Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Czysta energia

Europejski rynek energii elektrycznej obecnie boryka się ze strukturalnymi problemami z bezpieczeństwem zasilania wynikającymi z niedoborów mocy i ograniczeń w finansowaniu. Nowe inwestycje są niewystarczające do wypełnienia tej luki. 

Czysta energia Czysta energia

Fotowoltaika na świecie

Fotowoltaika znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Na Starym Kontynencie najbardziej wyróżnia się Turcja, w której trwa fotowoltaiczna rewolucja. Na świecie prym niezmiennie wiodą Chiny - wynika z raportu SolarPower Europe. 

Fotowoltaika na świecie Fotowoltaika na świecie

NORD STREAM 2

Idea budowy gazociągu łączącego Rosję oraz Niemcy i przebiegającego po dnie Morza Bałtyckiego sięga lat 90. XX stulecia. Nord Stream 1 stanowił bardzo ważną inwestycję w tej części Europy. Gazociąg Nord Stream 2 ma przebiegać równolegle do gazociągu Nord Stream 1 i składać się podobnie jak on z 2 nitek.

NORD STREAM 2 NORD STREAM 2

Kraj

18-11-2012

  Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dziewięciu pracowników trzech firm energetycznych podejrzewanych o ustawianie zamówień publicznych. Do zatrzymań doszło w Radomiu i jego okolicach, Zamościu oraz Białymstoku. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 33 do 57 lat - właściciel prywatnego przedsiębiorstwa energetycznego, dwóch dyrektorów, trzech kierowników i trzech specjalistów jednej ze spółek energetycznych. CBA podejrzewa, że wręczono łącznie blisko 100 tys. zł łapówek przy ustawianiu korzystnych wyników zamówień publicznych związanych z inwestycjami na terenie województwa lubelskiego.

  PGNiG podtrzymuje, że do połowy listopada złoży wniosek do URE o taryfę gazową obowiązującą od stycznia 2013 roku. Nie wycofa odwołania od negatywnej decyzji URE w sprawie korekty, o którą spółka wnioskowała w czerwcu tego roku - powiedziała podczas telekonferencji Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes PGNiG.

  Nieoficjalne informacje o kupnie projektu gazociągu Bernau - Szczecin przez firmę należącą do Jana Kulczyka potwierdza „Puls Biznesu". Jak donosi dziennik realizacją projektu budowy gazociągu ma się zająć należąca do Jan Kulczyka, zarejestrowana w Hamburgu, spółka celowa PPG Pipeline Projektgesellschaft. „PB" przypomina, że informację o kupnie przez Jana Kulczyka projektu gazociągu Bernau - Szczecin ujawnił kilka tygodni temu prezes Gaz-Systemu Jan Chadam, ale przedstawiciele Kulczyk Holdingu nie chcieli potwierdzić tej informacji.

 

Więcej...

11/2012 Komentarze (0)

Zagranica

18-11-2012

Brytyjski rząd opublikował strategię dot. efektywności energetycznej. Dokument przewiduje działania, które mają doprowadzić do zmniejszenia zużycia energii w Wielkiej Brytanii o 196 TWh do 2020 r. Edward Davey, sekretarz stanu ds. energii i zmian klimatycznych uważa, że zakładane oszczędności pozwolą zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o 11 proc.

  Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka jest zadowolony z porozumienia, które podpisał z władzami Rosji w sprawie cen paliwa dla Białorusi - podała rosyjska agencja informacyjna RIA-Nowosti. Aleksandr Łukaszenka zaznaczył, że zarówno w tym roku, jak i w następnym, cena rosyjskiego gazu będzie stosunkowo przystępna. "Otrzymujemy gaz ziemny w cenie 164 dolary za tysiąc metrów sześć" - powiedział. - "Doszliśmy do porozumienia także w sprawie ropy. Białoruski surowiec przeznaczymy na eksport, zaś rosyjską ropę będziemy kupować za połowę ceny obowiązującej na rynku światowym" - podsumował.

  Do końca 2013 roku Ukraina chce kupić około 8 mld metrów sześć. gazu od niemieckiego RWE. Tym samym chce zmniejszyć ilość eksportowanego surowca z Rosji - poinformował dziennik "Kommersant-Ukraina".

 

Więcej...

11/2012 Komentarze (0)

Pola magnetyczne coraz silniejsze

15-11-2012

Wraz z rozwojem techniki wzrasta zapotrzebowanie na materiały magnetyczne. Badania w zakresie nauk fizycznych i przyrodniczych wymagają stosowania coraz silniejszych pól magnetycznych. Potrzeby te dyktują intensywne doskonalenie konstrukcji magnesów o wyższych parametrach, dla których osiągnięcia wdrażane są wyrafinowane wynalazki i technologie. Ostatni rok przyniósł bezprecedensowe sukcesy w tym niezwykle ważnym dla nauki i techniki obszarze. 

   W czerwcu 2011 r. w drezdeńskim laboratorium silnych pól magnetycznych uruchomiono największą w świecie baterię kondensatorów, która posłużyła do uzyskania pola magnetycznego o rekordowej indukcji 91 tesli (T). Skonstruowana kosztem 10 mln EUR bateria jest dziełem specjalistów fabryki zbrojeniowej Rheinmetall Waffe Munition. Układ może zgromadzić 50 MJ energii elektrycznej, a następnie oddać ją cewkom w postaci krótkotrwałych impulsów prądu. Wspomniane laboratorium należące do Centrum Badawczego Rossendorf wytwarzało najsilniejsze (w tym czasie) w świecie impulsowe pole magnetyczne, które wykorzystuje się do badań własności rozmaitych substancji i materiałów. Pola magnetyczne o wielkiej indukcji okazują się niezastąpione do badania m.in. nadprzewodników wysokotemperaturowych, metali i półprzewodników. Innym zastosowaniem najsilniejszych pól magnetycznych jest formowanie elementów ze stali i metali lekkich w sposób analogiczny do potężnych pras. Części te są przeznaczone dla przemysłu maszynowego, motoryzacji i lotnictwa. Kolejnym obszarem badań w centrum Rossendorf jest spintronika.

Więcej...

11/2012 Komentarze (0)

W Moskwie tęsknią za słońcem w Londynie boją się… upałów

12-11-2012

na podstawie artykułów W. Siemionow „Moskowskij parnik" oraz J. Gaszo, T. Gusiewa „London: primier adaptiwnowo podchoda i sbałansirowannowo razwitija", Energosowiet

 Blisko połowa energii słonecznej docierającej do Ziemi zostaje zużyta na odparowanie wody. Średnio miliard ton wody ulega odparowaniu w ciągu minuty, zostaje przeniesionych prądami powietrznymi z prędkością ponad 200 km/dobę i powraca na ziemię wyzwalając ogromne ilości ciepła przy kondensacji. Przeciętnie rocznie z chmur spada 800 mm deszczu, lecz większość wody nie dociera do ziemi, odparowując jeszcze w powietrzu. W atmosferze woda krąży w postaci głównie pary wodnej. Jej „czas życia" w powietrzu sięga jedynie 10 dni czyli bez porównania mniej od innych gazów - np. cykl przemian tlenu wynosi 3 tysiące lat. W odróżnieniu od innych składników zawartość pary wodnej w atmosferze może silnie wahać się w zależności od temperatury i parametrów powierzchni ziemi. I tak przy temperaturze powietrza minus 40 ˚C powietrze może zawierać co najwyżej 0.2 g/m3, przy 0 ˚C już 4.9 g/m3, zaś przy +40 ˚C - aż 51 g/m3. Energia promienista Słońca penetruje atmosferę ziemską za pomocą fal elektromagnetycznych o krótkiej długości. Powierzchnia naszej planety nagrzewa się i wypromieniowuje podczerwone fale długie, z których większość ulega pochłanianiu i/lub odbiciu od atmosfery i powraca na Ziemię. Zjawisko to jest możliwe wskutek obecności w powietrzu tzw. gazów cieplarnianych. Mało znany jest fakt, że podstawowym gazem „cieplarnianym" (tj. wywołującym ten efekt) okazuje się być nie dwutlenek węgla, lecz para wodna. 

Więcej...

11/2012 Komentarze (0)

Wzloty i... upadki syberyjskich hydrogigantów

05-11-2012

Zasoby energetyczne syberyjskich rzek należą do największych na świecie. Ich utylizacja na wielką skalę rozpoczęła się po II wojnie światowej. W czasach ZSRR wzniesiono tu m.in. dwie ogromne hydroelektrownie: Bratską GES (GidroElektroStancja) i Sajano-Szuszenską GES. Od uruchomienia pierwszej z nich minęło już pół wieku; okrągły jubileusz stał się więc okazją do rocznicowych wspomnień w gronie energetyków tego kraju.

 

Bratska GES

Wykorzystanie energii syberyjskich rzek dla industrializacji tej części kraju planowano od początku istnienia Kraju Rad. Najpierw ujarzmiono Angarę niosącą wody z Bajkału do Jeniseju. Decyzja o budowie Bratskiej GES, drugiego po Irkuckiej GES ogniwa przyszłej kaskady elektrowni wodnych, zapadła w 1954 r., po czym niezwłocznie rozpoczęto prace przygotowawcze. Komitet Centralny KPZR ogłosił tę inwestycję jako tzw. budowę „szturmową" (ударная комсомольская стройка). To gigantyczne przedsięwzięcie miało, oprócz czysto ekonomicznego znaczenia, również silny propagandowy wydźwięk. Oczekiwano, iż kolejny sukces pod kierownictwem Partii zjednoczy jeszcze bardziej społeczeństwo, pobudzając je do nowych wysiłków na drodze do komunizmu. Nie był to już czas poprzednich „strojek", gdzie masowo wykorzystywano niewolniczą pracę więźniów. Wykonawców epokowego zadania musiano znaleźć inaczej. 

Więcej...

11/2012 Komentarze (0)

Koncern węglowy przestawia się na źródła odnawialne

02-11-2012

Niemiecki Koncern Energetyczny MVV Energie AG, z siedzibą w Mannheim, postanowił przed dziesięcioma laty przestawić w znacznym stopniu swoją nieodnawialną bazę surowcową na odnawialną.

Ten energetyczny kompleks należy do pięciu największych na terenie Niemiec 
i w roku 2002 był pierwszym z nich, który podjął budowę elektrociepłowni zasilanej biomasą (rys. 1). W tym też roku rozpoczęto instalowanie elektrowni wiatrowych, których moc wynosi obecnie 20 MW (megawatów). W roku 2010 w koncernie MVV Energie AG, 30% energii elektrycznej wytwarzano ze źródeł odnawialnych. Aktualnie 15% elektryczności pochodzi z jego elektrowni jądrowych, a 55% z węgla, przy emisji 431,7 gramów CO2/kWh (kilowatogodzinę).

Ostatnio MVV Energie AG podjął uchwałę o inwestycjach w wysokości trzech miliardów euro w okresie do 2010 roku. Połowę tej kwoty przeznaczy się na rozbudowę instalacji energetycznych na bazie odnawialnych źródeł energii, natomiast pozostałe środki finansowe będą wykorzystane na modernizację istniejących instalacji energetycznych oraz sieci przesyłowych ciepła i energii elektrycznej.

Więcej...

11/2012 Komentarze (0)

1 MW na dobry początek

01-11-2012

W najnowszym raporcie „BP Statistical Review of World Energy 2012" w dziale "Renewable energy - solar, cumulative istalled power" należy dokonać niezbędnej korekty. I do grona 19 państw europejskich (łącznie z Turcją) posiadających instalacje do produkcji energii elektrycznej w ogniwach fotowoltaicznych dopisać na dwudziestej pozycji także Polskę. To dziwna sprawa, że analitycy BP podający stan zainstalowanych mocy na koniec kalendarzowego roku 2011 nie uwzględnili naszego kraju. Wszak dokładnie 2 października 2011 roku w Wierzchosławicach pod Tarnowem uroczyście uruchomiono z udziałem wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka pierwszą polską farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW. Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że mamy w Polsce w energetyce solarnej zainstalowane łącznie już 2 MW. Oprócz Wierzchosławic, panele fotowoltaiczne o znaczącej mocy posiada: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Nowej Rudzie (311 kW), obuwnicza firma NG2 (CCC) w Polkowicach (100 kW), Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr W. Biegańskiego w Łodzi (82 kW), producent mrożonek Frosta w Bydgoszczy (80,5 kW), Centrum Fotowoltaiki na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (54 kW), prywatny właściciel w Rybniku (21,42 kW), Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie (20 kW) i Ambasada Japonii w Warszawie (20 kW).

- Niech się pan tym się nie przejmuje - mówi Marcin Wasa prezes gminnej spółki Energia Wierzchosławice, właściciela farmy - nawet w Warszawie nie mają pełnej świadomości, że my tutaj taką farmę mamy.

 

Więcej...

11/2012 Komentarze (0)

Zagranica

30-10-2012

• Rząd Węgier uznał za "strategiczny" projekt budowy kontrolowanego przez Gazprom gazociągu South Stream. Jednocześnie spadły udziały Węgrów w projekcie konkurencyjnego gazociągu Nabucco. - To przyspieszy i uprości przygotowanie projektu - wyjaśniło znaczenie tej decyzji ministerstwo rozwoju Węgier. Budapeszt uznał też nowy gazociąg z Rosji za "ważny instrument dywersyfikacji".

 

• Serbska firma NIS, kontrolowana przez Gazprom Nieft kupiła swój pierwszy magazyn produktów naftowych w Bułgarii. Jest on położony w mieście Kostinbrod, ok. 20 kilometrów na zachód od Sofii, stolicy Bułgarii. Rezerwuary magazynu mogą pomieścić m.in. ok. 25,5 tys. metrów sześc. diesla, benzyny, biodiesla i etanolu. Planuje się, że do końca października br. skład, będzie działał w pełni mocy.

 

• Turcja pozytywnie odnosi się do pomysłu zaangażowania austriackiego OMV w projekt gazociągu Trans Anatolian (TANAP), ostateczną decyzję musi jednak podjąć Azerbejdżan, powiedział turecki minister energii i zasobów naturalnych Taner Yildiz. Turecki BOTAS posiada obecnie 20 procent akcji TANAP, z kolei azerski SOCAR ma aż 80 procent udziałów. Projekt TANAP zakłada budowę gazociągu od wschodniej do zachodniej granicy Turcji w celu dalszego przesyłu surowca do Europy. Za dostawy gazu odpowiadać ma strona azerska, gwarantująca surowiec ze złóż pola Shah Deniz.

Więcej...

10/2012 Komentarze (0)

07-08/2018
04/2018
10/2016

Polecamy

Artykuły

Współpracujemy z: