Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * * * Prosimy dodać 6 i 9.

Czysta energia

Europejski rynek energii elektrycznej obecnie boryka się ze strukturalnymi problemami z bezpieczeństwem zasilania wynikającymi z niedoborów mocy i ograniczeń w finansowaniu. Nowe inwestycje są niewystarczające do wypełnienia tej luki. 

Czysta energia Czysta energia

Fotowoltaika na świecie

Fotowoltaika znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Na Starym Kontynencie najbardziej wyróżnia się Turcja, w której trwa fotowoltaiczna rewolucja. Na świecie prym niezmiennie wiodą Chiny - wynika z raportu SolarPower Europe. 

Fotowoltaika na świecie Fotowoltaika na świecie

NORD STREAM 2

Idea budowy gazociągu łączącego Rosję oraz Niemcy i przebiegającego po dnie Morza Bałtyckiego sięga lat 90. XX stulecia. Nord Stream 1 stanowił bardzo ważną inwestycję w tej części Europy. Gazociąg Nord Stream 2 ma przebiegać równolegle do gazociągu Nord Stream 1 i składać się podobnie jak on z 2 nitek.

NORD STREAM 2 NORD STREAM 2

Czesi, nie bacząc na polskie fobie, robią interesy z Rosjanami

17-06-2013

Podczas, gdy polscy politycy dzielnie stawiają czoła rosyjskim próbom wejścia na polski rynek inwestycyjny, a w szczególności zbudowania gazociągów i rurociągów, Czesi przyjmują całkiem inna postawę.

„Rosja jest głównym i kluczowym partnerem dla Czech, przy czym nie tylko w polityce i gospodarce, ale również w sferach inwestycji, handlu i polityki bezpieczeństwa" - powiedział w Moskwie czeski premier, Petr Nečas, podczas majowych rozmów z szefem rządu Rosji, Dmitrijem Miedwiediewem.

Wartość obrotów handlowych między obu krajami w 2012 roku wzrosła o 6 proc. i wyniosła 14 mld dolarów. Jako kluczową sferę współpracy dwóch krajów, Petr Nečas wymienił energetykę. Przypomniał, że Czechy od stycznia 2013 roku są podłączone do Gazociągu Północnego. „Kolejnym kierunkiem współpracy w branży gazowej jest stworzenie na terytorium Czech podziemnych magazynów gazowych" - powiedział premier.

Przypomnijmy, 14 stycznia 2013 roku uruchomiono gazociąg o sympatycznej nazwie „Gazella", o długości 166 kilometrów, który połączył rosyjski Gazociąg Północny z czeską siecią przesyłową. Gazociąg ciągnie się z północy na południe Czech. Na północy łączy się z niemieckim gazociągiem OPAL - odnogą Gazociągu Północnego, przechodzącego przez dno Morza Bałtyckiego. Na południu czeski rurociąg styka się z systemem transportu gazu MEGAL, którym rosyjski gaz przesyłany jest na południe Niemiec i do Francji. Tym sposobem uruchomienie „Gazelli" pozwala na transport rosyjskiego gazu na południe i południowy wschód Europy.

Więcej...

06/2013 Komentarze (0)

Udział OZE w Polsce: 9,5%

14-06-2013

Według najnowszego sprawozdania Komisji Europejskiej, w wyniku weryfikacji zobowiązań nałożonych na państwa członkowskie Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/W, średniookresowy cel udziału OZE w bilansie produkcji energii elektrycznej za 2010 r. osiągnął 12,7%. Przekroczono zatem o 2% zakładany pułap minimalny. Dane dotyczące Polski są równie zadowalające. Jak wynika z raportu w roku 2010 udział OZE wyniósł 9,5% (podczas gdy założeniem średnioterminowym było osiągnięcie 8,8%).  Raport opublikowany przez KE prowadzi do dwóch stwierdzeń. Po pierwsze - to jak dotychczas konsekwentnie dążyliśmy do dywersyfikacji produkcji energii elektrycznej, otwierając się na generację rozproszoną. Po drugie, sprawozdanie KE wskazywałoby na to, że scenariusz rozwoju OZE w Polsce będzie miał pomyślne zakończenie i osiągniemy cel końcowy zwiększenia udziału wytwarzanej energii zielonej do poziomu 15% w 2020 r.

 

Czy grozi nam blackout?
Zgodnie z prawem energetycznym przedsiębiorstwa energetyczne mają ustawowy obowiązek przyłączenia podmiotu do sieci, o ile istnieją ekonomiczne i techniczne warunki przyłączenia. Pomimo braku definicji warunków technicznych, to wskazuje się, że należy przez to rozumieć techniczną przeszkodę o charakterze trwałym, której nie da się usunąć. Ustawa wskazuje, że przyłączane urządzenia muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne, pozwalając na zachowanie bezpieczeństwa funkcjonowania KSE.

Więcej...

06/2013 Komentarze (0)

Zapowiadają się udane targi

12-06-2013

Do największych krajowych targów ochrony środowiska coraz bliżej. Targi POLEKO, bo to o nich mowa, w tym roku odbędą się w Poznaniu w październiku, a nie jak było to do tej pory - w listopadzie. Będzie to już 25. edycja tego wydarzenia, która ze względu na rosnące zainteresowanie branży, zapowiadają się udanie.

Tegoroczna edycja POLEKO odbędzie się wcześniej niż w latach poprzednich, bo w dniach 7-10 października. Duże zainteresowanie targami wykazuje zwłaszcza branża energii odnawialnej, która na POLEKO prezentuje szerokie spektrum oferty: od fotowoltaiki, poprzez biogaz i biomasę, po gaz z łupków, energię wiatru i wody. W tym roku w pawilonach 4, 5, 5A, 6, 6A firmy z Polski i z zagranicy zaprezentują swoją ofertę z zakresu: energii i energii odnawialnej, odpadów i recyklingu, wody i ścieków, powietrza, hałasu i wibracji, rekultywacji i rewitalizacji, budownictwa energetycznego, aparatury kontrolno-pomiarowej, wykrywania zagrożeń, ochrony przeciwpowodziowej i doradztwa.

Najszersze ekspozycja OZE
Salon Czystej Energii to część ekspozycji targów POLEKO, w ramach której można zobaczyć ofertę producentów i dystrybutorów kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, systemów montażu kolektorów, instalacji i akcesoriów do przesyłu, falowników, małych turbin wiatrowych, instalacji dla małych elektrowni wodnych, małych kotłów na biomasę, kotłów kogeneracyjnych i pomp ciepła, systemów zarządzania, sterowników do instalacji, biogazowni, biopaliw, w tym biomasy  i biogazu, ekologicznych środków transportu i instalacji do uzyskiwania paliwa z odpadów komunalnych.

Więcej...

06/2013 Komentarze (0)

55 domów przyszłości

05-06-2013

Po raz pierwszy w Polsce osoby zainteresowane budową domów jednorodzinnych mogą wybrać projekt zapewniający maksymalny poziom komfortu. Zestawienie opracowane przez Grupę Saint-Gobain we współpracy z uznanymi biurami architektonicznymi zawiera 55 projektów domów w standardzie Multi-Comfort. Jak wynika z analiz może on zapewnić mieszkańcom prawie czterdziestoprocentowe oszczędności związane z kosztami budowy 

i eksploatacji w porównaniu do standardowych konstrukcji.

Głównym celem budownictwa w standardzie Multi-Comfort jest zapewnienie właścicielom domów niskoenergetycznych wygody przy jednoczesnym zachowaniu korzystnego bilansu ekonomicznego. Jest to możliwe dzięki połączeniu wszystkich elementów funkcjonujących w budynkach, od oświetlenia i wentylacji po konstrukcję ścian, dachu czy instalacji. Oszczędnościom sprzyja także wysoka trwałość oferowanych rozwiązań oraz szybki i bezpieczny montaż. Standard Multi-Comfort opiera się na 7 zasadach komfortu, czyli zapewnienia użytkownikom domów komfortu termicznego, akustycznego, świeżego powietrza, estetyki, bezpieczeństwa oraz komfortu ekologicznego i ekonomicznego związanego ze zmniejszonymi kosztami ogrzewania.

Dzięki współpracy Saint-Gobain z biurami architektonicznymi „Archipelag", „Dobre Domy Flak & Abramowicz" oraz „MTM Styl" w zaprezentowanych domach udało się także znacznie ograniczyć zużycie energii

Więcej...

06/2013 Komentarze (0)

Polska liderem rynku energetyki wiatrowej w Europie Wschodniej?

04-06-2013

Polska jest największym rynkiem energetyki wiatrowej wśród nowych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz posiada znaczący potencjał szacowany na 3 682 TWh do 2030 roku - to główne wnioski z najnowszego raportu Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (EWEA) „Wiatr ze wschodu. Wschodzące europejskie rynki energetyki wiatrowej". Dlaczego mimo tych optymistycznych prognoz energetyka wiatrowa w Polsce jest poważnie zagrożona?

Raport analizuje rozwój energetyki wiatrowej nie tylko w nowych państwach członkowskich UE, ale także w krajach, które nie należą do wspólnoty - w tym w Chorwacji, Turcji i Rosji. Pięć z dwunastu przyjętych państw (Bułgaria, Polska, Republika Czeska, Rumunia oraz Węgry) posiada 88% łącznej mocy zainstalowanej w energetyce wiatro­wej we wszystkich nowych państwach członkowskich.  Polska jest wśród nich zdecydowanym liderem - w energetyce wiatrowej mamy zainstalowane ponad 2,3 GW mocy!

- Boom w przyłączeniach do sieci, który miał miejsce na początku 2012 r. ma niestety głębsze dno -tłumaczy Ewa Kurdyła, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Inwestorzy z branży energetyki wiatrowej podjęli wysiłki, aby ukończyć projekty w 2012 r. w celu skorzystania z aktualnych ram prawnych i odroczyli przyszłe inwestycje. 

Więcej...

06/2013 Komentarze (0)

Terminal w Gdańsku w budowie

31-05-2013

PERN „Przyjaźń" podpisał umowę z Konsorcjum, którego liderem jest IDS-Bud S.A. na wykonanie inwestycji Terminal Naftowy w Gdańsku Etap I. Inwestycja ma być zrealizowana za 415 mln zł w systemie „projektuj i buduj"  i oddana pod klucz  pod koniec 2015 roku.  Konsorcjum wygrało wcześniej przetarg na Generalnego Realizatora Inwestycji.

Terminal Naftowy w Gdańsku docelowo będzie pierwszym w Polsce hubem morskim o pojemności magazynowej 700 tys. m sześc. na ropę naftową, produkty ropopochodne i chemikalia. Będzie oferował kontrahentom szereg usług jak magazynowanie, blendowanie, czy kumulacje ropy naftowej. Stanie się  oknem na świat dla polskich i niemieckich rafinerii oraz traderów operujących w basenie Morza Bałtyckiego, a także ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Inwestycja w terminal naftowy w Gdańsku jest wymiernym dowodem na to, że nie tylko mówimy o tym co będziemy robić, nie zapowiadamy tych inwestycji, tylko przechodzimy do rzetelnej pracy każdego dnia. Jest to jeden z kilkunastu projektów energetycznych realizowanych na terenie Polski. Dzisiaj Gdańsk, Trójmiasto, Pomorze staje się dla Polski oknem energetycznym na cały świat - powiedział Minister Skarbu Państwa, Mikołaj Budzanowski

W pierwszym etapie, którego zakończenie jest planowane w 2015 roku zostanie wybudowana część dedykowana ropie naftowej , czyli zbiorniki o pojemności ok. 400 tys. m. sześc. 

Więcej...

05/2013 Komentarze (0)

Zgazowanie drewna w elektrociepłowniach

28-05-2013

Przestawianie lokalnych elektrociepłowni z nieodnawialnych na odnawialne źródła energii kojarzy nam się przede wszystkim z wykorzystywaniem energii słońca, wiatru oraz wody.

Tymczasem coraz więcej miast - przykładowo w Niemczech: Ulm, Rosenheim, Konstanz i inne podobnej wielkości - zbudowały w ostatnich latach elektrociepło-wnie w których zgazowuje się drewno tak odpadowe z okolicznych lasów oraz zakładów zieleni miejskich, jak i z plantacji energetycznych na których uprawia się między innymi wierzbę krzewiastą i topolę (C. Hilgers, Sonne Wind & Warme, 32,9,2012).

Zgazowywanie zrębków drewna powietrzem do gazu drzewnego było powszechnie stosowane do napędu samochodów ciężarowych i osobowych na terenie Niemiec podczas drugiej wojny światowej. Ówczesne zgazowarki zrębków drewna były swą relatywnie prostą konstrukcją podobne do znanych nam 200-litrowych blaszanych beczek. W nich, w temperaturze około 800 stopni Celsjusza uzyskiwano w reakcji półspalania zrębków drewna z tlenem (zawartym w podawanym powietrzu) gaz drzewny o następującym przeciętnym składzie: 15 - 22 procent tlenku węgla, 16 - 21 procent wodoru, 4 - 6 procent metanu, 11 - 17 procent dwutlenku węgla, a resztę stanowił azot. Tak wytworzony gaz drzewny kierowano poprzez płuczkę wodną - w której usuwano opary smoły oraz pył popiołu - do standardowego silnika samochodowego.

Więcej...

05/2013 Komentarze (0)

Innowacje w przemyśle na targach w Poznaniu

27-05-2013

Najnowsze roboty doskonalące procesy automatyzacji, nowe modele maszyn do cięcia plazmą i wycinarek laserowych, najnowsze układy sterowania czy też technologie do pomiarów, konserwacji oraz regeneracji będzie można już niedługo zobaczyć w Poznaniu na największych w Polsce targach przemysłowych - ITM Polska (4-7 czerwca 2013).

Adige, Arpol, Boschert, Cloos Polska, DIG-Świtała, Elesa+Ganter, LVD-Polska, ITee, Polteknik, Prima Power, Promotech, Yamazaki Mazak, Starys, Stigal, Top Automazioni, TRUMPF Polska, Weselectric oraz wiele innych firm zaprezentuje na targach ITM Polska swoje tegoroczne nowości.

Tegoroczny salon Mach-Tool jest największą prezentacją  oferty dla branży obróbki powierzchni (pawilony 7, 7A, 8, 5A, 5G, 5 i 6A). Na ekspozycji wystawców będzie można zobaczyć m.in. prasy krawędziowe produkujące szybciej i zużywające mniej energii elektrycznej (nawet o 60%), 7-osiowy robot przystosowany do wielu aplikacji, kombinację plazmy i wykrawarki minimalizującej czas obróbki jednego detalu, czy też nowe komory ciśnieniowe do konserwacji papieru, drewna oraz tkanin. W Poznaniu zaprezentowane zostaną również nowe modele penetrometrów, profilometrów laserowych, ukosowarek z możliwością ukosowania w zakresie od 60º do - 60º oraz centrów obróbkowych z równoczesnym sterowaniem 5-osiowym. 

Więcej...

05/2013 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Reklama

Współpracujemy z: