Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Czysta energia

Europejski rynek energii elektrycznej obecnie boryka się ze strukturalnymi problemami z bezpieczeństwem zasilania wynikającymi z niedoborów mocy i ograniczeń w finansowaniu. Nowe inwestycje są niewystarczające do wypełnienia tej luki. 

Czysta energia Czysta energia

Fotowoltaika na świecie

Fotowoltaika znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Na Starym Kontynencie najbardziej wyróżnia się Turcja, w której trwa fotowoltaiczna rewolucja. Na świecie prym niezmiennie wiodą Chiny - wynika z raportu SolarPower Europe. 

Fotowoltaika na świecie Fotowoltaika na świecie

NORD STREAM 2

Idea budowy gazociągu łączącego Rosję oraz Niemcy i przebiegającego po dnie Morza Bałtyckiego sięga lat 90. XX stulecia. Nord Stream 1 stanowił bardzo ważną inwestycję w tej części Europy. Gazociąg Nord Stream 2 ma przebiegać równolegle do gazociągu Nord Stream 1 i składać się podobnie jak on z 2 nitek.

NORD STREAM 2 NORD STREAM 2

Memorandum budapeszteńskie „29+1"

27-12-2012

Polska ma duże zasoby pierwotnych źródeł energii. Mamy złoża węgla kamiennego i brunatnego. Wkrótce okaże się, jaki jest potencjał wydobywczy gazu łupkowego. To prawdziwa gwarancja stabilnego rozwoju i bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

"Europejska Polityka Przemysłowa" powinna zwiększyć działania inwestycyjne w UE. To z kolei oznacza, że ambitne plany związane z ograniczaniem poziomu emisji CO2 i dekarbonizacji Europy, powinny uwzględniać rachunek ekonomiczny i koszty społeczne. Unijne plany powinny również zakładać maksymalne wykorzystanie energii z rodzimych źródeł. Pierwszy w historii szczytu sektora energii Europy Centralnej „29+1", który obradował w Budapeszcie, został poświęcona tematowi: "Europa Centralna i Energy Roadmap 2050".

Efektem Szczytu Energetycznego jest przyjęte przez jego uczestników Memorandum Budapeszteńskie - dokument podsumowujący wszystkie stanowiska w kwestiach energii, wyrażające obawy i nadzieje przedstawicieli i mieszkańców Europy Centralnej, a które stanowić będą podstawę do przyszłego dialogu z komisarzem UE ds. Energii.

- Konferencja była najlepszym dowodem, że Europa Centralna nie tylko jest w stanie mówić jednym głosem, ale że powinna i może działać wspólnie. Spotkanie było naprawdę niezwykłym wydarzeniem i przerosło nasze najśmielsze oczekiwania - podkreśla Janusz Luks, dyrektor zarządzający CEEP.

Więcej...

12/2012 Komentarze (0)

Co by tu jeszcze wymyślić...? Komisja Europejska ogranicza biopaliwa

23-12-2012

 

17 października Komisja Europejska, opublikowała oficjalny projekt nowej dyrektywy w sprawie biopaliw. Ma on na celu ograniczenie w skali globalnej przekształceń gruntów na cele produkcji biopaliw oraz zwiększenie korzyści dla klimatu płynących ze stosowania biopaliw w UE.

Wkład biopaliw produkowanych z upraw żywnościowych w realizację celu zakładającego osiągnięcie 10 proc. udziału energii odnawialnej, który został wyznaczony w dyrektywie z 2009 roku w sprawie energii ze źródeł odnawialnych, zostanie ograniczony do 5 proc. Ograniczenie to ma stymulować rozwój alternatywnych biopaliw tzw. drugiej generacji, produkowanych z surowców niespożywczych, takich jak odpady czy słoma, które są źródłem znacznie mniejszych emisji gazów cieplarnianych niż paliwa kopalne i które nie mają bezpośredniego wpływu na światową produkcję żywności. Podczas oceny biopaliw pod kątem parametrów emisji gazów cieplarnianych, po raz pierwszy będą rozważane szacowane globalne skutki przekształceń gruntów, określane jako „pośrednia zmiana sposobu użytkowania gruntu". W nocie opublikowanej wraz z projektem dyrektywy, Komisja stwierdziła, że około 2 procent użytków rolnych w UE jest wykorzystywanych do produkcji biopaliw.

Komisja proponuje w związku z tym zmianę obecnych przepisów w sprawie biopaliw ustanowionych w dyrektywie w sprawie energii ze źródeł odnawialnych i dyrektywy w sprawie jakości paliw, w szczególności poprzez ...

 

Więcej...

12/2012 Komentarze (0)

Kraj

22-12-2012

Firma 3Legs Resources dowierciła się do złóż gazu łupkowego w Łebieniu i Strzeszewie na Pomorzu. Wyniki testów w obu odwiertach są - według niej - bardzo obiecujące. Na złożu Łebieniu gromadzone będą obecnie informacje dotyczące jego wydajności w celu podjęcia dalszych działań w pierwszym kwartale przyszłego roku. Zakończono również poziome wiercenia na koncesji w Strzeszewie. Tam również wyniki poszukiwań będą teraz analizowane. Spółka opracowuje teraz plan wierceń na przyszły rok. 3Legs Resources posiada udziały w sześciu koncesjach w Polsce.

 

 Sejm znowelizował ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Zmiany mają usprawnić finansowanie zielonych inwestycji w Polsce ze sprzedaży jednostek emisji gazów cieplarnianych. Nowelizacja ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych ma m.in. usprawnić finansowanie zielonych inwestycji w Polsce ze sprzedaży jednostek emisji gazów cieplarnianych. Ma też przedłużyć funkcjonowanie obecnie obowiązującej ustawy, która traci ważność z końcem 2012 r.

Więcej...

12/2012 Komentarze (0)

Zagranica

22-12-2012

Rosnieft podpisała ostateczną umowę o kupnie połowy udziałów w TNK-BP od oligarchów z AAR. Umowa opiewa na 28 miliardów dolarów. Transakcja ta to największe przejęcie w historii rosyjskich spółek. Pełna realizacja porozumienia zapowiadana jest na połowę 2013 roku ze względu na wymogi prawne w Rosji i Unii Europejskiej. Rosnieft kupuje także drugą połowę udziałów w TNK-BP od brytyjskiego BP. Tamta umowa jest warta kolejne 27 miliardów dolarów.

 

W litewskich mediach pojawiła się informacja, jakoby dostawy LNG dla Litwy byłyby tańsze o 20 procent od rosyjskich. „Oferty dostawców są tajne. Nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć. Powiem tylko, że są one bardzo atrakcyjne" - stwierdził odchodzący z urzędu minister energetyki Arvydas Sekmokas. Wtórował mu dyrektor Klaipedos Nafty Rokas Masiulis, który również nie mógł odnieść się oficjalnie do tej pogłoski. Potwierdził on jednak udział szesnastu firm pragnących sprzedawać skroplony gaz dla Wilna. Wśród nich znajdują się amerykańskie Cheniere, hiszpańska Fenosa, katarski Qatargas, azerski SOCAR i norweski Statoil. Terminal LNG w Kłajpedzie ma zostać uruchomiony do końca 2014 roku.

Więcej...

12/2012 Komentarze (0)

Słońce zastępuje żarówki: światło dzienne zdrowe i... tanie

18-12-2012

na podstawie artykułu J.Sielianin "Новый способ освещения помещений дневным светом", Энергосовет 6/2010

Od dawna wiadomo, że naturalne światło słoneczne jest niezbędne dla zapewnienia fizycznego i psychicznego zdrowia człowieka. Dla właściwego przebiegu procesów biochemicznych w organizmach żywych konieczne są katalizatory, do których należy także promieniowanie słoneczne o odpowiednich długościach fal. Dla przykładu światło niebieskie odgrywa rolę przy usuwaniu bilirubiny, czerwone jest istotne dla procesów hormonalnych, a ultrafioletowe dla syntezy witaminy D. Ryzyko zachorowania wzrasta przy niedostatecznej ekspozycji człowieka na poszczególne części widma słonecznego. Dowiedziono, że długość i jakość życia jest uzależniona od czasu przebywania w warunkach naturalnego oświetlenia. Oddziaływanie energii promieniowania Słońca poprawia pracę serca, obniża ciśnienie i poziom cukru we krwi. Nie przypadkowo, stałe przebywanie w terenie otwartym jest ważnym czynnikiem długowieczności staruszków godzinami przesiadujących na ławkach przed domami oraz pasterzy i rolników.

 Według badań amerykańskich wydajność pracy przy oświetleniu dziennym jest o 7% większa niż przy sztucznym. W naturalnych warunkach wzrasta koncentracja umysłu i wolniej postępuje zmęczenie; z kolei przy sztucznym oświetleniu łatwiej o znużenie, rozdrażnienie i stany depresyjne. Oświetlenie naturalne sprzyja szybszej regeneracji sił, a także leczeniu chorób. Przy niedostatecznej ilości światła słonecznego stosowanie sztucznego oświetlenia może nadmiernie zwiększyć zużycie energii elektrycznej na chłodzenie i wentylację pomieszczeń wygrzewanych ciepłem wypromieniowanym przez lampy. 

Więcej...

12/2012 Komentarze (0)

Krym: energia „zielona" i ... „żółta"

14-12-2012

na podstawie materiałów Krymskiej Agencji Informacyjnej, N. Karpow „Крым - первопроходец «зеленой» энергетики"

 Za najpiękniejszy region Ukrainy uważa się powszechnie Krym. Hojnie obdarowany przez naturę bajecznymi pejzażami i łańcuchami skalistych gór przylegających do czarnomorskiego wybrzeża przyciąga corocznie miliony turystów. Znajdują tu oni czyste, ciepłe wody i powietrze o walorach leczniczych, dziewiczą przyrodę oraz pamiątki przeszłości - wykopaliska archeologiczne, zabytkowe pałace i osady tatarskie. Na spalonych słońcem glebach uprawia się głównie winorośl, z której wytwarza się słynne krymskie wina. Tereny te, pozbawione znaczących zasobów mineralnych, posiadają jednak bogactwo, które w ostatnim czasie zaczyna odgrywać wiodącą rolę w gospodarce regionu. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii staje się powoli jeszcze jedną wizytówką Autonomicznej Republiki Krym.

 Ukraina dysponuje ogromnym potencjałem dla rozwoju energetyki odnawialnej. Jego wykorzystanie nabiera w ostatnich latach rozmachu, a nawet notuje absolutne rekordy w skali światowej. Jeśli w 2010 r. ze źródeł odnawialnych wytworzono w kraju 240 mln kWh energii elektrycznej, to w bieżącym roku ilość ta ma przekroczyć jeden miliard, zaś za trzy lata aż 9 mld. Najszybsze przyrosty generacji z OZE uzyskuje się na Krymie, gdzie na razie dostarczają skromne 8 % zużywanej tu energii elektrycznej. 

Więcej...

12/2012 Komentarze (0)

Wielka Brytania górą, USA daleko w tyle...

11-12-2012

Mimo stagnacji gospodarczej i wciąż niezażegnanego kryzysu finansowego trwa sprzyjająca koniunktura w energetyce wiatrowej. W 2008r. na świecie zainstalowano łącznie ponad 31000 MW nowych mocy w elektrowniach wiatrowych, co zwiększyło całkowity potencjał wytwórczy tego segmentu elektroenergetyki do 122 GW. W następnym roku dodano juz 37 500 MW, przy czym aż trzecia część tego przyrostu przypadła na Chiny. W 2012 r. przyrosty będą jeszcze większe; w światowej energetyce wiatrowej planuje się bowiem uruchomienie co najmniej 46 GW nowych mocy. Dobra passa ma być podtrzymana również w przyszłości. W ciągu najbliższych czterech lat światowy potencjał wytwórczy tego segmentu ma wzrosnąć o 255 GW, przy czym największe przyrosty oczekiwane są w Azji i Ameryce Płd. Doskonałym wynikom ekonomicznym towarzyszy nieustanny postęp techniczny w zakresie rozwiązań farm wiatrowych. Obecnie ekspansja energetyki wiatrowej odbywa się na coraz to nowych obszarach naszej planety, w tym na pełnym morzu i wysokich górach.

Pływające elektrownie wiatrowe

W czerwcu 2009 r. StatoilHydro wraz z Siemens zainstalował największą na świecie pływającą turbinę wiatrową. Na norweskich wodach przybrzeżnych o głębokości 220 m koło Karmoy wzniesiono wieżę, na szczycie której umieszczono turbinę typu SWT- 2.3 MW o średnicy wirnika 82.4 m.

Więcej...

12/2012 Komentarze (0)

W Konopnicy: Biogazowa top-technologia

07-12-2012

5 października oficjalnie otwarto w Konopnicy, jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie instalacji biogazowych w Polsce i Europie. Projekt, zrealizowany przez KWE - Technika Energetyczna, część Gruppo AB, produkować będzie czystszą, bezpieczną energię. Nowoczesna instalacja o mocy 1,99 MW jest własnością spółki Bioenergy Project - pioniera na polskim rynku technologii biogazowych.

Biogazownie rolnicze to stabilne, pewne i ekologiczne źródła energii. Bazują na odnawialnych, lokalnych surowcach i mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Proces wytwarzania energii jest jednocześnie w pełni przewidywalny i podlega ścisłej kontroli, dzięki temu takie elektrownie mogą produkować stałą ilość energii i nie obciążają sieci energetycznej." - skomentowała Zofia Ossowska, Dyrektor Generalny Bioenergy Project. „Wierzymy, że rozwój biogazowi rolniczych może być sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla społeczności lokalnych, jak i całego kraju"- dodaje Zofia Ossowska.

Ceremonię otwarcia zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych i centralnych, wśród których znaleźli się m.in. Mieczysław Kasprzak, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Krystyna Ozga, posłanka na Sejm RP i była Wicewojewoda Łódzki. Podkreśla to strategiczną rolę, jaką dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i budowania niskoemisyjnej gospodarki pełnią rozproszone źródła energii.

Więcej...

12/2012 Komentarze (0)

07-08/2018
04/2018
10/2016

Polecamy

Artykuły

Współpracujemy z: