Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Czysta energia

Europejski rynek energii elektrycznej obecnie boryka się ze strukturalnymi problemami z bezpieczeństwem zasilania wynikającymi z niedoborów mocy i ograniczeń w finansowaniu. Nowe inwestycje są niewystarczające do wypełnienia tej luki. 

Czysta energia Czysta energia

Fotowoltaika na świecie

Fotowoltaika znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Na Starym Kontynencie najbardziej wyróżnia się Turcja, w której trwa fotowoltaiczna rewolucja. Na świecie prym niezmiennie wiodą Chiny - wynika z raportu SolarPower Europe. 

Fotowoltaika na świecie Fotowoltaika na świecie

NORD STREAM 2

Idea budowy gazociągu łączącego Rosję oraz Niemcy i przebiegającego po dnie Morza Bałtyckiego sięga lat 90. XX stulecia. Nord Stream 1 stanowił bardzo ważną inwestycję w tej części Europy. Gazociąg Nord Stream 2 ma przebiegać równolegle do gazociągu Nord Stream 1 i składać się podobnie jak on z 2 nitek.

NORD STREAM 2 NORD STREAM 2

Pompy ciepła w sieciach miejskich?

03-01-2013

Pompy ciepła zaczęto stosować głównie w domach jedno- i wielorodzinnych pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Zainteresowanie nimi zwiększało się głównie równolegle ze wzrostem cen nośników energii i osiągnęło na terenie Niemiec szczyt w 2008 roku (rys. 1). W dwóch następnych latach był w tym kraju niewielki spadek w liczebności ich montażu, ale w kolejnym trzecim roku ich sprzedaż wzrosła do 57 000 (W. Wilming, Sonne Wind & Wärme, 38,12,2012).

Tak znaczny przyrost z roku na rok stosowania pomp ciepła wynika z faktu, że są one dość tanie w porównaniu z kotłowniami domowymi, relatywnie proste w eksploatacji, niezależne od rozmaitych paliw i w dodatku sprzyjają ochronie środowiska.

Boom w ich zakupach bywa szczególnie widoczny w okresach kryzysów związanych z utrudnieniami w pozyskiwaniu ropy. Instytuty ciepłownicze w Niemczech prognozują roczną sprzedaż tych agregatów ciepłowniczych w ilościach około 300 000 począwszy od lat 2030 - 2035.

Wśród stosowanych pomp ciepła rozróżnia się dwa typy: jeden tym znamienny, że pobiera ciepło z otaczającego nas powietrza, a drugi - którym użytkownicy okazują mniejsze zainteresowanie - pobiera ciepło z ziemi łącznie z jej wodnymi zasobami, a nawet z miejsko-gminnych kanalizacji.

Więcej...

01/2013 Komentarze (0)

Chcemy namówić klientów, aby zamawiali kotły w typowych wielkościach ... A nie szyte na miarę

02-01-2013

Z Jerzym Mieczysławem Łaskawcem, prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym Fabryki Kotłów SEFAKO SA w Sędziszowie rozmawia Jacek Balcewicz

 
- Przez wiele lat związany Pan był z Elektrownią w Turowie przechodząc tam przez wszystkie kluczowe stanowiska. Na ile doświadczenia użytkownika kotłów są przydatne dzisiaj, gdy jest Pan ich producentem?

- 40 lat temu - w 1973 roku - obroniłem na Wydziale Mechaniczno–Energetycznym Politechniki Wrocławskiej pracę dyplomową związaną z „przewidywaniem naprężeń w grubościennych elementach walczaka kotła OP- 650b w jego różnych stanach rozruchowych”. To doświadczenie i jeszcze inne związane z obliczaniem cieplnym kotłów, których wiele wykonywaliśmy na pracach przejściowych właściwie (oprócz wykorzystywanych narzędzi: dawniej suwak logarytmiczny - teraz jeden z programów informatycznych), co do swej istoty nie różnią się zbytnio z tym, co projektanci robią teraz. Oczywiście lata doświadczeń przyniosły wzrost precyzji w doborze wielkości powierzchni wymiany ciepła. Odkryto nowe materiały, baza zastosowanych rozwiązań jest tak wielka, że wykorzystując narzędzia informatyczne można teraz popełniać znacznie mniej błędów. Choć i takie się zdarzają, jak choćby ze słynną już stalą T-24. Jaki stąd wniosek: rzetelność - i przedtem i teraz – jest w cenie u inżyniera. 

Więcej...

01/2013 Komentarze (0)

Kanady pożegnanie z węglem

02-01-2013

Na podstawie artykułu "A long goodbye to coal”, Power Engineering International 

Przyjmując w 2012 r. nowe zobowiązania dotyczące emisji gazów cieplarnianych rząd kanadyjski zadecydował – jak się wydaje– o losie swojej energetyki węglowej. Od 1 lipca 2015 r. rozpocznie się rozciągnięty na kilka dekad proces likwidacji elektrowni opalanych tym paliwem. Tym samym praktycznie wykluczono budowę nowych siłowni „starego” typu, chyba że zostaną one wyposażone w układy eliminacji dwutlenku węgla. Stopniowe ograniczanie energetyki węglowej w Kanadzie jest częścią ogólnego planu redukcji emisji wspomnianych gazów do 607 mln ton w 2020 r., co oznacza spadek o 17% w porównaniu z 2005 r. Drastyczne cięcia zatwierdzono już dla elektroenergetyki i transportu, w kolejce czekają gazownictwo i petrochemia. W 2011 r. kraj ten formalnie wycofał się z protokołu Kioto w ślad za swym potężnym, amerykańskim sąsiadem. Rządy obu państw wybrały zamiast programu redukcji emisji CO2 drogę modernizacji swoich sektorów paliwowo-energetycznych. W szczególności kanadyjskie elektrownie węglowe o łącznej mocy zainstalowanej 16 GW muszą obniżyć emisje do poziomu osiąganego przez nowoczesne, wysokosprawne elektrownie gazowo-parowe.

Więcej...

01/2013 Komentarze (0)

Zapomniany „wynalazca” prądu trójfazowego

31-12-2012

Pieczętował się starym polskim szlacheckim herbem Doliwa, urodził się w Rosji, zaś większość zawodowego życia i największe sukcesy zawodowe osiągnął w Niemczech. Przyznają się do niego Polscy, Rosjanie i Niemcy, zaś on - by nie urazić żadnej z nacji - przyjął obywatelstwo neutralnej Szwajcarii, a na dodatek ożenił się z Greczynką. Z powodzeniem mógłby być patronem zjednoczonej i multikulturowej Unii Europejskiej, a na pewno UCTE - Unii dla Koordynacji Przesyłu Energii Elektrycznej. To jemu zawdzięczamy obowiązujący nieprzerwanie od 1890 roku standard prądu trójfazowego i to, że dzięki niemu, Europa wygrała konkurencję w dziedzinie elektrotechniki z Ameryką. Szczerze nie lubił go Edison, który był strażnikiem kapitałów zainwestowanych w prąd stały. O ile nazwiska ojców elektrotechniki takich jak Volt, Ohm, Amper, Tesla są powszechnie znane to jego nazwisko dziwnym zrządzeniem losu „nie chodzi". Wprawdzie na forum Komitetu ds. Jednostek Elektrycznych i Wzorów w 1921 roku został zgłoszony przez profesora Streckera wniosek o nadanie jednostce mocy biernej prądu przemiennego nazwy „dol" - analogicznie do „wat" czy „amper", zaś prof. Krukowski zabiegał by jednostki mocy biernej sygnowane były skrótem „dob" od nazwiska. Jednak przedłożone wnioski nie zostały zrealizowane. Michał Doliwo-Dobrowolski znany jest tylko w dość hermetycznym środowisku fachowców od przesyłu energii elektrycznej jako, że jest także a może przede wszystkim niepodważalnym ojcem tej dziedziny. Dlatego też Stowarzyszenie Elektryków Polskich ogłosiło rok 2012 rokiem Michała Doliwo-Dobrowolskiego.

Urodził się w Gatczynie k. Petersburga, a pochodził z mazowieckiej rodziny szlacheckiej herbu Doliwa.

Więcej...

12/2012 Komentarze (0)

Memorandum budapeszteńskie „29+1"

27-12-2012

Polska ma duże zasoby pierwotnych źródeł energii. Mamy złoża węgla kamiennego i brunatnego. Wkrótce okaże się, jaki jest potencjał wydobywczy gazu łupkowego. To prawdziwa gwarancja stabilnego rozwoju i bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

"Europejska Polityka Przemysłowa" powinna zwiększyć działania inwestycyjne w UE. To z kolei oznacza, że ambitne plany związane z ograniczaniem poziomu emisji CO2 i dekarbonizacji Europy, powinny uwzględniać rachunek ekonomiczny i koszty społeczne. Unijne plany powinny również zakładać maksymalne wykorzystanie energii z rodzimych źródeł. Pierwszy w historii szczytu sektora energii Europy Centralnej „29+1", który obradował w Budapeszcie, został poświęcona tematowi: "Europa Centralna i Energy Roadmap 2050".

Efektem Szczytu Energetycznego jest przyjęte przez jego uczestników Memorandum Budapeszteńskie - dokument podsumowujący wszystkie stanowiska w kwestiach energii, wyrażające obawy i nadzieje przedstawicieli i mieszkańców Europy Centralnej, a które stanowić będą podstawę do przyszłego dialogu z komisarzem UE ds. Energii.

- Konferencja była najlepszym dowodem, że Europa Centralna nie tylko jest w stanie mówić jednym głosem, ale że powinna i może działać wspólnie. Spotkanie było naprawdę niezwykłym wydarzeniem i przerosło nasze najśmielsze oczekiwania - podkreśla Janusz Luks, dyrektor zarządzający CEEP.

Więcej...

12/2012 Komentarze (0)

Co by tu jeszcze wymyślić...? Komisja Europejska ogranicza biopaliwa

23-12-2012

 

17 października Komisja Europejska, opublikowała oficjalny projekt nowej dyrektywy w sprawie biopaliw. Ma on na celu ograniczenie w skali globalnej przekształceń gruntów na cele produkcji biopaliw oraz zwiększenie korzyści dla klimatu płynących ze stosowania biopaliw w UE.

Wkład biopaliw produkowanych z upraw żywnościowych w realizację celu zakładającego osiągnięcie 10 proc. udziału energii odnawialnej, który został wyznaczony w dyrektywie z 2009 roku w sprawie energii ze źródeł odnawialnych, zostanie ograniczony do 5 proc. Ograniczenie to ma stymulować rozwój alternatywnych biopaliw tzw. drugiej generacji, produkowanych z surowców niespożywczych, takich jak odpady czy słoma, które są źródłem znacznie mniejszych emisji gazów cieplarnianych niż paliwa kopalne i które nie mają bezpośredniego wpływu na światową produkcję żywności. Podczas oceny biopaliw pod kątem parametrów emisji gazów cieplarnianych, po raz pierwszy będą rozważane szacowane globalne skutki przekształceń gruntów, określane jako „pośrednia zmiana sposobu użytkowania gruntu". W nocie opublikowanej wraz z projektem dyrektywy, Komisja stwierdziła, że około 2 procent użytków rolnych w UE jest wykorzystywanych do produkcji biopaliw.

Komisja proponuje w związku z tym zmianę obecnych przepisów w sprawie biopaliw ustanowionych w dyrektywie w sprawie energii ze źródeł odnawialnych i dyrektywy w sprawie jakości paliw, w szczególności poprzez ...

 

Więcej...

12/2012 Komentarze (0)

Kraj

22-12-2012

Firma 3Legs Resources dowierciła się do złóż gazu łupkowego w Łebieniu i Strzeszewie na Pomorzu. Wyniki testów w obu odwiertach są - według niej - bardzo obiecujące. Na złożu Łebieniu gromadzone będą obecnie informacje dotyczące jego wydajności w celu podjęcia dalszych działań w pierwszym kwartale przyszłego roku. Zakończono również poziome wiercenia na koncesji w Strzeszewie. Tam również wyniki poszukiwań będą teraz analizowane. Spółka opracowuje teraz plan wierceń na przyszły rok. 3Legs Resources posiada udziały w sześciu koncesjach w Polsce.

 

 Sejm znowelizował ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Zmiany mają usprawnić finansowanie zielonych inwestycji w Polsce ze sprzedaży jednostek emisji gazów cieplarnianych. Nowelizacja ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych ma m.in. usprawnić finansowanie zielonych inwestycji w Polsce ze sprzedaży jednostek emisji gazów cieplarnianych. Ma też przedłużyć funkcjonowanie obecnie obowiązującej ustawy, która traci ważność z końcem 2012 r.

Więcej...

12/2012 Komentarze (0)

Zagranica

22-12-2012

Rosnieft podpisała ostateczną umowę o kupnie połowy udziałów w TNK-BP od oligarchów z AAR. Umowa opiewa na 28 miliardów dolarów. Transakcja ta to największe przejęcie w historii rosyjskich spółek. Pełna realizacja porozumienia zapowiadana jest na połowę 2013 roku ze względu na wymogi prawne w Rosji i Unii Europejskiej. Rosnieft kupuje także drugą połowę udziałów w TNK-BP od brytyjskiego BP. Tamta umowa jest warta kolejne 27 miliardów dolarów.

 

W litewskich mediach pojawiła się informacja, jakoby dostawy LNG dla Litwy byłyby tańsze o 20 procent od rosyjskich. „Oferty dostawców są tajne. Nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć. Powiem tylko, że są one bardzo atrakcyjne" - stwierdził odchodzący z urzędu minister energetyki Arvydas Sekmokas. Wtórował mu dyrektor Klaipedos Nafty Rokas Masiulis, który również nie mógł odnieść się oficjalnie do tej pogłoski. Potwierdził on jednak udział szesnastu firm pragnących sprzedawać skroplony gaz dla Wilna. Wśród nich znajdują się amerykańskie Cheniere, hiszpańska Fenosa, katarski Qatargas, azerski SOCAR i norweski Statoil. Terminal LNG w Kłajpedzie ma zostać uruchomiony do końca 2014 roku.

Więcej...

12/2012 Komentarze (0)

07-08/2018
04/2018
10/2016

Artykuły

Współpracujemy z: