Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Czysta energia

Europejski rynek energii elektrycznej obecnie boryka się ze strukturalnymi problemami z bezpieczeństwem zasilania wynikającymi z niedoborów mocy i ograniczeń w finansowaniu. Nowe inwestycje są niewystarczające do wypełnienia tej luki. 

Czysta energia Czysta energia

Fotowoltaika na świecie

Fotowoltaika znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Na Starym Kontynencie najbardziej wyróżnia się Turcja, w której trwa fotowoltaiczna rewolucja. Na świecie prym niezmiennie wiodą Chiny - wynika z raportu SolarPower Europe. 

Fotowoltaika na świecie Fotowoltaika na świecie

NORD STREAM 2

Idea budowy gazociągu łączącego Rosję oraz Niemcy i przebiegającego po dnie Morza Bałtyckiego sięga lat 90. XX stulecia. Nord Stream 1 stanowił bardzo ważną inwestycję w tej części Europy. Gazociąg Nord Stream 2 ma przebiegać równolegle do gazociągu Nord Stream 1 i składać się podobnie jak on z 2 nitek.

NORD STREAM 2 NORD STREAM 2

Gazprom zajmie się biogazem

12-09-2012

Jeszcze w 2012 roku powstanie spółka joint venture z udziałem Gazpromu, holenderskiego koncernu gazociągowego Gasunie oraz dwóch rosyjskich spółek: BioGazEnergoStroy Corporation i Evrotechnika, zajmujących się, na co dzień, budową maszyn rolniczych oraz budową instalacji do przerobu organicznych odpadków na nawozy i biogaz. Na początku 2013 roku spółka rozpocznie budowę w Rosji od pięciu do dziesięciu biogazowi, o łącznej pojemności około 50 milionów metrów sześciennych (co odpowiada 25-27 MW mocy elektrycznej). Dostarczanie biogazu na rynku rozpocznie się pod koniec 2013 roku lub na początku 2014 roku.

W październiku ubiegłego roku rosyjski Gazprom, spółka Gasunie, Evrotechnika i BioGazEnergoStroy Corporation podpisały memorandum o wzajemnej współpracy w zakresie "zielonego gazu". Zgodnie z tym dokumentem, spółki, będąc zainteresowane rozwojem biogazu, miały rozważyć możliwości utworzenia spółki joint venture na terytorium Rosji. Teraz memorandum materializuje się. Prezes Gasunie, Paul van Gilder, zauważa, że " zielony gaz "staje się prawdziwym ekologicznie czystym składnikiem bilansu energetycznego w wielu krajach. Jest to skuteczny sposób na wykorzystanie odnawialnych źródeł biomasy, z wykorzystaniem istniejącej rozwiniętej infrastruktury gazowej i ogromnego potencjału produkcji biogazu dostępnego w Rosji." Aleksander Miedwiediew, wiceprezes Gazpromu też zauważył zalety biogazu. "Produkcja i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych staje się coraz bardziej znaczącym sektorem energetyki. "Zielony gaz" odgrywa tu ważną rolę.

Więcej...

09/2012 Komentarze (0)

EG na budowie nowego bloku w EC Bielsko-Biała: Sprawność wytwarzania bliska 90 procent i akumulator ciepła

12-09-2012

Tytuł projektu jest dość banalny: budowa nowoczesnego bloku ciepłowniczego o mocy 50 MW wyposażonego w kocioł fluidalny w Elektrociepłowni nr 1 w Bielsku Białej.

- W rzeczywistości jest to budowa nowej elektrociepłowni w standardach XXI wieku - zapewnia inż. Grzegorz Matuszczyk, kierownik projektu z ramienia TAURONU Wytwarzanie, inwestora i właściciela nowej inwestycji. Tym trudniejsza, że realizowana na terenie dotychczasowej elektrociepłowni zlokalizowanej praktycznie w samym centrum miasta. Blok ciepłowniczy o osiągalnej mocy elektrycznej 50,8 MWe i mocy cieplnej 106 MWt z akumulatorem ciepła o pojemności użytkowej 20 tys. m sześc. realizowany jest w oparciu o najlepsze obecnie dostępne technologie wytwarzania i będzie osiągał sprawność produkcji energii elektrycznej i ciepła na poziomie aż 89,64 proc. podczas gdy „stara elektrociepłownia" osiągała sprawność dla pracy w kogeneracji ledwie 63 proc. Oznacza to, że współczynnik oszczędności energii chemicznej paliwa dla nowego bloku, tzw. PES będzie na poziomie 26,49 proc. Sprawi to, że produkcja energii elektrycznej w ilości ponad 200 tys. MWh rocznie, przy średniorocznej produkcji ciepła na poziomie 1427 TJ, będzie prowadzona w tzw. wysokosprawnej kogeneracji. Przyniesie to całej grupie TAURON dodatkowe przychody z tzw. czerwonych świadectw pochodzenia.

Blok ciepłowniczy, choć opalany węglem, będzie charakteryzował się niskimi emisjami szkodliwych substancji: pył < 20 mg/Nm3, SO2 < 200 mg/Nm3, NOx < 200 mg/Nm3, zgodnymi z wymogami Dyrektywy IED. 

Więcej...

09/2012 Komentarze (0)

Energia elektryczna i gaz od jednego sprzedawcy

05-09-2012

 

W cenie każdej megawatogodziny energii elektrycznej tylko według ostrożnie szacujących analityków rynku energii co najmniej 1,80 zł pochłania sponsoring sportu. I mowa tutaj o poważanych przedsięwzięciach rangi ogólnopolskiej. Jeśli dodamy do tego wydarzenia o charakterze lokalnym kwota ta z powodzeniem przekroczy 2 zł. Ktoś powie, że to przecież niewiele, bo przeliczając na kilowatogodziny to ledwie dziesiąta część grosza, której zwykły konsument rozliczany według taryfy G praktycznie nie zauważy. Ale też nie jest tajemnicą, że przetargi na dostawę energii elektrycznej były wygrywane różnicą 40 - 50 groszy na megawatogodzinie.

Korupcja w polskim sporcie zrodziła się z pieniędzy spółek Skarbu Państwa, które przeszły przez określone kluby. To jest potwornie gorszące. A te pieniądze, które - jak się mówi - niosą ze sobą społeczną odpowiedzialność biznesu, spłacają najczęściej zobowiązania polityczne. Spółka Skarbu Państwa chętnie angażuje się w różne przedsięwzięcia pod warunkiem, że za taką akcją stoi konkretny polityk. Więc to z natury jest nieszczere, po prostu fałszywe - mówił cztery lata temu minister Skarbu Państwa w pierwszym rządzie Donalda Tuska - Aleksander Grad, podczas spotkania ze studentami w piwnicy kabaretu Loch Camelot. Aleksander Grad wprawdzie po raz czwarty uzyskał mandat poselski, ale miejsca w rządzie Donalda Tuska już nie zachował.

Wielce znamienna była sytuacja w ubiegłym roku, gdy po wyborach samorządowych jeden z poważanych koncernów energetycznych wycofał się nagle ze sponsorowania kilku festiwali kulturalnych kontestując w ten sposób postać wybranego w demokratyczny sposób prezydenta miasta.

 

Więcej...

09/2012 Komentarze (0)

Targi ENERGETAB 2012 - Już 25 edycja

03-09-2012

Od 11 do 14 września potrwają w Bielsku - Białej Międzynarodowe Targi Energetyczne ENERGETAB 2012, będące największą ekspozycją urządzeń dla branży energetycznej w Polsce.

Ponad 600 wiodących dostawców technologii dla energetyki z kilkunastu krajów europejskich oraz Chin zaprezentuje najbardziej zaawansowane technologicznie maszyny, urządzenia, aparaty i materiały a także systemy automatyki, służące zwiększeniu niezawodności przesyłania energii elektrycznej oraz podniesieniu efektywności jej wytwarzania i użytkowania.

Jubileuszowa edycja targów ENERGETAB potrwa aż 4 dni - organizatorzy ulegli sugestii wielu wystawców, którzy zwracali się o ich wydłużenie, aby móc odpowiednio obsłużyć rzesze zwiedzających. Eksperyment z wydłużeniem targów o jeden dzień się sprawdzi, jeśli informacja o tym dotrze do zainteresowanych i zwiedzający zorientują się, że w czwartek czy piątek łatwiej będzie „drążyć" pytaniami wystawców niż we wtorek czy środę.

Targom będą towarzyszyć konferencje, seminaria i prezentacje. Główna konferencja dotyczyć będzie problematyki rozwoju sieci przesyłowych i dystrybucyjnych i obejmować zarówno kwestie związane z potrzebami rozbudowy i modernizacji sieci wynikającymi ze względów niezawodności i efektywności przesyłu oraz kwestie prawne („ustawa korytarzowa") i finansowe. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Zespołu Parlamentarnego ds. Energetyki, PSE Operator S.A. i koncernów energetycznych.

Więcej...

09/2012 Komentarze (0)

Wydobycie gazu z łupków w Polsce: 4 scenariusze

31-08-2012

Prof. Stanisław Nagy, prodziekan Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH i kierownik Katedry Inżynierii Gazowej zakłada w horyzoncie do roku 2025 cztery podstawowe scenariusze możliwości rozwoju wydobycia gazu z łupków Polsce.

Pierwszy to scenariusz optymistyczny, w którym następuje szybkie uproszczenie procedur, znaczny i dynamiczny napływ kapitału zagranicznego, przyspieszona zostaje realizacja inwestycji infrastrukturalnych, brak jest protestów społecznych, mamy dobre wyniki stymulacji przypływu w otworach i - co za tym idzie - dobre parametry wydobycia, z którymi w parze idą niskie koszty wierceń, pełny dostęp do najnowszej światowej technologii wspierany własnymi badaniami naukowymi, relatywnie niską opłatę eksploatacyjną i dużą opłacalność inwestycji.

Drugi to scenariusz zrównoważony, klasyczny, w którym mamy do czynienia z łatwymi do przewidzenia opóźnieniami i przeciąganiem procedur środowiskowych, umiarkowane sukcesy w stymulacji otworów, brak wsparcia dla krajowych badań, umiarkowaną opłacalność powodowaną zupełnie przeciętną początkową wydajnością wydobycia, a także obniżenie cen gazu rosyjskiego.

Trzeci scenariusz: zrównoważony choć pesymistyczny zakłada dalsze przeciąganie procedur środowiskowych oraz opóźnienia z budową infrastruktury przesyłowej oraz konkurencyjne dla krajowego wydobycia ceny gazu dostarczanego z Rosji.

Więcej...

08/2012 Komentarze (0)

Indywidualnie z Tauronem

30-08-2012

Tauron Polska Energia organizuje 6 września Dzień Inwestora Indywidualnego. Jest to pierwsza taka inicjatywa spółki notowanej w indeksie WIG20. Znaczna cześć akcji Taurona należy do akcjonariuszy indywidualnych. To z myślą o nich spółka organizuje, we współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, Dzień Inwestora Indywidualnego. Program wydarzenia powstał z myślą o obecnych i potencjalnych akcjonariuszach indywidualnych. Jego uczestnicy będą mogli poznać bliżej codzienną działalność Taurona, spotkać się z zarządem, jak również pogłębić informacje dotyczące kluczowych aktywów i strategii na najbliższą przyszłość.

- Podczas pierwszej oferty publicznej w akcje Taurona zainwestowało ponad 230 tys. inwestorów indywidualnych, plasując spółkę w czołówce prywatyzacji. Dlatego zdecydowaliśmy się na kontynuację idei Akcjonariatu Obywatelskiego i przygotowaliśmy wydarzenie dedykowane specjalnie inwestorom indywidualnym - mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia. - Mam nadzieję, że Dzień Inwestora Indywidualnego Tauron Polska Energia wpisze się na stałe w kalendarz wydarzeń polskiego rynku kapitałowego, a przygotowany tego dnia program okaże się atrakcyjny dla naszych inwestorów - dodaje.

Aby umożliwić jak największej liczbie inwestorów wzięcie udziału w wydarzeniu, uczestnicy mogą wybrać jeden z dwóch dedykowanych programów i zdecydować się na wizytę w Elektrowni Łagisza w Będzinie lub w budynku dyspozycji mocy Tauron Dystrybucja GZE w Gliwicach.

Więcej...

08/2012 Komentarze (0)

Biopaliwa w prawie

29-08-2012

Przemysław Kaziński radca prawny, Marek Kijowski adwokat
Kancelaria Mamiński & Wspólnicy sp.k.

Ustawodawca przewidział dwie podstawowe formy wspierania rozwoju i promocji użycia biopaliw. Po pierwsze, na przedsiębiorców działających na rynku biopaliw nałożono z dniem 1 stycznia 2008 r. obowiązek zapewnienia określonego udziału biomponentów w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedawanych, zbywanych w innej formie lub zużywanych (realizacja tzw. Narodowego Celu Wskaźnikowego, dalej: „NCW"). Po drugie, w pierwszych latach obowiązywania ustawy o biopaliwach stosowano preferencyjne stawki podatku akcyzowego w zakresie wyrobów powstałych ze zmieszania benzyn i olejów napędowych z biokomponentami zawierających powyżej 2% biokomponentów, jak i biokomponentów stanowiących samoistne paliwo przeznaczone do napędu silników spalinowych. Do 2011 r. obowiązywała także ulga w podatku CIT oraz zwolnienie z opłaty paliwowej w zakresie biopaliw.

Wsparcie stosowania biopaliw w postaci ulgi w podatku akcyzowym stanowiło pomoc publiczną, której zastosowanie uzależnione jest od zgody Komisji Europejskiej. Zgodnie bowiem z art. 87 TWE (107 TFUE) dotyczącym pomocy publicznej, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. 

Więcej...

08/2012 Komentarze (0)

Pierwszy w Polsce pilotażowy projekt CCS

29-08-2012

Począwszy od 2007 roku, a z dużą intensywnością - od 2009 roku Elektrownia Bełchatów prowadzi prace związane przygotowaniem do budowy pierwszej w Polsce i jednej z dwunastu w Unii Europejskiej demonstracyjnej instalacji CCS(Carbon Capture and Storage), która ma być zintegrowana z najnowszym, uruchomionym w ub. roku, blokiem o mocy 858 MW. Planuje się, że instalacja CCS ma być gotowa w 2015 roku. Będzie wychwytywać dwutlenek węgla z 1/3 strumienia spalin, powstających podczas spalania węgla brunatnego w najnowszym bloku. Następnie dwutlenek węgla będzie sprężany i transportowany do miejsc podziemnego składowania, które charakteryzują się odpowiednimi parametrami geologicznymi, a tym samym zapewniają bezpieczne składowanie gazu.

Realizowany projekt obejmuje trzy kardynalne elementy stanowiące pełny łańcuch wartości na który składa się instalacja wychwytywania CO2 odpowiadająca mocy co najmniej 250 MW i zdolności wychwycenia co najmniej 80 proc. dwutlenku węgla, co fizycznie odpowiadać będzie wolumenowi 1,8 miliona ton CO2 rocznie. Instalacja będzie się opierać na technologii zaawansowanych amin (APP), powiązanej z systemem wysokoprężnych rurociągów wraz z niezbędną infrastrukturą do zatłaczania w głębokie warstwy solankowe w celu permanentnego składowania.

Jakkolwiek sama technologia CCS należy do awangardowych sposobów utylizacji CO2 powstających niemal na naszych oczach, to jednak sama idea znana jest w technice od dobrych kilkudziesięciu lat. W górnictwie naftowym dwutlenek węgla zatłaczany jest do złóż ropy naftowej celem intensyfikacji wydobycia i poprawienia współczynnika sczerpania złoża i funkcjonuje pod nazwą gazodźwigu. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku w zespole uzdrowisk Krynica – Żegiestów został wdrożony system zamkniętej eksploatacji wód wykorzystujący naturalny dwutlenek węgla pochodzący z tzw. Zuberów czyli niezwykle mocnych otworów eksploatujących wodę Zubera do wzmocnienia pracy tzw. otworów kąpielowych, dostarczających wodę do uzdrowiskowych łazienek.

Więcej...

08/2012 Komentarze (0)

04/2018
10/2016
09/2016

Artykuły

Reklama

Współpracujemy z: