Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * * * Prosimy dodać 7 i 7.

Czysta energia

Europejski rynek energii elektrycznej obecnie boryka się ze strukturalnymi problemami z bezpieczeństwem zasilania wynikającymi z niedoborów mocy i ograniczeń w finansowaniu. Nowe inwestycje są niewystarczające do wypełnienia tej luki. 

Czysta energia Czysta energia

Fotowoltaika na świecie

Fotowoltaika znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Na Starym Kontynencie najbardziej wyróżnia się Turcja, w której trwa fotowoltaiczna rewolucja. Na świecie prym niezmiennie wiodą Chiny - wynika z raportu SolarPower Europe. 

Fotowoltaika na świecie Fotowoltaika na świecie

NORD STREAM 2

Idea budowy gazociągu łączącego Rosję oraz Niemcy i przebiegającego po dnie Morza Bałtyckiego sięga lat 90. XX stulecia. Nord Stream 1 stanowił bardzo ważną inwestycję w tej części Europy. Gazociąg Nord Stream 2 ma przebiegać równolegle do gazociągu Nord Stream 1 i składać się podobnie jak on z 2 nitek.

NORD STREAM 2 NORD STREAM 2

Energia elektryczna

25-04-2013

Intensywny rozwój procesów pozyskiwania energii elektrycznej z promienio-wania słonecznego oraz energii wiatru wymusza rozbudowę zasobników jej magazynowania i to na niespotykaną dotąd skalę. Skoro bowiem te źródła pozyskiwania energii elektrycznej w znacznym stopniu zależą od pogody, to nie ma innego sposobu na zapewnienie jej równomiernej dostawy rozlicznym odbiorcom.

Tymczasem dotychczasowy system magazynowania energii elektrycznej w górskich przepompowniach wody jest nie tylko relatywnie kosztowny, ale w dodatku w wielu krajach - przykładowo na terenie Niemiec, czy Polski - z powodu niedoboru odpowiednich lokalizacji znacznie ograniczony.

W tej sytuacji wiele jednostek badawczych pracuje nad nowymi technologiami magazynowania energii elektrycznej i dziś są już w budowie rozmaite instalacje prototypowe. Jedna z nich to elektroliza wody dla pozyskiwania wodoru, który w relatywnie łatwy sposób można katalitycznie z odpadowym CO2 przetworzyć w biometan, dający się bez problemów wtłaczać do istniejących, krajowych sieci gazu ziemnego. Elektrownie na bazie tego surowca pracują niemal w każdym kraju.

Innym, doskonałym sposobem magazynowania energii elektrycznej okazują się drugiej generacji przepompownie wody. Są one przyjazne przyrodzie, pracując na niezbędnym roślinom i zwierzętom nośniku energii.

Więcej...

04/2013 Komentarze (0)

Giganty Mocy

22-04-2013

Kopalnię i Elektrownię Bełchatów można zwiedzać nie od dziś. Jednak obejrzeć te dwa są dziadujące ze sobą giganty w jednym miejscu wydawać by się mogło nie możliwe - a jednak. PGE Giganty Mocy to nowoczesna, interaktywna ekspozycja, która zostanie zlokalizowana na trzech kondygnacjach nowo wznoszonego budynku Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie, na powierzchni blisko pół tysiąca metrów kwadratowych. Ścieżki zwiedzania, zostaną tak ułożone, aby przekazywane w niej informacje były łatwo przyswajalne zarówno przez dzieci, młodzież szkolną, studentów oraz dorosłych. Ma służyć przede wszystkim edukacji, ale kto wie - czy z czasem nie stanie się atrakcją turystyczną, nie gorszą od niezwykle modnych jurajskich parków rozrywki czy niemieckich Panometrów, wypełniających intelektualną treścią dawne zbiorniki gazu.

Bełchatowska inicjatywa jest jednak od nich znacznie bardziej wartościowa intelektualnie gdyż uzmysłowia zwiedzającym, w jakim czasie powstaje węgiel, a w jakim jest konsumowany przez człowieka, pozwala zapoznać się z technologiami wydobycia węgla brunatnego i jego przetwarzania w energię elektryczną, ale też uzmysławia potrzebę oszczędzania kopalnych źródeł energii - również dla przyszłych pokoleń. Ponadto - wbrew obecnym, fałszywym trendom informacyjnym - pokazuje, że teraźniejszość i przyszłość energetyczna Polski może i powinna bazować przede wszystkim na paliwach, które w kraju posiadamy i których - przy zachowaniu odpowiednich i już stosowanych w Grupie PGE technologii spalania - nie powinniśmy się obawiać.

Więcej...

04/2013 Komentarze (0)

Kiedy energia jest odnawialna?

18-04-2013

1 marca 2013 roku Komisja Europejska wydała decyzję ustanawiającą wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej przekazywanej przez pompy ciepła oraz szacowania wartości współczynnika SPF (ang. Seasonal Performance Factor). Dokument ma ogromne znaczenie dla branży i z pewnością będzie stanowić bardzo silny impuls dla polskiego rynku pomp ciepła. Co ważne, dokument znacząco upraszcza sposób szacowania energii z OZE dla pomp ciepła, co ma duże znaczenie dla pracy instytucji statystycznych (GUS).

Z decyzji Komisji wynika, że przy sprawności produkcji energii ustalonej na poziomie 45,5% minimalna wartość SPF dla pomp ciepła zasilanych energią elektryczną musi wynosić 2,5 aby energia została uznana za energię odnawialną zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE. Oznacza to, że prawie wszystkie pompy ciepła dostępne obecnie na polskim rynku traktowane będą jako odnawialne źródła energii łącznie z pompami ciepła wykorzystującymi powietrze jako dolne źródło ciepła. Dla pomp ciepła zasilanych energią cieplną minimalna wartość SPF musi wynosić 1,15.

Określone przez Komisję wartości domyślne godzin pracy urządzenia w ciągu roku i współczynników SPF różnią się w zależności od warunków klimatycznych. Według sugerowanych w dokumencie obszarów warunków klimatycznych, Polska znajduje się w obszarze warunków klimatu chłodnego odpowiadającego warunkom temperaturowym właściwym dla Helsinek.

Więcej...

04/2013 Komentarze (0)

Dystrybutorzy regularnie współpracują więc trudno o zarzut zmowy

15-04-2013

Z Markiem Woszczykiem prezesem Urzędu Regulacji Energetyki rozmawia Jacek Balcewicz

- Odmówił Pan zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej praktycznie wszystkim spółkom dystrybucyjnym w Polsce. Czy oznacza to, że mamy do czynienia ze zmową w tym zakresie? Jakie zapisy w tych Instrukcjach wzbudziły Pana największe zastrzeżenia? Czy są one podobne w przypadku wszystkich spółek czy też czymś różnią się miedzy sobą?

- Znakomita większość wniosków spółek dystrybucyjnych o zatwierdzenie instrukcji ruchu spotkała się z odmową i rzeczywiście najistotniejsze przyczyny odmowy we wszystkich tych przypadkach były takie same. Trudno jednak stawiać spółkom dystrybucyjnym zarzut „zmowy" w sytuacji, gdy regularnie współpracują w ramach Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), której przedmiotem są m.in. kwestie regulowane w IRiESD. Jednym z problematycznych zagadnień, które wzbudziły zastrzeżenia, były zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi, które pogarszałyby sytuację odbiorców energii, zmieniających sprzedawcę energii w porównaniu z warunkami zmiany, które obecnie obowiązują. Pogorszenie sytuacji odbiorcy polegałoby głównie na wprowadzeniu obowiązku zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji przed zgłoszeniem zmiany sprzedawcy, co w konsekwencji warunkowałoby rozpoczęcie procesu zmiany sprzedawcy od zawarcia tej umowy.

Więcej...

04/2013 Komentarze (0)

Trzy dni, 25 konferencji i ponad 1200 słuchaczy

10-04-2013

XVI Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX, XI Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia oraz odbywające się równocześnie Ekotech  i Pneumaticon, które zakończyły się z ostatnim dniem lutego to nie tylko 200 wystawców prezentujących najnowocześniejszy sprzęt z zakresu m.in. odnawialnych źródeł energii, ekologii i pneumatyki i ponad 6.500 zwiedzających. To także 25 branżowych szkoleń i konferencji, w których udział wzięło 1200 osób. Tematyka spotkań dotyczyła przeróżnych tematów związanych z zakresem branżowym wyżej wymienionych wystaw. W programie znalazły się między innymi spotkania na temat pomp ciepła, biogazowni, gospodarowania odpadami, gospodarki wodnej i wodno-ściekowej, zielonej energii, selektywnej zbiórki odpadów, biomasy, fotowoltaiki, gmin energetycznych czy odnawialnych źródeł energii. Dużym sukcesem okazało się także szkolenie Punkty selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) - ciekawe i praktyczne rozwiązania dla gmin, którego celem było  przedstawienie przepisów prawa dotyczących organizacji Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ale przede wszystkim przykładów stosowanych rozwiązań i dobrych praktyk. Konferencję rozpoczęławideokonferencja na żywo z Marią Banti z Komisji Europejskiej (DG Environment, Unit C2: Waste management). W spotkaniu wzięło udział około 200 słuchaczy.

Wystawcy, którzy przyjechali  na ENEX do Targów Kielce mieli możliwość prezentacji maszyn oraz urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych, najnowszych technologii systemowych, armatury sieciowej, kolektorów słonecznych, pieców opalanych drewnem, promienników ciepła, kotłowni opalanych biomasą oraz pojazdów na biopaliwo.

Więcej...

04/2013 Komentarze (0)

Targi EXPO-GAS pod znakiem szkoleń, konferencji i wymiany doświadczeń

09-04-2013

W dniach 17-18 kwietnia w Targach Kielce odbędą VII Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS. To okazja do spotkania grona ekspertów z rynku gazowniczego, miejsce, w którym prezentowane są najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne dla branży oraz okazja do wzięcia udziału w ciekawej ofercie szkoleń, warsztatów i konferencji.

103 wystawców z 8 krajów - Niemiec, Belgii, Czech, Austrii, Francji, Danii, Litwy i oczywiście Polski - zaprezentują w targowych halach sieci gazowe, urządzenia, stacje oraz odbiorniki gazowe, aparaturę kontrolno-pomiarowa w gazownictwie czy też automatykę przemysłowa dla gazownictwa. Nie zabraknie też prezentacji firm zajmujących się bezpieczeństwem w gazownictwie czy ochroną środowiska. EXPO-GAS to także urządzenia, materiały i osprzęt do budowy i wyposażenia gazociągów, stacji redukcyjnych i tłoczni gazu.

Poprzednia edycja EXPO-GAS cieszyła się dużym zainteresowaniem - wystawę odwiedziło ponad 3000 zwiedzających, ofertę handlową na powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych przedstawiło około 100 wystawców. W 2007 roku wystawa EXPO-GAS to zaledwie 70 wystawców, ekspozycję odwiedziło 1382 gości - widoczny i dynamiczny rozwój świadczy nie tylko o potrzebie organizowania tego typu spotkań, ale także o umacniającej się pozycji branży.

Mocną stroną wystawy EXPO-GAS są interesujące konferencje, warsztaty oraz referaty.

Więcej...

04/2013 Komentarze (0)

Ukraińskie łupki

08-04-2013

Doniecka Rada Regionalna, 16 stycznia 2013 roku, przyjęła rezolucję "w sprawie zatwierdzenia projektu umowy o podziale zasobów węglowodorów, które będą produkowane w rejonie Juzowskim".

Za głosowało 106 deputowanych, 10 było przeciw. Łącznie rada liczy 180 członków. To była ostatnia z decyzji niezbędnych do rozpoczęcia prac poszukiwawczych gazu łupkowego w okolicach Doniecka. Minister Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy - Oleg Proskurjakow, powiedział podczas obrad, że wydobycie będzie prowadzić wspólne przedsiębiorstwo "Shell"(Shell Exploration and Production Ukrainy) i „Nadra Juzowskaja", które jest własnością przedsiębiorstwa państwowego "Nadra Ukrainy". Według niego, w ciągu 5-6 lat, produkcja gazu z łupków wyniesie kilka miliardów metrów sześciennych rocznie. „W ciągu 10 lat dojdziemy do produkcji 10 miliardów metrów sześciennych, a szczyt produkcji nastąpi w 15 roku i wyniesie wówczas 20 mld metrów sześciennych gazu rocznie tylko na tym polu"- powiedział minister i podkreślił, „że uruchomienie produkcji gazu w regionie Doniecka zwiększy niezależność energetyczną państwa i da potężny impuls do rozwoju regionu."

Gaz i miejsca pracy 
Zostaną tu poniesione przez inwestorów, w ciągu kilkunastu lat, łączne wydatki rzędu 50 mld dolarów. Minimalne nakłady na inwestycje w fazie poszukiwań mają wynieść do 410 milionów dolarów.

Więcej...

04/2013 Komentarze (0)

Wyniki Grupy TAURON w 2012 r.

04-04-2013

• Przychody Grupy TAURON w 2012 r. wyniosły ponad 24,7 mld zł, czyli niemal 20 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy TAURON wypracował 20,8 mld zł przychodów.
• Wzrost EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w 2012 r. o 25,6 proc. do ponad 3,8 mld zł z niecałych 3,1 mld zł w 2011 r. Jednoczesny wzrost marży EBITDA z 14,7 proc. przed rokiem do 15,5 proc. w 2012 r.
• Wzrost zysku netto o blisko 22 proc. z niespełna 1,3 mld zł w 2011 r. do ponad 1,5 mld zł w roku ubiegłym.
• Skokowy wzrost produkcji węgla handlowego - w IV kwartale 2012 r. o 85 proc. do niemal 1,5 mln ton oraz w całym roku do blisko 5,6 mln ton (wzrost o 21,6 proc. rok do roku), dzięki poprawie efektywności wydobycia niezakłóconej problemami geologiczno-górniczymi.
• Grupa TAURON wytworzyła w 2012 r. 19,11 TWh energii elektrycznej, to jest o blisko 11 proc. mniej niż rok wcześniej. Znacząco - o ponad 23 proc. - z 0,99 TWh (2011 r.) do 1,22 TWh (2012 r.) - zwiększył się wolumen energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych.
• Wzrost wolumenu energii dostarczonej przez segment Dystrybucji. W 2012 r. było to 47,85 TWh, czyli o 25,1 proc. więcej niż rok wcześniej.
• Podobne jak w Dystrybucji tempo wzrostu sprzedaży detalicznej (26 proc.) energii elektrycznej; zwiększenie wolumenu z 35,52 TWh do 44,74 TWh w 2012 r.

Więcej...

04/2013 Komentarze (0)

07-08/2018
04/2018
10/2016

Artykuły

Reklama

Współpracujemy z: