniczej.

Przykładem intensywnej rozbudowy ciepłowni opalanych drewnem mogą być Niemcy, co dokumentuje rys. 1, ujmujący ilości instalowanych ciepłowni zasilanych peletami w latach 2004 - 2013. Rocznie przybywa ich około 15 procent w tym kraju. W roku 2013 przewiduje się zainstalowanie około 47 000 tego typu instalacji grzewczych, z czego aż 29 000 to ciepłownie o mocy poniżej 50 kW, które bywają najczęściej instalowane w domkach jedno- i dwurodzinnych.

Jedną z głównych motywacji tak znacznej rozbudowy tego typu ciepłowni okazał się relatywnie łatwy dostęp do energetycznego drewna. Rekordową produkcję peletów z omawianego typu biomasy odnotowano w tym kraju w 2012 roku, która umożliwiła w czasie minionych 12 miesięcy zainstalowane prawie 40 000 nowych ciepłowni na bazie tego typu paliwa.

Więcej...

07/2013 Komentarze (0)

Dylematy motoryzacji elektrycznej

27-06-2013

Powszechnym błędem - według Stanisława Mrozika, eksperta Krajowej Agencji Poszanowania Energii - jest przekonanie, że wprowadzenie auta elektrycznego będzie jedynie zamianą samochodu spalinowego na taki z silnikiem elektrycznym. Tymczasem masowe wprowadzenie pojazdu elektrycznego jest równoznaczne ze stworzeniem prawdziwie nowej kultury mobilności. Należy się nastawić na zmiany większe niż wejście na rynek telefonu komórkowego. Nowa koncepcja przewiduje, że samochód elektryczny będzie nie tylko pojazdem, ale wielofunkcyjnym urządzeniem. Eksploatacja i użytkowanie pojazdu masowego, np. Nissana Leaf, miałaby być monitorowana on-line przez system, który czuwa nad stanem technicznym i stanem akumulatora, przestrzega przed niebezpieczeństwem przekroczenia zasięgu, zarządza ładowanie akumulatora po najkorzystniejszej cenie energii itd.

         Kierowca mógłby również przekazywać do systemu swoje życzenia, np.: przygotowanie do jazdy, żądany stan naładowania akumulatora na określoną godzinę czy podgrzanie wnętrza samochodu. Ponadto system informowałby o tym, że akumulator auta jest już naładowany do żądanego poziomu - wysyłając wiadomość na telefon komórkowy. W przypadku tak inteligentnych pojazdów nic nie stałoby na przeszkodzie, by właściciel sprzedawał do sieci energię, którą zgromadził w nocy (gdy jest tania). Po wprowadzeniu dynamicznych taryf możliwe będzie zarabianie na sprzedaży energii w godzinach szczytu. Ciekawe rozwiązanie zamierza wprowadzić na rynek Mitsubishi Motors. Ma to być urządzenie, które umożliwi samochodowi elektrycznemu i-MiEV zasilanie urządzeń domowych. Energia pobierana z akumulatora wystarczy do zasilania domu przez dwa dni.

Więcej...

06/2013 Komentarze (0)

Nawet tam, gdzie słonecznych dni prawie nie ma...

24-06-2013

Do powierzchni naszej planety dociera 180W mocy na metr kwadratowy. Daje to sumę energii w przedziale od 600 kWh/m2 w ciągu jednego roku w Skandynawii i do 2500 kWh/m2 w ciągu roku w centralnej Afryce.

Istnieją wyliczenia, według których kwadrat 400x400 km, na którym powstałaby wydajna instalacja fotowoltaiczna mogłaby wygenerować energię elektryczną w ilości wystarczającej dla całego globu, a energia słoneczna jaka dociera do powierzchni Ziemi w ciągu 6 miesięcy odpowiada energii zawartej we wszystkich zasobach węgla, ropy, gazu i uranu na naszej planecie.

Potencjał energii słonecznej jest więc niewyczerpany, a generacja energii elektrycznej przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne. Dodatkowo należy podkreślić, iż czas najefektywniejszego działania systemów fotowoltaicznych przypada w godzinach największego zużycia energii elektrycznej w krajowym systemie energetycznym. W skali roku zaś systemy te działają najefektywniej w lecie, kiedy to zużycie energii elektrycznej jest największe.

Mamy więc do czynienia ze źródłem czystym oraz - w odniesieniu do czasu istnienia ludzkości - niezniszczalnym i pracującym najwydajniej wówczas, gdy najbardziej tego potrzebujemy.

Rozwój generacji rozproszonej, w tym opartej o fotowoltaikę, dodatkowo wspiera fakt, że nie wymaga ona znacznych inwestycji w infrastrukturę sieciową, jak większość innych, zwłaszcza dużych, źródeł. 

Więcej...

06/2013 Komentarze (0)

Osoba fizyczna jako wytwórca energii elektrycznej w OZE

20-06-2013

Procedowany obecnie projekt poselskiej nowelizacji prawa energetycznego nazywany potocznie małym trójpakiem, zawierać będzie regulacje umożliwiające rozpoczęcie działalności polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych przez osoby fizyczne na prostszych zasadach.

Regulacje zawarte w projekcie nowelizacji stanowią jednak jedynie część zaczerpniętą z większej całości jaką jest projekt ustawy o OZE (jedna z czterech ustaw w ramach trójpaku energetycznego). Ponieważ ideą małego trójpaku jest przede wszystkim umożliwienie uniknięcia przez Polskę grożących kar, a regulacja ta będzie miała charakter jedynie przejściowy i raczej nie spowoduje szybkiego wzrostu liczby inwestycji, należałoby skupić się na podstawowych korzyściach płynących dla osób fizycznych, z przyjęcia ustawy o OZE.

W obowiązującym stanie prawnym, osoba fizyczna aby mogła wytwarzać i sprzedawać energię elektryczną, w jakiejkolwiek ilości, nawet najmniejszej, musi rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz uzyskać koncesję. Projekt ustawy o OZE przewiduje, że wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji (w tym przypadku, instalacja OZE o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 40 kW) będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, który wytwarza energię elektryczną w celu zużycia na własne potrzeby, będzie mógł sprzedać nadwyżkę niewykorzystanej energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej, a działanie takie nie będzie stanowić działalności gospodarczej. W związku z powyższym, wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji fotowoltaicznej nie będzie wymagało rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Więcej...

06/2013 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: