Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * * * Prosimy dodać 5 i 8.

Czysta energia

Europejski rynek energii elektrycznej obecnie boryka się ze strukturalnymi problemami z bezpieczeństwem zasilania wynikającymi z niedoborów mocy i ograniczeń w finansowaniu. Nowe inwestycje są niewystarczające do wypełnienia tej luki. 

Czysta energia Czysta energia

Fotowoltaika na świecie

Fotowoltaika znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Na Starym Kontynencie najbardziej wyróżnia się Turcja, w której trwa fotowoltaiczna rewolucja. Na świecie prym niezmiennie wiodą Chiny - wynika z raportu SolarPower Europe. 

Fotowoltaika na świecie Fotowoltaika na świecie

NORD STREAM 2

Idea budowy gazociągu łączącego Rosję oraz Niemcy i przebiegającego po dnie Morza Bałtyckiego sięga lat 90. XX stulecia. Nord Stream 1 stanowił bardzo ważną inwestycję w tej części Europy. Gazociąg Nord Stream 2 ma przebiegać równolegle do gazociągu Nord Stream 1 i składać się podobnie jak on z 2 nitek.

NORD STREAM 2 NORD STREAM 2

Niebezpieczne atomowe podziemie

08-02-2013

Kolejny argument dla przeciwników energetyki atomowej - przemyt materiałów radioaktywnych wymyka się spod kontroli państw. Interpol, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej i Światowa Organizacja Celna szacują, że zaledwie ok. 10% przemycanych materiałów jest przechwytywanych.

 Wiele do życzenia pozostawia sprzęt pomagający wykrywać materiały rozszczepialne, który często jest zużyty i przez to nieskuteczny. Od 1993 r. zgłoszono niemal 2000 przypadków przemytu.

Do wyprodukowania bomby wystarczy kilka kilogramów uranu lub plutonu. Na świecie dziś znajduje się ponad 3 tys. ton tych materiałów, większość z nich to efekt wyścigu zbrojeń i rozpadu ZSRR.

Największe zasoby posiada Rosja (ok. 950 ton wzbogaconego uranu).

W Tadżykistanie i Uzbekistanie znajduje się ponad 100 milionów ton uranu. Z tych krajów najczęściej przemyca się materiały. Jednym z miejsc docelowych jest Iran, ale adresatem często jest też Europa Zachodnia.

43% zgromadzonych na świecie materiałów nuklearnych to materiały wysokiego zagrożenia mogące posłużyć do produkcji broni jądrowej.

Więcej...

02/2013 Komentarze (0)

Jak zelektryfikować świat?

05-02-2013

Obecnie jeden na pięciu mieszkańców naszej planety nie ma dostępu do energii elektrycznej, a kolejny miliard nie posiada stabilnych dostaw. Należy zatem zelektryfikować Ziemię.

Jeden z programów ONZ - Rok Zrównoważonej Energii dla Wszystkich (SE4ALL) zakłada zapewnienie powszechnego dostępu do energii dla owych 1,3 mld ludzi na świecie już w 2030 r. IEA szacuje, że cel ONZ wymagałby dodatkowych 220 GWh energii elektrycznej oraz spowodowałby wzrost globalnej emisji CO2 o 239 milionów ton CO2 w roku 2030.

Według Ulricha Hoffmanna, starszego ekonomisty z Konferencji ONZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), może to mieć "katastrofalne" następstwa klimatyczne. „Jeśli 1,3 miliarda ludzi po prostu zostałoby podłączonych do dostaw energii elektrycznej, to efekt byłyby katastrofalny w globalnym ociepleniu, a życie na dużych częściach planety stałoby się nieznośne. Podłączenie 1,3 miliarda ludzi do dostaw energii - zakładając średni pobór prądu i produkcji - oznaczałoby bowiem automatyczne zwiększenie emisji CO2 o nie mniej niż 20% na całym świecie"- tłumaczy naukowiec.

Ale perspektywa nakreślona przez Hoffmanna napotyka na opór ze strony rządów, firm sektora prywatnego, organizacji pozarządowych oraz uczestników inicjatywy SE4ALL ONZ.

Więcej...

02/2013 Komentarze (0)

Pompowanie ciepła

31-01-2013

Pompy ciepła zaczęto stosować głównie w domach jedno- i wielorodzinnych pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Zainteresowanie nimi zwiększało się głównie równolegle ze wzrostem cen nośników energii i osiągnęło na terenie Niemiec szczyt w 2008 roku (rys. 1). W dwóch następnych latach był w tym kraju niewielki spadek w liczebności ich montażu, ale w kolejnym trzecim roku ich sprzedaż wzrosła do 57 000 (W. Wilming, Sonne Wind & Wärme, 38,12,2012).

Tak znaczny przyrost z roku na rok stosowania pomp ciepła wynika z faktu, że są one dość tanie w porównaniu z kotłowniami domowymi, relatywnie proste w eksploatacji, niezależne od rozmaitych paliw i w dodatku sprzyjają ochronie środowiska.

Boom w ich zakupach bywa szczególnie widoczny w okresach kryzysów związanych z utrudnieniami w pozyskiwaniu ropy. Instytuty ciepłownicze w Niemczech prognozują roczną sprzedaż tych agregatów ciepłowniczych w ilościach około 300 000 począwszy od lat 2030 - 2035.

Wśród stosowanych pomp ciepła rozróżnia się dwa typy: jeden tym znamienny, że pobiera ciepło z otaczającego nas powietrza, a drugi - którym użytkownicy okazują mniejsze zainteresowanie - pobiera ciepło z ziemi łącznie z jej wodnymi zasobami, a nawet z miejsko-gminnych kanalizacji.

Więcej...

01/2013 Komentarze (0)

Wierzba energetyczna

28-01-2013

Wierzba jest nie tylko natchnieniem romantycznych twórców poezji i muzyki, może być także cennym biopaliwem. Produkcja wierzby energetycznej nie jest bardzo skomplikowana, a może być opłacalna, m.in. dlatego, że możliwe jest wykonanie z niej wielu różnorodnych produktów.

Pod nazwą wierzba energetyczna kryje się cała rodzina wierzb szybko rosnących. Wśród nich największą popularność zdobyła wierzba krzewiasta zwana inaczej wierzbą konopianką - salix viminalis. Jest to roślina o bardzo dużych, rocznych przyrostach masy drzewnej (ok. 14-krotnie większe niż las rosnący w stanie naturalnym). Jest rośliną wieloletnią, raz posadzona, plonuje przez 25-30 lat. Inną popularną wierzbą jest wierzba amerykańska - salix americana.

Wierzba energetyczna powstała kilkanaście lat temu poprzez krzyżowanie i selekcję kilku odmian wierzby. W wyniku tych prac powstała roślina cechująca się bardzo dużym przyrostem masy, wysoką wartością opałową oraz niewielkimi wymaganiami glebowymi.

Odczyn gleby pH powinien być zawarty w przedziale 5,5-7,5, rośliny osiągają nawet 8 metrów wysokości, z czego w pierwszym roku od posadzenia może przyrosnąć do 3 metrów.

Więcej...

01/2013 Komentarze (0)

Jak zelektryfikować świat?

24-01-2013

Obecnie jeden na pięciu mieszkańców naszej planety nie ma dostępu do energii elektrycznej, a kolejny miliard nie posiada stabilnych dostaw. Należy zatem zelektryfikować Ziemię.

Jeden z programów ONZ - Rok Zrównoważonej Energii dla Wszystkich (SE4ALL) zakłada zapewnienie powszechnego dostępu do energii dla owych 1,3 mld ludzi na świecie już w 2030 r. IEA szacuje, że cel ONZ wymagałby dodatkowych 220 GWh energii elektrycznej oraz spowodowałby wzrost globalnej emisji CO2 o 239 milionów ton CO2 w roku 2030.

Według Ulricha Hoffmanna, starszego ekonomisty z Konferencji ONZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), może to mieć "katastrofalne" następstwa klimatyczne. „Jeśli 1,3 miliarda ludzi po prostu zostałoby podłączonych do dostaw energii elektrycznej, to efekt byłyby katastrofalny w globalnym ociepleniu, a życie na dużych częściach planety stałoby się nieznośne. Podłączenie 1,3 miliarda ludzi do dostaw energii - zakładając średni pobór prądu i produkcji - oznaczałoby bowiem automatyczne zwiększenie emisji CO2 o nie mniej niż 20% na całym świecie"- tłumaczy naukowiec.

Ale perspektywa nakreślona przez Hoffmanna napotyka na opór ze strony rządów, firm sektora prywatnego, organizacji pozarządowych oraz uczestników inicjatywy SE4ALL ONZ.

Więcej...

01/2013 Komentarze (0)

Rosyjski gaz dla Korei

21-01-2013

Jak podają rosyjskie media, Rosja i obie Koree porozumiały się w sprawie budowy gazociągu oraz dostaw rosyjskiego gazu. Strony uzgodniły już kilka podstawowych kwestii. To nie było łatwe, wszak obie Koree są w zasadzie w ciągłym stanie wojny, odgrodzone zasiekami z drutów kolczastych. Ustalono, że budową gazociągu na terytorium KRL-D (długość 700 km) zajmie się wyłącznie z "Gazprom", z ewentualnym udziałem siły roboczej Korei Północnej. Koszt budowy gazociągu przez terytorium Korei Północnej szacuje się na 2,5 miliarda dolarów. Z Korei Południowej do granicy z KRL-D rurociąg układać będzie południowokoreański Kogas. Cały koszt projektu 1700 kilometrów gazociągu do Korei Południowej szacuje się na nie mniej niż 7 miliardów euro. Jego przepustowość ma sięgnąć około 20 miliardów metrów sześciennych rocznie.

Rosjanie otrzymali polityczne gwarancje od koreańskich przywódców. W sierpniu 2011 roku, podczas spotkania z przywódcy KRLD - Kim Dzong Ila z prezydentem Federacji Rosyjskiej - Dmitrijem Miedwiediewem, Rosjanie otrzymali zapewnienie, że Phenian nie naruszy tranzytu gazu. 15 września 2011 roku Gazprom podpisał zatem z południowokoreańską firmą KOGAS mapę drogową realizacji tego projektu. Tego samego dnia prezes Gazpromu - Aleksiej Miller przeprowadził rozmowy z północnokoreańskim ministrem ds. ropy - Kim Hui Jongiem, zakończone podpisaniem listu intencyjnego w sprawie realizacji projektu gazociągu transkoreańskiego.

Więcej...

01/2013 Komentarze (0)

Dostawcy gazu skarżą się do Brukseli

18-01-2013

W październiku 2012 roku spółka Achema, zużywająca 50 proc. importowanego na Litwę gazu, złożyła skargę do Komisji Europejskiej na swoje państwo za ustawę, nakładającą obowiązek kupowania minimum 25 proc. gazu z mającego powstać w 2014 roku terminalu Kłajpedzie. W końcu listopada 2012 roku do Komisji Europejskiej zwróciło się ze skargą także Litewskie Stowarzyszenie Gazownictwa (Lietuvos dujų asociacija), grupujące spółki importujące gaz („Lietuvos dujos", „Dujotekana", „Haupas", „SG dujos" oraz instytucje naukowo-badawcze), krytykując przepisy, wypaczające - ich zdaniem - zasady konkurencji na rynku gazowniczym. Z kolei 7 grudnia 2012 roku, już indywidualną skargę do Komisji Europejskiej, złożyła spółka „Lietuvos dujos".

Ta sama, której litewski rząd chce odebrać gazociągi i procesuję się z nią w co najmniej kilku sądach i arbitrażach. Litewski sąd próbuje rozpocząć śledztwo m.in. w sprawie jej działalności, a ma ono - na wniosek już byłego rządu - wykazać, czy niektórzy akcjonariusze spółki nie działali na jej szkodę? Spółka ma też być, zgodnie z ustawą o gazie z 2011 roku, zreorganizowana tak, aby odpowiadała wymogom III Dyrektywy Energetycznej UE. Dostarcza ona obecne prawie 100 proc. gazu dla gospodarstw domowych. Niemiecki E.ON Ruhrgas jest właścicielem 38,9% udziałów w „Lietuvos dujos", Gazprom - 37,1%, Ministerstwo Energetyki - 17,7% udziałów. Resztę mają drobni akcjonariusze.

Więcej...

01/2013 Komentarze (0)

Rozwiązanie Interactive Intelligence i Damovo Polska usprawnia komunikację w Tauron Dystrybucja

15-01-2013

Firma Damovo Polska wdrożyła nowoczesny system zarządzania komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną dla dyspozycji mocy w Tauron Dystrybucja o. Gliwice. Rozwiązanie bazuje na zunifikowanej platformie komunikacyjnej Customer Interaction Center firmy Interactive Intelligence.

Wdrożenie systemu odbyło się w dwóch etapach. W pierwszej fazie projektu, zakończonej w maju b.r., specjaliści z firm Damovo Polska i Interactive Intelligence przygotowali na bazie wymagań określonych przez pracowników spółki Tauron Dystrybucja wyspecjalizowaną aplikację Konsoli Dyspozytorskiej, obsługującą wszystkie zadania komunikacyjne związane ze stanowiskiem dyspozytora. W drugim etapie wdrożenia rozwiązanie zostało zintegrowane z systemem łączności radiowej Tetra firmy Motorola. Całość prac została zakończona w listopadzie b.r.

Dyspozytorzy spółki Tauron Dystrybucja odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej, a także zarządzają służbami technicznymi odpowiedzialnymi za utrzymanie. Szybka i niezawodna komunikacja jest w tym wypadku kluczowa. Konsola Dyspozytorska została zaprojektowana tak, aby umożliwić pracownikom dystrybucji prosty dostęp do wszystkich funkcji komunikacyjnych wykorzystywanych w codziennej pracy. Aplikacja pozwala na wyszukiwanie kontaktów w książkach adresowych, definiowanie przycisków szybkiego wybierania, przeglądanie historii połączeń i odsłuch nagranych rozmów lub prezentację alarmów z różnych systemów.

Więcej...

01/2013 Komentarze (0)

07-08/2018
04/2018
10/2016

Artykuły

Reklama

Współpracujemy z: