Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Czysta energia

Europejski rynek energii elektrycznej obecnie boryka się ze strukturalnymi problemami z bezpieczeństwem zasilania wynikającymi z niedoborów mocy i ograniczeń w finansowaniu. Nowe inwestycje są niewystarczające do wypełnienia tej luki. 

Czysta energia Czysta energia

Fotowoltaika na świecie

Fotowoltaika znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Na Starym Kontynencie najbardziej wyróżnia się Turcja, w której trwa fotowoltaiczna rewolucja. Na świecie prym niezmiennie wiodą Chiny - wynika z raportu SolarPower Europe. 

Fotowoltaika na świecie Fotowoltaika na świecie

NORD STREAM 2

Idea budowy gazociągu łączącego Rosję oraz Niemcy i przebiegającego po dnie Morza Bałtyckiego sięga lat 90. XX stulecia. Nord Stream 1 stanowił bardzo ważną inwestycję w tej części Europy. Gazociąg Nord Stream 2 ma przebiegać równolegle do gazociągu Nord Stream 1 i składać się podobnie jak on z 2 nitek.

NORD STREAM 2 NORD STREAM 2

Wzloty i... upadki syberyjskich hydrogigantów

05-11-2012

Zasoby energetyczne syberyjskich rzek należą do największych na świecie. Ich utylizacja na wielką skalę rozpoczęła się po II wojnie światowej. W czasach ZSRR wzniesiono tu m.in. dwie ogromne hydroelektrownie: Bratską GES (GidroElektroStancja) i Sajano-Szuszenską GES. Od uruchomienia pierwszej z nich minęło już pół wieku; okrągły jubileusz stał się więc okazją do rocznicowych wspomnień w gronie energetyków tego kraju.

 

Bratska GES

Wykorzystanie energii syberyjskich rzek dla industrializacji tej części kraju planowano od początku istnienia Kraju Rad. Najpierw ujarzmiono Angarę niosącą wody z Bajkału do Jeniseju. Decyzja o budowie Bratskiej GES, drugiego po Irkuckiej GES ogniwa przyszłej kaskady elektrowni wodnych, zapadła w 1954 r., po czym niezwłocznie rozpoczęto prace przygotowawcze. Komitet Centralny KPZR ogłosił tę inwestycję jako tzw. budowę „szturmową" (ударная комсомольская стройка). To gigantyczne przedsięwzięcie miało, oprócz czysto ekonomicznego znaczenia, również silny propagandowy wydźwięk. Oczekiwano, iż kolejny sukces pod kierownictwem Partii zjednoczy jeszcze bardziej społeczeństwo, pobudzając je do nowych wysiłków na drodze do komunizmu. Nie był to już czas poprzednich „strojek", gdzie masowo wykorzystywano niewolniczą pracę więźniów. Wykonawców epokowego zadania musiano znaleźć inaczej. 

Więcej...

11/2012 Komentarze (0)

Koncern węglowy przestawia się na źródła odnawialne

02-11-2012

Niemiecki Koncern Energetyczny MVV Energie AG, z siedzibą w Mannheim, postanowił przed dziesięcioma laty przestawić w znacznym stopniu swoją nieodnawialną bazę surowcową na odnawialną.

Ten energetyczny kompleks należy do pięciu największych na terenie Niemiec 
i w roku 2002 był pierwszym z nich, który podjął budowę elektrociepłowni zasilanej biomasą (rys. 1). W tym też roku rozpoczęto instalowanie elektrowni wiatrowych, których moc wynosi obecnie 20 MW (megawatów). W roku 2010 w koncernie MVV Energie AG, 30% energii elektrycznej wytwarzano ze źródeł odnawialnych. Aktualnie 15% elektryczności pochodzi z jego elektrowni jądrowych, a 55% z węgla, przy emisji 431,7 gramów CO2/kWh (kilowatogodzinę).

Ostatnio MVV Energie AG podjął uchwałę o inwestycjach w wysokości trzech miliardów euro w okresie do 2010 roku. Połowę tej kwoty przeznaczy się na rozbudowę instalacji energetycznych na bazie odnawialnych źródeł energii, natomiast pozostałe środki finansowe będą wykorzystane na modernizację istniejących instalacji energetycznych oraz sieci przesyłowych ciepła i energii elektrycznej.

Więcej...

11/2012 Komentarze (0)

1 MW na dobry początek

01-11-2012

W najnowszym raporcie „BP Statistical Review of World Energy 2012" w dziale "Renewable energy - solar, cumulative istalled power" należy dokonać niezbędnej korekty. I do grona 19 państw europejskich (łącznie z Turcją) posiadających instalacje do produkcji energii elektrycznej w ogniwach fotowoltaicznych dopisać na dwudziestej pozycji także Polskę. To dziwna sprawa, że analitycy BP podający stan zainstalowanych mocy na koniec kalendarzowego roku 2011 nie uwzględnili naszego kraju. Wszak dokładnie 2 października 2011 roku w Wierzchosławicach pod Tarnowem uroczyście uruchomiono z udziałem wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka pierwszą polską farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW. Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że mamy w Polsce w energetyce solarnej zainstalowane łącznie już 2 MW. Oprócz Wierzchosławic, panele fotowoltaiczne o znaczącej mocy posiada: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Nowej Rudzie (311 kW), obuwnicza firma NG2 (CCC) w Polkowicach (100 kW), Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr W. Biegańskiego w Łodzi (82 kW), producent mrożonek Frosta w Bydgoszczy (80,5 kW), Centrum Fotowoltaiki na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (54 kW), prywatny właściciel w Rybniku (21,42 kW), Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie (20 kW) i Ambasada Japonii w Warszawie (20 kW).

- Niech się pan tym się nie przejmuje - mówi Marcin Wasa prezes gminnej spółki Energia Wierzchosławice, właściciela farmy - nawet w Warszawie nie mają pełnej świadomości, że my tutaj taką farmę mamy.

 

Więcej...

11/2012 Komentarze (0)

Zagranica

30-10-2012

• Rząd Węgier uznał za "strategiczny" projekt budowy kontrolowanego przez Gazprom gazociągu South Stream. Jednocześnie spadły udziały Węgrów w projekcie konkurencyjnego gazociągu Nabucco. - To przyspieszy i uprości przygotowanie projektu - wyjaśniło znaczenie tej decyzji ministerstwo rozwoju Węgier. Budapeszt uznał też nowy gazociąg z Rosji za "ważny instrument dywersyfikacji".

 

• Serbska firma NIS, kontrolowana przez Gazprom Nieft kupiła swój pierwszy magazyn produktów naftowych w Bułgarii. Jest on położony w mieście Kostinbrod, ok. 20 kilometrów na zachód od Sofii, stolicy Bułgarii. Rezerwuary magazynu mogą pomieścić m.in. ok. 25,5 tys. metrów sześc. diesla, benzyny, biodiesla i etanolu. Planuje się, że do końca października br. skład, będzie działał w pełni mocy.

 

• Turcja pozytywnie odnosi się do pomysłu zaangażowania austriackiego OMV w projekt gazociągu Trans Anatolian (TANAP), ostateczną decyzję musi jednak podjąć Azerbejdżan, powiedział turecki minister energii i zasobów naturalnych Taner Yildiz. Turecki BOTAS posiada obecnie 20 procent akcji TANAP, z kolei azerski SOCAR ma aż 80 procent udziałów. Projekt TANAP zakłada budowę gazociągu od wschodniej do zachodniej granicy Turcji w celu dalszego przesyłu surowca do Europy. Za dostawy gazu odpowiadać ma strona azerska, gwarantująca surowiec ze złóż pola Shah Deniz.

Więcej...

10/2012 Komentarze (0)

Kraj

29-10-2012

• Inwestycje rzędu 50 mld zł w gaz łupkowy są niezbędne długoterminowo - poinformował minister skarbu Mikołaj Budzanowski. Dodał, że w najbliższych dwu latach inwestycje w gaz łupkowy wyniosą rzędu 5 mld zł. Budzanowski wyjaśniał, że ok. roku 2020 Polska powinna dwukrotnie zwiększyć poziom krajowego wydobycia gazu, które dziś wynosi ok. 4 mld m sześc. rocznie. Podkreślał, że chodzi o wydobycie gazu ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. "Biorąc pod uwagę upływający w 2022 r. kontrakt jamalski, trzy lata wcześniej musimy być bardzo konkretnie przygotowani na znaczące zwiększanie krajowego wydobycia gazu. Ale z tym związane są wydatki inwestycyjne, ponoszone zarówno przez spółki Skarbu Państwa, które posiadają najwięcej koncesji, jak i przez prywatnych inwestorów" - mówił minister.

 

• Największą na Śląsku elektrownię fotowoltaiczną zamontowano na dachu zbiornika wody należącego do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów (GPW). Elektrownia zajmuje powierzchnię prawie 20 tys. m kw., czyli ok. półtora boiska piłkarskiego. Instalacja dostarczy rocznie ok. 300 megawatogodzin energii. To ilość wystarczająca do zasilania w prąd przez cały rok około stu gospodarstw domowych - wyjaśnił Aleksander Maicher z GPW.

 

Więcej...

10/2012 Komentarze (0)

Wielkie zgazowanie w małej elektrociepłowni

22-10-2012

Miejskie przedsiębiorstwo z  Ulm w FRN wybudowało ostatnio na terenie przedmieścia Senden lokalną elektrociepłownię z instalacją zgazowania zrębków drewna o mocy 4,5 MW energii elektrycznej oraz 6,5 MW ciepła użytkowego, kosztem 33 milionów euro.

Jest to największa - nie tylko w Niemczech - tego typu elektrociepłownia. Na terenie Republiki Federalnej Niemiec eksploatuje się obecnie 80 małych, lokalnych elektrociepłowni na bazie zgazowania drewna o globalnej mocy 6,7 MW energii elektrycznej.

Technologia zgazowania drewna nie należy do nowych. Działania badawczo-wdrożeniowe nad nią ukończył Georg Christian Peter w Lotaryngii w roku 1920. Już w roku 1930 przystosowano ją do napędu silników z zapłonem iskrowym. Podczas II wojny światowej miliony samochodów osobowych oraz ciężarowych - a nawet pojazdy szynowe - były napędzane gazem drzewnym. Stosowano prostej konstrukcji cylindryczne, współprądowe zgazowarki, zasilane zrębkami drewna i powietrzem, uzyskując gaz drzewny o przeciętnym składzie: 15-22% obj. CO, 16-21% H2, 4-6% CH4, 11-17% CO2, a resztę stanowił azot.

Obecnie zgazowanie drewna i innych paliw realizuje się w skali przemysłowej nie tylko z uwzględnieniem powyższej technologii, opartej w swej istocie na półspalaniu surowca, ale również przy użyciu mieszaniny tlenu z parą wodną, a nawet jej samej, bez udziału innego składnika utleniającego.

Decydując się na budowę elektrociepłowni na bazie drewna w Senden z 22 000 mieszkańców, zdecydowano się na technologię zgazowania zrębków drewna samą parą wodną.

Więcej...

10/2012 Komentarze (0)

Energetyczna Mapa Drogowa 2050

18-10-2012

Energetyczna Mapa Drogowa 2050 to plan wyznaczający ściśle określone normy w zakresie efektywności energetycznej, jakie osiągnąć powinny kraje członkowskie Unii Europejskiej do 2050 roku. Kluczowe miejsce zajmuje w nim zagadnienie dekarbonizacji rynku energii, którego skutkiem ma być redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku o 80-95%. Powyższy scenariusz oznacza całkowite zredefiniowanie modelu funkcjonowania rynku energii w tych krajach Unii, w których produkcja energii oparta jest dzisiaj przede wszystkim na węglu. Plan ten związany jest także z koniecznością poniesienia wysokich kosztów dostosowania infrastruktury do nowych rozwiązań.

Celem podejmowania tego rodzaju inicjatywy przez Unię Europejską jest chęć budowy swej przewagi konkurencyjnej wśród innych światowych gospodarek oraz zdobycie pozycji lidera w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

 

Zdaniem Polski...

Założenia Energetycznej Mapy Drogowej 2050 napotkały na duży opór ze strony Polski, ze względu na fakt, iż energetyka naszego kraju opiera się w głównej mierze na spalaniu węgla.

Dzisiejsze założenia polityki energetycznej Polski zbudowane zostały w oparciu o cele, wyznaczone przede wszystkim przez Pakiet Energetyczno-Klimatyczny z 2007 roku, ze szczególnym uwzględnieniem zasady 3 x 20%, dotyczącej 20% oszczędności w zużyciu energii, 20% wzrostu poziomu wykorzystania energii odnawialnej oraz 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotnym dokumentem określającym dzisiejszą politykę energetyczną Polski jest także przyjęta przez Radę Ministrów „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku". 

Więcej...

10/2012 Komentarze (0)

„PLEXOS” przepowiada: W 2030 roku w Polsce braknie energii

08-10-2012

Paradoksalnie wrogiem naszego portfela jest rozwój. Im gospodarka będzie się rozwijała szybciej i lepiej, tym wyżej będą szybowały ceny energii elektrycznej. To niestety smutna prawidłowość. Koszt każdej megawatogodziny energii elektrycznej loco elektrownia w 2015 roku może wynieść zaledwie 200 zł, jeśli polska gospodarka będzie w recesji i 250 zł, jeśli gospodarka będzie rozwijała się w sposób zrównoważony. W 2020 roku ta proporcja będzie miała się jak: 240 zł do 340 zł, a w 2029 roku relacja ta będzie się kształtowała jak 270 zł do 390 zł. Ale największy skok nastąpi dopiero rok później. Rozwarcie nożyc będzie jeszcze większe. W wariancie pesymistycznym cena megawatogodziny będzie oscylowała pomiędzy 260 a 280 zł, zaś w przypadku oczekiwanego przez wszystkich rozwoju, powinna zatrzymać się gdzieś między wartością 420-440 zł. Co to wróży? Deficyt energii elektrycznej na polskim rynku. Warto może tę datę zapamiętać i sprawdzić, o ile pomylił się PLEXOS. Analizy PLEXOSA są dla światowej energetyki czymś więcej niż przepowiednie Nostradamusa dla całej ludzkości. „PLEXOS for Power Systems" jest elitarnym programem symulacyjnym, który wykorzystuje najnowsze zasady programowania matematycznego i metody stochastyczne w połączeniu z wprowadzonymi przez poszczególnych użytkowników parametrami technicznymi oraz ekonomicznymi. Daje to solidne ramy analityczne do modelowania rynku energii. Posiada wszechstronny zakres funkcji udostępnianych poprzez łatwy w obsłudze i przyjazny wizualnie interfejs oraz potężny silnik symulacji. I chociaż powstał w Australii u progu XXI wieku to korzystają dzisiaj z niego wszyscy uczestnicy rynku energii na całym świecie, inwestorzy, analitycy, organy regulacyjne i agencje rządowe. Na początku 2012 roku na całym świecie w 135 miejscach funkcjonowało 630 licencji programu tego oprogramowania. Z PLEXOSA korzysta FERC - amerykański regulator systemu energetycznego.  

Więcej...

10/2012 Komentarze (0)

07-08/2018
04/2018
10/2016

Artykuły

Współpracujemy z: