Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Czysta energia

Europejski rynek energii elektrycznej obecnie boryka się ze strukturalnymi problemami z bezpieczeństwem zasilania wynikającymi z niedoborów mocy i ograniczeń w finansowaniu. Nowe inwestycje są niewystarczające do wypełnienia tej luki. 

Czysta energia Czysta energia

Fotowoltaika na świecie

Fotowoltaika znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Na Starym Kontynencie najbardziej wyróżnia się Turcja, w której trwa fotowoltaiczna rewolucja. Na świecie prym niezmiennie wiodą Chiny - wynika z raportu SolarPower Europe. 

Fotowoltaika na świecie Fotowoltaika na świecie

NORD STREAM 2

Idea budowy gazociągu łączącego Rosję oraz Niemcy i przebiegającego po dnie Morza Bałtyckiego sięga lat 90. XX stulecia. Nord Stream 1 stanowił bardzo ważną inwestycję w tej części Europy. Gazociąg Nord Stream 2 ma przebiegać równolegle do gazociągu Nord Stream 1 i składać się podobnie jak on z 2 nitek.

NORD STREAM 2 NORD STREAM 2

Solary nie wymagają pozwoleń

29-11-2012

Własny dom to marzenie wielu z nas. Celem jest jego budowa, sensem urządzanie i dopracowywanie wszystkiego w szczegółach, od rodzaju instalacji grzewczej, przez kolor ścian, wybór podłogi, wielkość lodówki aż do wazonu, jaki będzie stał na stole w jadalni. Jedna z nich być może zostanie nam narzucona.

W Sejmie toczą się właśnie prace nad przepisami, które nakładałyby obowiązek użycia alternatywnych źródeł energii dla osób, budujących nowe domy lub przeprowadzających generalny remont nieruchomości. Przepisy takie najprawdopodobniej zostaną wdrożone wraz z przyjęciem i pełną akceptacją ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Datą zapoczątkowującą rewolucję w budownictwie będzie rok 2015.

Zapotrzebowanie na energię, także w budynkach jednorodzinnych, rośnie. Remedium na ten problem jest budowa domów energooszczędnych. Domy takie mogą wykorzystywać systemy fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe czy kolektory słoneczne.   

Prezes Instytutu Energii Odnawialnej – Grzegorz Wiśniewski, widzi w tej dyrektywie szansę głównie dla rozwoju rynku kolektorów słonecznych. Dlaczego? Ponieważ są one najtańsze wśród dostępnych rozwiązań wykorzystujących alternatywne źródła energii. Najtańsze i najwygodniejsze.

Więcej...

11/2012 Komentarze (0)

Zmiana przepisów

26-11-2012

 

Przyzwyczailiśmy się do funkcjonowania w okresie rewolucyjnych zmian w polskim systemie prawnym. Zmieniające się realia ekonomiczne, technologiczne i organizacyjne wymuszają na ustawodawcy coraz bardziej precyzyjne rozwiązania legislacyjne wprowadzane często kosztem rezygnacji z klasycznej systematyki prawa z podziałem na prawo administracyjne i prawo cywilne. Przykładem takich zmian jest projekt ustawy o korytarzach przesyłowych. Dotychczas kwestia urządzeń przesyłowych w tym energetycznych uregulowana była przepisami prawa cywilnego, tj. art. 49 k.c. w związku z art. 501k.c. oraz przepisami dotyczącymi służebności przesyłu (art. 3051-5 K.c.).

Relacja pomiędzy przedsiębiorcą przesyłowym działającym, jako właściciel lub operator urządzeń przesyłowych a właścicielami nieruchomości, przez które te urządzenia przechodziły uregulowana była wyłącznie na płaszczyźnie prawa prywatnego, a relacje pomiędzy stronami odpowiadały unormowaniom pomiędzy równymi w prawach podmiotami prawa. Dotychczasowe przepisy kodeksu w zamiarze ustawodawcy zostaną zastąpiona przepisami nowej ustawy, wyczerpującej kwestie ustanawiania i otrzymania infrastruktury przesyłowej w tym energetycznych urządzeń przesyłowych. Co ciekawe dotychczasowe regulacje zgodnie z projektem nie zostaną uchylone ...

Autor: Tomasz Srokosz, partner w kancelarii KSP Legal&Tax Advice, specjalista ds.PPP, zamówień publicznych, ochrony środowiska, prawa energetycznego.

Więcej...

11/2012 Komentarze (0)

Elektrownie jądrowe w Niemczech: Czym je zastąpić?

23-11-2012

W czerwcu 2011 roku rząd Angeli Merkel podjął decyzję o wycofaniu się Niemiec z użytkowania energii jądrowej do 2022 roku. Rząd federalny musi w tym czasie zapełnić lukę powstałą w bilansie energetycznym, zarówno pod względem potencjału produkcji, jak i dystrybucji energii z innych źródeł. Musi także utrzymać poziom cen energii, korzystając przy tym z czystych, ale droższych ze względu na cele redukcji emisji, źródeł.

Decyzja Niemiec z 2011 r. oznaczała natychmiastowe wyłączenie ośmiu najstarszych bloków jądrowych i skrócenie czasu eksploatacji pozostałych dziewięciu. U naszego zachodniego sąsiada pracuje obecnie 9 reaktorów o mocy ponad 12 GWe. Moc wszystkich 17 pracujących tam do 2011 r. elektrowni wynosiła 20,4 GWe. Nominalnie stanowiło to 15-procentowy udział w rocznej produkcji energii elektrycznej w Niemczech, ale w ostatnim czasie elektrownie jądrowe zapewniały nawet jedną czwartą dostaw energii elektrycznej (wg IEA, 133 TWh w 2010 r. i 135 TWh w 2009, co stanowiło 23% wyprodukowanej energii). Była to zarazem najtańsza produkowana w Niemczech energia. Według szacunków OECD z 2010 r., koszt 1 kWh z elektrowni jądrowych wynosił 5 centów. Dla porównania, 1 kWh wyprodukowana w elektrowni węglowej kosztowała od 7 do 7,9 centów, od 6,8 do 8,5 w elektrowni węglowej z technologią wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS), 8,5 w elektrowni gazowo-parowej opalanej gazem ziemnym (CCGT) i 10,6 w elektrowni wiatrowej na lądzie.

Więcej...

11/2012 Komentarze (0)

Gaz naftowy: darmowe paliwo do wykorzystania

20-11-2012

na podstawie artykułu „ПНГ - топливо надежное", Energetika i Promyszlennost' Rossii nr11/2012

  Problem wykorzystania gazu towarzyszącego wydobyciu ropy naftowej skupia w ostatnich latach wiele uwagi w rosyjskim sektorze paliwowo-energetycznym. Gaz ten - jak wskazuje sama nazwa w tym języku (poputnyj nieftianoj gaz) - stanowi uboczny produkt wydobycia ropy. Pokaźne straty tego nośnika energii, zwanego też w skrócie gazem naftowym, są wywołane niedostatkiem odpowiedniej infrastruktury do jego gromadzenia, przetwarzania i transportu. W efekcie gaz towarzyszący ropie jest często po prostu spalany na miejscu pozyskiwania. Na szczęście skala marnotrawstwa tego cennego surowca w rosyjskim górnictwie naftowym systematycznie maleje. W zależności od warunków geologicznych rozróżnia się dwa rodzaje gazu naftowego, a mianowicie gazy zgromadzone w poduszkach gazowych nad złożem ropy oraz gazy rozpuszczone w ropie. W praktyce gaz naftowy stanowi mieszaninę gazów i innych składników węglowodorowych oraz niewęglowodorowych wydzielających się z pokładów ropy. Zależnie od rejonu wydobycia z jednej tony ropy naftowej uzyskuje się od 25 do 800 m3 wspomnianego gazu.

Więcej...

11/2012 Komentarze (0)

Kraj

18-11-2012

  Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dziewięciu pracowników trzech firm energetycznych podejrzewanych o ustawianie zamówień publicznych. Do zatrzymań doszło w Radomiu i jego okolicach, Zamościu oraz Białymstoku. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 33 do 57 lat - właściciel prywatnego przedsiębiorstwa energetycznego, dwóch dyrektorów, trzech kierowników i trzech specjalistów jednej ze spółek energetycznych. CBA podejrzewa, że wręczono łącznie blisko 100 tys. zł łapówek przy ustawianiu korzystnych wyników zamówień publicznych związanych z inwestycjami na terenie województwa lubelskiego.

  PGNiG podtrzymuje, że do połowy listopada złoży wniosek do URE o taryfę gazową obowiązującą od stycznia 2013 roku. Nie wycofa odwołania od negatywnej decyzji URE w sprawie korekty, o którą spółka wnioskowała w czerwcu tego roku - powiedziała podczas telekonferencji Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes PGNiG.

  Nieoficjalne informacje o kupnie projektu gazociągu Bernau - Szczecin przez firmę należącą do Jana Kulczyka potwierdza „Puls Biznesu". Jak donosi dziennik realizacją projektu budowy gazociągu ma się zająć należąca do Jan Kulczyka, zarejestrowana w Hamburgu, spółka celowa PPG Pipeline Projektgesellschaft. „PB" przypomina, że informację o kupnie przez Jana Kulczyka projektu gazociągu Bernau - Szczecin ujawnił kilka tygodni temu prezes Gaz-Systemu Jan Chadam, ale przedstawiciele Kulczyk Holdingu nie chcieli potwierdzić tej informacji.

 

Więcej...

11/2012 Komentarze (0)

Zagranica

18-11-2012

Brytyjski rząd opublikował strategię dot. efektywności energetycznej. Dokument przewiduje działania, które mają doprowadzić do zmniejszenia zużycia energii w Wielkiej Brytanii o 196 TWh do 2020 r. Edward Davey, sekretarz stanu ds. energii i zmian klimatycznych uważa, że zakładane oszczędności pozwolą zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o 11 proc.

  Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka jest zadowolony z porozumienia, które podpisał z władzami Rosji w sprawie cen paliwa dla Białorusi - podała rosyjska agencja informacyjna RIA-Nowosti. Aleksandr Łukaszenka zaznaczył, że zarówno w tym roku, jak i w następnym, cena rosyjskiego gazu będzie stosunkowo przystępna. "Otrzymujemy gaz ziemny w cenie 164 dolary za tysiąc metrów sześć" - powiedział. - "Doszliśmy do porozumienia także w sprawie ropy. Białoruski surowiec przeznaczymy na eksport, zaś rosyjską ropę będziemy kupować za połowę ceny obowiązującej na rynku światowym" - podsumował.

  Do końca 2013 roku Ukraina chce kupić około 8 mld metrów sześć. gazu od niemieckiego RWE. Tym samym chce zmniejszyć ilość eksportowanego surowca z Rosji - poinformował dziennik "Kommersant-Ukraina".

 

Więcej...

11/2012 Komentarze (0)

Pola magnetyczne coraz silniejsze

15-11-2012

Wraz z rozwojem techniki wzrasta zapotrzebowanie na materiały magnetyczne. Badania w zakresie nauk fizycznych i przyrodniczych wymagają stosowania coraz silniejszych pól magnetycznych. Potrzeby te dyktują intensywne doskonalenie konstrukcji magnesów o wyższych parametrach, dla których osiągnięcia wdrażane są wyrafinowane wynalazki i technologie. Ostatni rok przyniósł bezprecedensowe sukcesy w tym niezwykle ważnym dla nauki i techniki obszarze. 

   W czerwcu 2011 r. w drezdeńskim laboratorium silnych pól magnetycznych uruchomiono największą w świecie baterię kondensatorów, która posłużyła do uzyskania pola magnetycznego o rekordowej indukcji 91 tesli (T). Skonstruowana kosztem 10 mln EUR bateria jest dziełem specjalistów fabryki zbrojeniowej Rheinmetall Waffe Munition. Układ może zgromadzić 50 MJ energii elektrycznej, a następnie oddać ją cewkom w postaci krótkotrwałych impulsów prądu. Wspomniane laboratorium należące do Centrum Badawczego Rossendorf wytwarzało najsilniejsze (w tym czasie) w świecie impulsowe pole magnetyczne, które wykorzystuje się do badań własności rozmaitych substancji i materiałów. Pola magnetyczne o wielkiej indukcji okazują się niezastąpione do badania m.in. nadprzewodników wysokotemperaturowych, metali i półprzewodników. Innym zastosowaniem najsilniejszych pól magnetycznych jest formowanie elementów ze stali i metali lekkich w sposób analogiczny do potężnych pras. Części te są przeznaczone dla przemysłu maszynowego, motoryzacji i lotnictwa. Kolejnym obszarem badań w centrum Rossendorf jest spintronika.

Więcej...

11/2012 Komentarze (0)

W Moskwie tęsknią za słońcem w Londynie boją się… upałów

12-11-2012

na podstawie artykułów W. Siemionow „Moskowskij parnik" oraz J. Gaszo, T. Gusiewa „London: primier adaptiwnowo podchoda i sbałansirowannowo razwitija", Energosowiet

 Blisko połowa energii słonecznej docierającej do Ziemi zostaje zużyta na odparowanie wody. Średnio miliard ton wody ulega odparowaniu w ciągu minuty, zostaje przeniesionych prądami powietrznymi z prędkością ponad 200 km/dobę i powraca na ziemię wyzwalając ogromne ilości ciepła przy kondensacji. Przeciętnie rocznie z chmur spada 800 mm deszczu, lecz większość wody nie dociera do ziemi, odparowując jeszcze w powietrzu. W atmosferze woda krąży w postaci głównie pary wodnej. Jej „czas życia" w powietrzu sięga jedynie 10 dni czyli bez porównania mniej od innych gazów - np. cykl przemian tlenu wynosi 3 tysiące lat. W odróżnieniu od innych składników zawartość pary wodnej w atmosferze może silnie wahać się w zależności od temperatury i parametrów powierzchni ziemi. I tak przy temperaturze powietrza minus 40 ˚C powietrze może zawierać co najwyżej 0.2 g/m3, przy 0 ˚C już 4.9 g/m3, zaś przy +40 ˚C - aż 51 g/m3. Energia promienista Słońca penetruje atmosferę ziemską za pomocą fal elektromagnetycznych o krótkiej długości. Powierzchnia naszej planety nagrzewa się i wypromieniowuje podczerwone fale długie, z których większość ulega pochłanianiu i/lub odbiciu od atmosfery i powraca na Ziemię. Zjawisko to jest możliwe wskutek obecności w powietrzu tzw. gazów cieplarnianych. Mało znany jest fakt, że podstawowym gazem „cieplarnianym" (tj. wywołującym ten efekt) okazuje się być nie dwutlenek węgla, lecz para wodna. 

Więcej...

11/2012 Komentarze (0)

07-08/2018
04/2018
10/2016

Artykuły

Współpracujemy z: