Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * * * Prosimy dodać 8 i 6.

Czysta energia

Europejski rynek energii elektrycznej obecnie boryka się ze strukturalnymi problemami z bezpieczeństwem zasilania wynikającymi z niedoborów mocy i ograniczeń w finansowaniu. Nowe inwestycje są niewystarczające do wypełnienia tej luki. 

Czysta energia Czysta energia

Fotowoltaika na świecie

Fotowoltaika znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Na Starym Kontynencie najbardziej wyróżnia się Turcja, w której trwa fotowoltaiczna rewolucja. Na świecie prym niezmiennie wiodą Chiny - wynika z raportu SolarPower Europe. 

Fotowoltaika na świecie Fotowoltaika na świecie

NORD STREAM 2

Idea budowy gazociągu łączącego Rosję oraz Niemcy i przebiegającego po dnie Morza Bałtyckiego sięga lat 90. XX stulecia. Nord Stream 1 stanowił bardzo ważną inwestycję w tej części Europy. Gazociąg Nord Stream 2 ma przebiegać równolegle do gazociągu Nord Stream 1 i składać się podobnie jak on z 2 nitek.

NORD STREAM 2 NORD STREAM 2

XXV POLEKO w nowym terminie

11-01-2013

XXV POLEKO w nowym terminie

Bogactwo konferencji branżowych, seminariów, warsztatów, szkoleń i wymiany doświadczeń, a wokół tego wystawa nowinek technicznych oraz technologicznych - tak podsumować można targi POLEKO. Szum maszyn oraz branżowych rozmów już ucichł - zakończyła się 24. edycja, na której 550 wystawców z 21 krajów zaprezentowało najnowsze produkty, technologie oraz usługi z zakresu ochrony środowiska. Tegoroczna ekspozycja i program wydarzeń przyciągnęły do Poznania 21 630 specjalistów oraz 170 dziennikarzy z mediów branżowych i ogólnopolskich.

 

Ekologicznie na targach

Z badań wykonanych przez TNS Polska na zlecenie Banku Ochrony Środowiska wynika, że świadomość ekologiczna Polaków rośnie. Największe postępy robimy w segregacji śmieci, coraz chętniej kupujemy też energooszczędne żarówki i biodegradowalne torby na zakupy. Wciąż jednak poszukujemy nowych rozwiązań, dzięki którym oczyszczanie wody, segregacja odpadów czy też pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest efektywniejsze. Kilkadziesiąt nowych rozwiązań z tego zakresu można było znaleźć na targach POLEKO w Poznaniu.

 

 

Więcej...

01/2013 Komentarze (0)

Kraj

04-01-2013

W Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana nowa nazwa polskiego Operatora Systemu Przesyłowego energii elektrycznej. Od 10 stycznia br. nowa nazwa spółki brzmi: Polskie Sieci Elektroenergetyczne lub w skrócie PSE.


Kompania Węglowa (KW) zakończyła trzyletnią umowę z japońską firmą Chugoku Electric Power. Dzięki współpracy, polski producent węgla zarobił ok. 15 mln zł na sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Pozyskano je dzięki wykorzystaniu metanu do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Kupowane przez japoński koncern z Hiroszimy jednostki to nie standardowe uprawnienia emisyjne, z jakich korzysta np. energetyka czy hutnictwo, ale tzw. ERU - jednostki zredukowanej emisji (z ang. emission reduction units). Powstają one w wyniku przeliczenia ilości metanu, który nie trafi do atmosfery, na redukcję emisji dwutlenku węgla.

W kopalniach węgla kamiennego jest obecnie dziesięć rejonów, uznanych przez nadzór górniczy za szczególnie niebezpieczne - podał Wyższy Urząd Górniczy. W jednym z nich w minionych dwóch miesiącach ponad sto razy stwierdzano zbyt wysokie stężenie metanu. Rejony szczególnego nadzoru wyznaczane są w kopalniach od dwóch lat. 

Więcej...

01/2013 Komentarze (0)

Zagranica

04-01-2013

Rosyjskie Gazprom i Sintez mogą być jedynymi firmami zainteresowanymi zakupem DEPA - greckiego operatora sieci gazowej (GTS). Proponują sumę 1,5 miliarda dolarów, których w dobie załamania gospodarczego Ateny bardzo potrzebują. Grecja prywatyzuje DEPA i jej spółkę-córkę DESFA w ramach wielkiej wyprzedaży spółek państwowych, mającej uratować budżet państwa.

 

Serbia chce nadać odcinkowi South Stream przebiegającemu przez jej terytorium status projektu narodowego - poinformował minister finansów Mladan Dinkic po spotkaniu ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Antonem Siluanowem.

 

Premier Litwy zapowiedział, że decyzja w sprawie budowy elektrowni jądrowej Visaginas zostanie podjęta do maja tego roku. Chciał w ten sposób uspokoić partnerów projektu z Łotwy. „Decyzja już została podjęta w parlamencie. Musimy przyjąć dodatkowo kilka ustaw do maja. Frustracja jest niewskazana" - powiedział premier Algirdas Butkevicius. Dodał, że tego typu decyzje powinny być oparte na „logice ekonomicznej".

Więcej...

01/2013 Komentarze (0)

Odkrywki węgla brunatnego

03-01-2013

 

Nawet 10 mld złotych rocznie będą wynosić straty społeczne i środowiskowe związane z produkcją energii, jeśli uruchomione zostaną nowe kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego. Na tyle dr hab. inż. Mariusz Kudełko, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, szacuje koszty zewnętrzne spalania węgla brunatnego z planowanych odkrywek na złożach Gubin i Legnica. Koszty, o których mowa, wiążą się z utratą zdrowia ludzi, stratami w uprawach, zniszczeniami budynków i stratami bioróżnorodności. Ekolodzy z Greenpeace zwracają uwagę, że tak ogromne koszty stanowią przesłankę, by zrezygnować z planów budowy kopalni odkrywkowych na rzecz rozwoju sektora energetyki odnawialnej i namawiają rząd do aktualizacji dokumentu strategicznego „Polityka Energetyczna Polski do 2030r.", tak by uwzględniał on koszty zewnętrzne produkcji energii.

Ekspertyza prof. Kudełko to wyjątkowe polskie opracowanie naukowe, które w sposób kompleksowy analizuje koszty zewnętrzne produkcji energii z węgla brunatnego. Metodyka ich wyliczenia oparta jest o model makroekonomiczny, pozwalający w obiektywny sposób oszacować koszty powodowane przez emisję zanieczyszczeń gazowych sektora energii w takich kategoriach jak: utrata życia lub zdrowia, zniszczenie materiałów, straty w uprawach rolnych oraz bioróżnorodności a także zmiana charakteru użytkowania ziemi.

„Niedostrzeganie realnych kosztów energetyki węglowej jest w Polsce problemem" - zwraca uwagę dr Maciej Bukowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych: W Polsce świadomość tych kosztów jest niestety niska.

 

Więcej...

01/2013 Komentarze (0)

Pompy ciepła w sieciach miejskich?

03-01-2013

Pompy ciepła zaczęto stosować głównie w domach jedno- i wielorodzinnych pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Zainteresowanie nimi zwiększało się głównie równolegle ze wzrostem cen nośników energii i osiągnęło na terenie Niemiec szczyt w 2008 roku (rys. 1). W dwóch następnych latach był w tym kraju niewielki spadek w liczebności ich montażu, ale w kolejnym trzecim roku ich sprzedaż wzrosła do 57 000 (W. Wilming, Sonne Wind & Wärme, 38,12,2012).

Tak znaczny przyrost z roku na rok stosowania pomp ciepła wynika z faktu, że są one dość tanie w porównaniu z kotłowniami domowymi, relatywnie proste w eksploatacji, niezależne od rozmaitych paliw i w dodatku sprzyjają ochronie środowiska.

Boom w ich zakupach bywa szczególnie widoczny w okresach kryzysów związanych z utrudnieniami w pozyskiwaniu ropy. Instytuty ciepłownicze w Niemczech prognozują roczną sprzedaż tych agregatów ciepłowniczych w ilościach około 300 000 począwszy od lat 2030 - 2035.

Wśród stosowanych pomp ciepła rozróżnia się dwa typy: jeden tym znamienny, że pobiera ciepło z otaczającego nas powietrza, a drugi - którym użytkownicy okazują mniejsze zainteresowanie - pobiera ciepło z ziemi łącznie z jej wodnymi zasobami, a nawet z miejsko-gminnych kanalizacji.

Więcej...

01/2013 Komentarze (0)

Chcemy namówić klientów, aby zamawiali kotły w typowych wielkościach ... A nie szyte na miarę

02-01-2013

Z Jerzym Mieczysławem Łaskawcem, prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym Fabryki Kotłów SEFAKO SA w Sędziszowie rozmawia Jacek Balcewicz

 
- Przez wiele lat związany Pan był z Elektrownią w Turowie przechodząc tam przez wszystkie kluczowe stanowiska. Na ile doświadczenia użytkownika kotłów są przydatne dzisiaj, gdy jest Pan ich producentem?

- 40 lat temu - w 1973 roku - obroniłem na Wydziale Mechaniczno–Energetycznym Politechniki Wrocławskiej pracę dyplomową związaną z „przewidywaniem naprężeń w grubościennych elementach walczaka kotła OP- 650b w jego różnych stanach rozruchowych”. To doświadczenie i jeszcze inne związane z obliczaniem cieplnym kotłów, których wiele wykonywaliśmy na pracach przejściowych właściwie (oprócz wykorzystywanych narzędzi: dawniej suwak logarytmiczny - teraz jeden z programów informatycznych), co do swej istoty nie różnią się zbytnio z tym, co projektanci robią teraz. Oczywiście lata doświadczeń przyniosły wzrost precyzji w doborze wielkości powierzchni wymiany ciepła. Odkryto nowe materiały, baza zastosowanych rozwiązań jest tak wielka, że wykorzystując narzędzia informatyczne można teraz popełniać znacznie mniej błędów. Choć i takie się zdarzają, jak choćby ze słynną już stalą T-24. Jaki stąd wniosek: rzetelność - i przedtem i teraz – jest w cenie u inżyniera. 

Więcej...

01/2013 Komentarze (0)

Kanady pożegnanie z węglem

02-01-2013

Na podstawie artykułu "A long goodbye to coal”, Power Engineering International 

Przyjmując w 2012 r. nowe zobowiązania dotyczące emisji gazów cieplarnianych rząd kanadyjski zadecydował – jak się wydaje– o losie swojej energetyki węglowej. Od 1 lipca 2015 r. rozpocznie się rozciągnięty na kilka dekad proces likwidacji elektrowni opalanych tym paliwem. Tym samym praktycznie wykluczono budowę nowych siłowni „starego” typu, chyba że zostaną one wyposażone w układy eliminacji dwutlenku węgla. Stopniowe ograniczanie energetyki węglowej w Kanadzie jest częścią ogólnego planu redukcji emisji wspomnianych gazów do 607 mln ton w 2020 r., co oznacza spadek o 17% w porównaniu z 2005 r. Drastyczne cięcia zatwierdzono już dla elektroenergetyki i transportu, w kolejce czekają gazownictwo i petrochemia. W 2011 r. kraj ten formalnie wycofał się z protokołu Kioto w ślad za swym potężnym, amerykańskim sąsiadem. Rządy obu państw wybrały zamiast programu redukcji emisji CO2 drogę modernizacji swoich sektorów paliwowo-energetycznych. W szczególności kanadyjskie elektrownie węglowe o łącznej mocy zainstalowanej 16 GW muszą obniżyć emisje do poziomu osiąganego przez nowoczesne, wysokosprawne elektrownie gazowo-parowe.

Więcej...

01/2013 Komentarze (0)

Zapomniany „wynalazca” prądu trójfazowego

31-12-2012

Pieczętował się starym polskim szlacheckim herbem Doliwa, urodził się w Rosji, zaś większość zawodowego życia i największe sukcesy zawodowe osiągnął w Niemczech. Przyznają się do niego Polscy, Rosjanie i Niemcy, zaś on - by nie urazić żadnej z nacji - przyjął obywatelstwo neutralnej Szwajcarii, a na dodatek ożenił się z Greczynką. Z powodzeniem mógłby być patronem zjednoczonej i multikulturowej Unii Europejskiej, a na pewno UCTE - Unii dla Koordynacji Przesyłu Energii Elektrycznej. To jemu zawdzięczamy obowiązujący nieprzerwanie od 1890 roku standard prądu trójfazowego i to, że dzięki niemu, Europa wygrała konkurencję w dziedzinie elektrotechniki z Ameryką. Szczerze nie lubił go Edison, który był strażnikiem kapitałów zainwestowanych w prąd stały. O ile nazwiska ojców elektrotechniki takich jak Volt, Ohm, Amper, Tesla są powszechnie znane to jego nazwisko dziwnym zrządzeniem losu „nie chodzi". Wprawdzie na forum Komitetu ds. Jednostek Elektrycznych i Wzorów w 1921 roku został zgłoszony przez profesora Streckera wniosek o nadanie jednostce mocy biernej prądu przemiennego nazwy „dol" - analogicznie do „wat" czy „amper", zaś prof. Krukowski zabiegał by jednostki mocy biernej sygnowane były skrótem „dob" od nazwiska. Jednak przedłożone wnioski nie zostały zrealizowane. Michał Doliwo-Dobrowolski znany jest tylko w dość hermetycznym środowisku fachowców od przesyłu energii elektrycznej jako, że jest także a może przede wszystkim niepodważalnym ojcem tej dziedziny. Dlatego też Stowarzyszenie Elektryków Polskich ogłosiło rok 2012 rokiem Michała Doliwo-Dobrowolskiego.

Urodził się w Gatczynie k. Petersburga, a pochodził z mazowieckiej rodziny szlacheckiej herbu Doliwa.

Więcej...

12/2012 Komentarze (0)

07-08/2018
04/2018
10/2016

Artykuły

Reklama

Współpracujemy z: