Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Czysta energia

Europejski rynek energii elektrycznej obecnie boryka się ze strukturalnymi problemami z bezpieczeństwem zasilania wynikającymi z niedoborów mocy i ograniczeń w finansowaniu. Nowe inwestycje są niewystarczające do wypełnienia tej luki. 

Czysta energia Czysta energia

Fotowoltaika na świecie

Fotowoltaika znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Na Starym Kontynencie najbardziej wyróżnia się Turcja, w której trwa fotowoltaiczna rewolucja. Na świecie prym niezmiennie wiodą Chiny - wynika z raportu SolarPower Europe. 

Fotowoltaika na świecie Fotowoltaika na świecie

NORD STREAM 2

Idea budowy gazociągu łączącego Rosję oraz Niemcy i przebiegającego po dnie Morza Bałtyckiego sięga lat 90. XX stulecia. Nord Stream 1 stanowił bardzo ważną inwestycję w tej części Europy. Gazociąg Nord Stream 2 ma przebiegać równolegle do gazociągu Nord Stream 1 i składać się podobnie jak on z 2 nitek.

NORD STREAM 2 NORD STREAM 2

Energia elektryczna i gaz od jednego sprzedawcy

05-09-2012

 

W cenie każdej megawatogodziny energii elektrycznej tylko według ostrożnie szacujących analityków rynku energii co najmniej 1,80 zł pochłania sponsoring sportu. I mowa tutaj o poważanych przedsięwzięciach rangi ogólnopolskiej. Jeśli dodamy do tego wydarzenia o charakterze lokalnym kwota ta z powodzeniem przekroczy 2 zł. Ktoś powie, że to przecież niewiele, bo przeliczając na kilowatogodziny to ledwie dziesiąta część grosza, której zwykły konsument rozliczany według taryfy G praktycznie nie zauważy. Ale też nie jest tajemnicą, że przetargi na dostawę energii elektrycznej były wygrywane różnicą 40 - 50 groszy na megawatogodzinie.

Korupcja w polskim sporcie zrodziła się z pieniędzy spółek Skarbu Państwa, które przeszły przez określone kluby. To jest potwornie gorszące. A te pieniądze, które - jak się mówi - niosą ze sobą społeczną odpowiedzialność biznesu, spłacają najczęściej zobowiązania polityczne. Spółka Skarbu Państwa chętnie angażuje się w różne przedsięwzięcia pod warunkiem, że za taką akcją stoi konkretny polityk. Więc to z natury jest nieszczere, po prostu fałszywe - mówił cztery lata temu minister Skarbu Państwa w pierwszym rządzie Donalda Tuska - Aleksander Grad, podczas spotkania ze studentami w piwnicy kabaretu Loch Camelot. Aleksander Grad wprawdzie po raz czwarty uzyskał mandat poselski, ale miejsca w rządzie Donalda Tuska już nie zachował.

Wielce znamienna była sytuacja w ubiegłym roku, gdy po wyborach samorządowych jeden z poważanych koncernów energetycznych wycofał się nagle ze sponsorowania kilku festiwali kulturalnych kontestując w ten sposób postać wybranego w demokratyczny sposób prezydenta miasta.

 

Więcej...

09/2012 Komentarze (0)

Targi ENERGETAB 2012 - Już 25 edycja

03-09-2012

Od 11 do 14 września potrwają w Bielsku - Białej Międzynarodowe Targi Energetyczne ENERGETAB 2012, będące największą ekspozycją urządzeń dla branży energetycznej w Polsce.

Ponad 600 wiodących dostawców technologii dla energetyki z kilkunastu krajów europejskich oraz Chin zaprezentuje najbardziej zaawansowane technologicznie maszyny, urządzenia, aparaty i materiały a także systemy automatyki, służące zwiększeniu niezawodności przesyłania energii elektrycznej oraz podniesieniu efektywności jej wytwarzania i użytkowania.

Jubileuszowa edycja targów ENERGETAB potrwa aż 4 dni - organizatorzy ulegli sugestii wielu wystawców, którzy zwracali się o ich wydłużenie, aby móc odpowiednio obsłużyć rzesze zwiedzających. Eksperyment z wydłużeniem targów o jeden dzień się sprawdzi, jeśli informacja o tym dotrze do zainteresowanych i zwiedzający zorientują się, że w czwartek czy piątek łatwiej będzie „drążyć" pytaniami wystawców niż we wtorek czy środę.

Targom będą towarzyszyć konferencje, seminaria i prezentacje. Główna konferencja dotyczyć będzie problematyki rozwoju sieci przesyłowych i dystrybucyjnych i obejmować zarówno kwestie związane z potrzebami rozbudowy i modernizacji sieci wynikającymi ze względów niezawodności i efektywności przesyłu oraz kwestie prawne („ustawa korytarzowa") i finansowe. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Zespołu Parlamentarnego ds. Energetyki, PSE Operator S.A. i koncernów energetycznych.

Więcej...

09/2012 Komentarze (0)

Wydobycie gazu z łupków w Polsce: 4 scenariusze

31-08-2012

Prof. Stanisław Nagy, prodziekan Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH i kierownik Katedry Inżynierii Gazowej zakłada w horyzoncie do roku 2025 cztery podstawowe scenariusze możliwości rozwoju wydobycia gazu z łupków Polsce.

Pierwszy to scenariusz optymistyczny, w którym następuje szybkie uproszczenie procedur, znaczny i dynamiczny napływ kapitału zagranicznego, przyspieszona zostaje realizacja inwestycji infrastrukturalnych, brak jest protestów społecznych, mamy dobre wyniki stymulacji przypływu w otworach i - co za tym idzie - dobre parametry wydobycia, z którymi w parze idą niskie koszty wierceń, pełny dostęp do najnowszej światowej technologii wspierany własnymi badaniami naukowymi, relatywnie niską opłatę eksploatacyjną i dużą opłacalność inwestycji.

Drugi to scenariusz zrównoważony, klasyczny, w którym mamy do czynienia z łatwymi do przewidzenia opóźnieniami i przeciąganiem procedur środowiskowych, umiarkowane sukcesy w stymulacji otworów, brak wsparcia dla krajowych badań, umiarkowaną opłacalność powodowaną zupełnie przeciętną początkową wydajnością wydobycia, a także obniżenie cen gazu rosyjskiego.

Trzeci scenariusz: zrównoważony choć pesymistyczny zakłada dalsze przeciąganie procedur środowiskowych oraz opóźnienia z budową infrastruktury przesyłowej oraz konkurencyjne dla krajowego wydobycia ceny gazu dostarczanego z Rosji.

Więcej...

08/2012 Komentarze (0)

Indywidualnie z Tauronem

30-08-2012

Tauron Polska Energia organizuje 6 września Dzień Inwestora Indywidualnego. Jest to pierwsza taka inicjatywa spółki notowanej w indeksie WIG20. Znaczna cześć akcji Taurona należy do akcjonariuszy indywidualnych. To z myślą o nich spółka organizuje, we współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, Dzień Inwestora Indywidualnego. Program wydarzenia powstał z myślą o obecnych i potencjalnych akcjonariuszach indywidualnych. Jego uczestnicy będą mogli poznać bliżej codzienną działalność Taurona, spotkać się z zarządem, jak również pogłębić informacje dotyczące kluczowych aktywów i strategii na najbliższą przyszłość.

- Podczas pierwszej oferty publicznej w akcje Taurona zainwestowało ponad 230 tys. inwestorów indywidualnych, plasując spółkę w czołówce prywatyzacji. Dlatego zdecydowaliśmy się na kontynuację idei Akcjonariatu Obywatelskiego i przygotowaliśmy wydarzenie dedykowane specjalnie inwestorom indywidualnym - mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia. - Mam nadzieję, że Dzień Inwestora Indywidualnego Tauron Polska Energia wpisze się na stałe w kalendarz wydarzeń polskiego rynku kapitałowego, a przygotowany tego dnia program okaże się atrakcyjny dla naszych inwestorów - dodaje.

Aby umożliwić jak największej liczbie inwestorów wzięcie udziału w wydarzeniu, uczestnicy mogą wybrać jeden z dwóch dedykowanych programów i zdecydować się na wizytę w Elektrowni Łagisza w Będzinie lub w budynku dyspozycji mocy Tauron Dystrybucja GZE w Gliwicach.

Więcej...

08/2012 Komentarze (0)

Biopaliwa w prawie

29-08-2012

Przemysław Kaziński radca prawny, Marek Kijowski adwokat
Kancelaria Mamiński & Wspólnicy sp.k.

Ustawodawca przewidział dwie podstawowe formy wspierania rozwoju i promocji użycia biopaliw. Po pierwsze, na przedsiębiorców działających na rynku biopaliw nałożono z dniem 1 stycznia 2008 r. obowiązek zapewnienia określonego udziału biomponentów w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedawanych, zbywanych w innej formie lub zużywanych (realizacja tzw. Narodowego Celu Wskaźnikowego, dalej: „NCW"). Po drugie, w pierwszych latach obowiązywania ustawy o biopaliwach stosowano preferencyjne stawki podatku akcyzowego w zakresie wyrobów powstałych ze zmieszania benzyn i olejów napędowych z biokomponentami zawierających powyżej 2% biokomponentów, jak i biokomponentów stanowiących samoistne paliwo przeznaczone do napędu silników spalinowych. Do 2011 r. obowiązywała także ulga w podatku CIT oraz zwolnienie z opłaty paliwowej w zakresie biopaliw.

Wsparcie stosowania biopaliw w postaci ulgi w podatku akcyzowym stanowiło pomoc publiczną, której zastosowanie uzależnione jest od zgody Komisji Europejskiej. Zgodnie bowiem z art. 87 TWE (107 TFUE) dotyczącym pomocy publicznej, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. 

Więcej...

08/2012 Komentarze (0)

Pierwszy w Polsce pilotażowy projekt CCS

29-08-2012

Począwszy od 2007 roku, a z dużą intensywnością - od 2009 roku Elektrownia Bełchatów prowadzi prace związane przygotowaniem do budowy pierwszej w Polsce i jednej z dwunastu w Unii Europejskiej demonstracyjnej instalacji CCS(Carbon Capture and Storage), która ma być zintegrowana z najnowszym, uruchomionym w ub. roku, blokiem o mocy 858 MW. Planuje się, że instalacja CCS ma być gotowa w 2015 roku. Będzie wychwytywać dwutlenek węgla z 1/3 strumienia spalin, powstających podczas spalania węgla brunatnego w najnowszym bloku. Następnie dwutlenek węgla będzie sprężany i transportowany do miejsc podziemnego składowania, które charakteryzują się odpowiednimi parametrami geologicznymi, a tym samym zapewniają bezpieczne składowanie gazu.

Realizowany projekt obejmuje trzy kardynalne elementy stanowiące pełny łańcuch wartości na który składa się instalacja wychwytywania CO2 odpowiadająca mocy co najmniej 250 MW i zdolności wychwycenia co najmniej 80 proc. dwutlenku węgla, co fizycznie odpowiadać będzie wolumenowi 1,8 miliona ton CO2 rocznie. Instalacja będzie się opierać na technologii zaawansowanych amin (APP), powiązanej z systemem wysokoprężnych rurociągów wraz z niezbędną infrastrukturą do zatłaczania w głębokie warstwy solankowe w celu permanentnego składowania.

Jakkolwiek sama technologia CCS należy do awangardowych sposobów utylizacji CO2 powstających niemal na naszych oczach, to jednak sama idea znana jest w technice od dobrych kilkudziesięciu lat. W górnictwie naftowym dwutlenek węgla zatłaczany jest do złóż ropy naftowej celem intensyfikacji wydobycia i poprawienia współczynnika sczerpania złoża i funkcjonuje pod nazwą gazodźwigu. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku w zespole uzdrowisk Krynica – Żegiestów został wdrożony system zamkniętej eksploatacji wód wykorzystujący naturalny dwutlenek węgla pochodzący z tzw. Zuberów czyli niezwykle mocnych otworów eksploatujących wodę Zubera do wzmocnienia pracy tzw. otworów kąpielowych, dostarczających wodę do uzdrowiskowych łazienek.

Więcej...

08/2012 Komentarze (0)

Niskoemisyjne silniki: elektryczne czy spalinowe?

20-08-2012

 

Silniki spalinowe przez wiele lat służyły jako napęd dla pojazdów, jednak wydaje się, że w związku z rozwojem techniki nastał czas na poszukiwanie nowych, lepszych technologii umożliwiających przemieszczanie się. Pomimo, że napęd elektryczny został zastosowany jako pierwszy w pojazdach, nie znalazł on jednak uznania i na blisko 100 lat został wyparty przez silniki spalinowe. Obecnie trendy się zmieniają i powraca dawno zapomniany temat napędu elektrycznego. Z roku na rok coraz więcej mówi się o zastąpieniu napędu spalinowego przez nowoczesne silniki elektryczne. Działania w tym kierunku doprowadziły już do rozpowszechnienia informacji o wyższości tych drugich nad konwencjonalnym silnikiem samochodowym. Obecnie, choć wciąż bardzo drogie pojazdy z napędem elektrycznym, wkraczają już do miast. Szereg kolejno wymienianych zalet, ukazujących przewagę silników elektrycznych nad spalinowymi, rozwiewa wątpliwości dotyczące słuszności podejmowanych działań mających na celu zastąpienie tradycyjnych silników elektrycznymi.

Wśród najważniejszych walorów silników elektrycznych stosowanych w samochodach wymienia się:

- wysoką sprawność konwersji energii na ruch (nawet powyżej 90%),
- cichą pracę,
- brak zanieczyszczeń,
- prostą konstrukcję,
- wysoki moment obrotowy już od pierwszych obrotów silnika,
- niski koszt eksploatacji,
- możliwość odzyskania energii w trakcie hamowania,
- w razie wypadku pojazdu istnieje małe ryzyko wybuchu.

 

Więcej...

08/2012 Komentarze (0)

Kolektory trafią na strzechy?

16-08-2012

Dyrektywa do Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) od 2015 roku nakłada obowiązek montowania urządzeń wykorzystujących odnawialne zasoby energii

w każdym budynku - zarówno nowo budowanym, jak i użytkowanym obecnie. Projekt Ustawy jest dalej poddawany dyskusji a udział energii odnawialnej w stosunku do zapotrzebowania na energię w Polsce nie jest jeszcze wiadomy. Zakłada się, że w głównej mierze będą wykorzystywane kolektory słoneczne,
w szczególności rurowo-próżniowe, cieszące się coraz większą popularnością
w naszym kraju z racji możliwości pozyskania 45% dofinansowania na tego typu zestawy solarne. 

Taki zapis w ustawie z pewnością zachęci do budowy energooszczędnych domów, spowoduje też podniesienie wartości nieruchomości oraz wielkoobszarowe ograniczenie zużycia tradycyjnie stosowanych paliw kopalnych (gazu, prądu i węgla). Przyczyni się to do znacznej redukcji zanieczyszczenia atmosfery dwutlenkiem węgla.

Prezes Instytutu Energii Odnawialnej - Grzegorz Wiśniewski, widzi w tej dyrektywne szansę głównie dla rozwoju rynku kolektorów słonecznych. Dlaczego? Ponieważ są one najtańsze, wśród dostępnych rozwiązań wykorzystujących alternatywne źródła energii. Najtańsze i najbardziej wygodne.

Zespół solarny, składający się z kolektora słonecznego, zasobnika, pompy oraz sterownika elektronicznego, to mikroinstalacja. Jej przewagą, nad ogniwami fotowolaicznymi czy też wiatrakami, jest fakt, że nie tylko produkuje ona, ale także potrafi magazynować (zasobnik) wyprodukowaną energię. Kolejną zaletą jest bardzo łatwy montaż, który zazwyczaj odbywa się w jeden dzień.

 

Więcej...

08/2012 Komentarze (0)

07-08/2018
04/2018
10/2016

Artykuły

Współpracujemy z: